Werkgroepen UWV

Vind jij het leuk om mee te denken? Een groep CNV-leden heeft regelmatig overleg met mij. Zij zitten ook in diverse werkgroepen vanuit de cao UWV. Misschien iets voor jou? Dit zijn enkele onderwerpen waarover we met elkaar sparren. Want CNV Vakmensen is een vereniging. Jij bepaalt samen met de andere CNV-leden de koers. Hieronder alle werkgroepen en onderwerpen waarin CNV Vakmensen meepraat.

Cao-traject

De groep CNV-kaderleden noemen we de cao-commissie. Formeel stelt de cao-commissie de CNV-voorstellenbrief vast nadat alle CNV-leden hun stem konden laten horen. En aan het einde van het cao-traject bepaalt de cao-commissie met welk stemadvies we het eindresultaat aan de CNV-leden voorleggen. Minstens zo belangrijk is daar tussenin: na elke cao-onderhandeling toets ik hoe we het cao-overleg voeren. Ook gaat 1 CNV-lid altijd met mij mee naar het cao-overleg. De cao-commissie bepaalt wie. De cao-commissie komt gemiddeld eens per maand bij elkaar. Meestal een uurtje via MS Teams. Maar ook wel eens een hele dag in Utrecht.

DWU-pagina

Samen met de andere vakbonden hebben we een pagina op DWU. Die is tot nu toe helaas slecht te vinden, maar zoek hem eens op. Een CNV-lid beheert deze pagina samen met leden van de andere vakbonden. Ook hebben we gezamenlijke activiteiten met de andere vakbonden.

Modernisering cao-tekst

Samen met UWV en de andere vakbonden gaan we de cao opnieuw opschrijven zodat de tegenstrijdigheden eruit gaan. En in veel leesbaarder Nederlands. We zoeken nog een CNV-lid met veel taalgevoel. Het is niet de bedoeling om de cao te veranderen. Alleen op de onderwerpen duurzame inzetbaarheid, inclusiviteit en verlofregelingen verkennen we in de werkgroep of we ook inhoudelijke wijzigingen willen.

Afstemming tussen CNV-leden in uitvoering, als klant, en als politiek adviseur

CNV doet bij UWV drie dingen bij UWV, zoals
  • het cao-traject en arbeidsvoorwaarden voor jou als werknemer bij UWV.
  • Begeleiding van cliënten van UWV. Denk bijvoorbeeld aan juridische hulp en aan CNV-vertrouwenspersonen bij gesprekken, CNV-leden in klantenpanels, CNV-juristen die voorbeeldzaken met UWV-juristen bespreken om toekomstige zaken te voorkomen, etc.
  • Politieke beïnvloeding: het CNV-bestuur praat in Den Haag mee over wetgeving. Als we die krachten meer bundelen, dan kunnen we meer bereiken. Jij vanuit de uitvoering weet wat werkt en wat niet werkt. Jij kunt meepraten over ons beleid in Den Haag.

Flexibele schil

Het aantal vaste banen bij UWV gaat langzaam maar zeker omhoog. Vanwege de specifieke bedrijfsvoering bij K & S is er een werkgroep die nadenkt hoe ook daar het aantal vaste banen omhoog kan. Ook heeft CNV Vakmensen ervoor gezorgd dat bij K & S het kwartiertje opstarttijd betaald gaat worden. Over het verleden is nog overleg.

Functiewaardering

Als CNV Vakmensen hebben we functiewaarderingsdeskundigen in dienst. Samen met deze deskundige overleggen we over het systeem: hoe beschrijven we functies, wat is het beste functiewaarderingssysteem, welke bezwarenprocedure willen we?

Werkgroep Goede gesprek

De Werkgroep Goede gesprek ligt nu even stil. Want er ligt nu een raamwerk voor het goede gesprek. Die evalueren we na een jaar. Deze werkgroep besprak ook de gratificaties. De richtlijnen voor de gratificaties zijn bijna klaar. Ook dit zullen we over een jaar evalueren. De werkgroep mag meedenken hoe we de evaluatie doen.

Pensioen

Volgens de wet moeten we een nieuw pensioensysteem maken bij UWV. Daarover heeft CNV Vakmensen intensief overleg met UWV. Binnenkort hoor je in een andere nieuwsbrief hoever het hiermee staat.

Dagelijkse belangenbehartiging

Vaak krijg ik mails met vragen. Zoals: wordt het in de webshop voor kantoormeubilair wel betaalbaar? CNV Vakmensen heeft directe ingang bij UWV. Dus het antwoord kwam snel: volgens UWV is de €750 genoeg zo lang je niet luxere versies wil. De prijzen die op de algemene website staan zijn niet leidend, wacht even af tot de UWV-webshop komt. 
Of vragen over functiewaardering. Zo staat CNV Vakmensen een groep werknemers bij die denken dat ze te laag zijn ingeschaald. En zo zijn er nog vele voorbeelden. Bij alle voorbeelden streeft CNV Vakmensen naar gelijk beleid in alle afdelingen en in alle bedrijfsonderdelen.

Iets voor jou?

Meer weten over één van deze werkgroepen/onderwerpen? Misschien wil je ook meedoen? Meer informatie kun je krijgen bij mij.

Roel van Riezen, onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 5160 2034 / r.vanriezen@cnvvakmensen.nl

 

Heb jij vragen of opmerkingen voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error