Staking bij NS

CNV Vakmensen heeft tijdens de cao-onderhandelingen ingezet op zinvol werk en waardering van medewerkers. NS heeft daar niet op gereageerd en wilde alleen praten over kosten en geld. De NS had één week de tijd om te reageren op de eisen in het ultimatum van 5 augustus. Bij geen reactie zouden er stakingen bij NS volgen. Omdat de NS niet heeft gereageerd wordt er vanaf woensdag 24 augustus gestaakt in verschillende regio's van het land. Op deze pagina lees je over de standpunten, de stakingsacties en het uiteindelijke resultaat: een cao-akkoord op 11 september 2022.

Cao-resultaat bij NS, acties worden opgeschort

‘We zijn blij dat we eruit zijn. Er ligt een mooi resultaat, dat we nu gaan voorleggen aan de leden. Goed nieuws ook voor alle reizigers, de treinen rijden deze week gewoon weer’, meldt onderhandelaar Jerry Piqué van CNV Vakmensen.

Meer informatie

Het resultaat

Na meerdere acties van het NS-personeel is er cao-akkoord bereikt tussen de bonden en de werkgever. CNV Vakmensen is tevreden over het behaalde resultaat:

 • Loonsverhoging van minimaal 8,45%
 • Eenmalige uitkeringen: 2 x 1.000 euro
 • Verhoging van het minimumloon naar 14 euro
 • Afspraken over werk en privé

Wanneer waren de stakingen bij NS?

De NS-staking startte op 24 augustus. Sindsdien zijn er in verschillende regio's in het land stakingen geweest. De data voor de tweede stakingsgolf zijn nu bekend:

 • Vrijdag 9 september - regio Noordwest en West, onder meer de steden Amsterdam, Haarlem, Den Haag, Leiden en Rotterdam.
 • Dinsdag 13 september - regio Oost, Zuid en Noord, onder meer de steden Arnhem, Enschede, Nijmegen en Groningen (opgeschort).
 • Donderdag 15 september - regio Midden, onder meer de steden Utrecht, Gouda en Amersfoort (opgeschort).

De afgelopen stakingen vonden plaats in de volgende regio's:

 • Woensdag 24 augustus - regio Noord.
 • Vrijdag 26 augustus - regio West.
 • Maandag 29 augustus - regio Noordwest.
 • Dinsdag 30 augustus - regio Midden.
 • Woensdag 31 augustus - regio Oost en Zuid.

Waar ging het over?

De NS-staking is landelijk in het nieuws. Daarom laten we je graag weten waar de stakingen over gaan. CNV Vakmensen heeft vrijdag 5 augustus een ultimatum gesteld aan NS. Het spoorbedrijf stemde niet voor 12 augustus 16.00 uur in met de cao-eisen van CNV-leden. Daarom volgen er nu acties van het NS-personeel. CNV-onderhandelaar Ike Wiersinga: ‘Wij hebben tijdens de cao-onderhandelingen ingezet op zinvol werk en waardering van medewerkers. NS heeft daar niet eens op gereageerd en wilde alleen maar praten over kosten en geld.’

Wat waren de eisen van de vakbond?

Alle eisen staan in het CNV-ultimatum en hebben we onderaan deze pagina voor je opgesomd. Samengevat willen we met de dreiging van acties een cao realiseren met:

 • 4,5% loonsverhoging per jaar plus een decemberuitkering van 8,33%.
 • Een lagere werkdruk door NS aantrekkelijk te maken voor de huidige en nieuwe collega’s. Denk aan verlof, opleiding, vaste banen voor uitzendkrachten.

Zo wil CNV Vakmensen voor reiziger en publiek NS aantrekkelijk maken. En helaas wil NS niet met CNV Vakmensen praten over oplossingen. De stakingen bij NS in augustus zijn daarom een uiterst redmiddel om toch tot nieuwe afspraken te komen.

Overlast voor de reizigers door staking NS

Hoe vervelend ook, de OV-staking van het NS-personeel brengt overlast voor de reizigers met zich mee. Toch is het belangrijk om de acties door te zetten voor zowel het NS-personeel als de reiziger. Omdat de NS veel vacatures niet ingevuld krijgt, ligt de werkdruk onverantwoord hoog. Door dit tekort aan personeel vallen er regelmatig treinen uit en staat de sociale veiligheid onder druk. Ook daar heeft de reiziger nu al last van. NS-stakingen voor een een goede, nieuwe cao zijn daarom belangrijk.

Er moeten nieuwe afspraken komen, met gezonde roosters en werktijden. Op die manier kan de NS nieuwe werknemers aan zich binden. Zo kan een verdere leegloop van personeel worden voorkomen. Dit zal de dienstregeling en de betrouwbaarheid van de NS voor de reizigers vergroten. De staking van NS is niet leuk, maar dus wel belangrijk.

Waarom niet gratis reizen toestaan in plaats van staken?

Het is een vraag die veel mensen zich afvragen: zijn er geen andere manieren dan een OV-staking waar zoveel mensen last van hebben. Kan bijvoorbeeld niet gratis reizen worden toegestaan in plaats van staking door het NS-personeel. Deze optie is in het verleden via de rechter verboden dus nu geen optie meer. Daarnaast is door de komst van toegangspoortjes dit ook niet mogelijk; NS werknemers hebben daar geen invloed op. Een staking van NS-personeel is daarom de enige mogelijkheid om daadkracht te tonen naar de werkgever.

Praktische vragen over staken

Vragen over jouw stakingsrecht

Vragen over stakingsuitkering

Overige vragen & Contact

De eisen van CNV Vakmensen

De eisen, die wij aan NS stellen, zijn:

 1. Loonsverhoging: 4,5% per jaar plus een decemberuitkering van 8,33%. Daarnaast een fiscale maximale thuiswerk- en reiskostenvergoeding voor degenen, die het betreft.
 2. Looptijd van 2 jaar, 1 jaar is ook mogelijk.
 3. De verschillen, ontstaan door het omgaan met hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9 moeten opgelost worden door:
  - als er tijds-en plaatsgebonden gewerkt wordt, vallen medewerkers onder hoofdstuk 8;
  - als je rechten hebt opgebouwd in hoofdstuk 8, dan neem je die mee naar hoofdstuk 9.
 4. Pensioenopbouw van maximaal 1,875% per jaar en maximale franchise.
 5. Een RVU-regeling tot 31 december 2025 met een maximale fiscale vergoeding.
 6. Een individueel budget van 250 euro netto per jaar.
 7. Rouwverlof voor iedereen.
 8. Rouwverlof bij overlijden goede vrienden.
 9. Oplossingen voor mantelzorg in de cao opnemen zoals
  - hulp van een mantelzorgmakelaar;
  - de mogelijkheid om het gesprek aan te gaan hoe jij je diensten zo kan regelen
    dat je ook kan mantelzorgen;
  - indien nodig kan je mantelzorgverlof opnemen, waarbij je eerst de wettelijke
    mogelijkheden uitnut;
  - indien het niet anders mogelijk is krijg je extra (betaald) verlof.
 10. Als medewerkers een opleiding willen volgen, krijgen zij daarvoor de benodigde tijd.
 11. Mogelijkheid van combifuncties in de cao opnemen.
 12. Sabbatical is mogelijk bij verlofsparen.
 13. In de cao opnemen dat bij bijzondere omstandigheden je verlofaanvraag niet geweigerd kan worden.
 14. Onderzoek naar de mogelijkheid om 4 x 8 uur te werken.
 15. Afspraken over inclusiviteit.
 16. De leergang Vonk wordt voortgezet.
In actie voor een nieuwe cao bij NS | CNV Vakmensen
Waarom voeren we actie bij de NS? Voor meer waardering, een lagere werkdruk, betere roosters en een stevige loonsverhoging!
Staking NS station Den Haag 26-8
Staking NS station Den Haag 26-8
Staking NS station Rotterdam 26-8
Staking NS station Haarlem 29-8
Staking NS station Utrecht 30-8
Staking NS station Utrecht 30-8
Staking NS station Utrecht 30-8
Staking NS station Amersfoort 30-8
Staking NS station Eindhoven 31-8