Ultimatum Zware beroepen verstuurd

Het ziet er toch naar uit dat we zonder acties geen acceptabele wettelijke zware beroepen regeling gaan krijgen. Inmiddels zijn de gesprekken hierover tussen de vakbonden, werkgeversvereniging en regering vastgelopen en hebben, CNV, FNV en VCP (VHS) op 1 mei een ultimatum naar het kabinet gestuurd.

Reactie werkgevers

Inmiddels is hier door de werkgeversvereniging al op gereageerd dat dit voorbarig zou zijn en zijn ze nu vooral bezig met de zwarte piet bij de bonden te leggen. Als CNV, FNV en VHS zijn we duidelijk. Dit jaar moet er een goede regeling komen. Komt deze er niet dan zijn acties onvermijdelijk.

Wat eisen wij ? 

  1. De RVU-regeling moet voor onbepaalde tijd worden verlengd. Ook na 2025 zal er zwaar werk zijn en blijft de behoefte aan een RVU-regeling bestaan.
  2. Het bedrag dat maximaal boetevrij aan een werknemer mag worden betaald indien die werknemer voor zijn AOW-leeftijd stopt met werken, moet worden verhoogd. In elk geval met het bedrag dat bij doorwerken tot aan de AOW-leeftijd aan pensioenpremie zou zijn betaald.
  3. De RVU-regeling moet zo worden ingericht dat sociale partners aan de cao-tafels bepalen, met behulp van een gevalideerd systeem, wanneer sprake is van zwaar werk zodat de RVU-regeling in de specifieke behoefte van werknemers met zwaar werk voorziet.

Acties

Tot aan de vakantieperiode zullen er ludieke en kleinere acties in heel Nederland plaatsvinden, zo ook in het openbaar vervoer. Na de vakantieperiode zullen landelijk grotere acties en stakingen plaatsvinden. Ook bij NS zullen er acties gaan plaatsvinden. Ook hier beginnen we nog klein maar als er geen definitieve regeling komt zullen we doorpakken. De zware beroepen regeling moet er komen. Zonder landelijk wettelijke mogelijkheden hebben we namelijk ook niks aan onze Zware beroepen-regeling bij NS. We gaan er van uit dat jullie straks als het nodig is allemaal mee doen. We houden jullie op de hoogte.

Namens de gezamenlijke bonden,

Ike Wiersinga, CNV  
Henri Janssen, Karel de Buijzer, FNV Spoor
Bas Rijnders, Mirjam Otten VHS