Infobijeenkomsten van CNV over cao UWV

We hadden gehoopt op 17 april tot een cao te komen. Dat is niet gelukt. Er is geen akkoord. We hebben jouw mening nodig om verder te kunnen.

CNV vertelt je waar we nu staan in het overleg. We hopen op veel reacties van jullie. Dat helpt ons om in het cao-overleg van volgende week te weten wat CNV moet doen. Je kunt op onze website reageren: Cao UWV | CNV Vakmensen - Sociale Zekerheid | CNV Vakmensen. En je kunt mee doen op MS Teams op maandag 22 april 1600-1700 uur en dinsdag 23 april 1200-1300 uur, link onderaan. Op woensdag 24 april zijn er weer cao onderhandelingen.

Inhoud:
Het zit vooral vast op looptijd, loon, 36 uur, 5 mei, functiehuis en geschillencommissie

 • Looptijd: UWV wil heel graag een langere looptijd van bijvoorbeeld 17 maanden. CNV zit nog op 12 maanden, omdat het loon te laag is
 • Loon: CNV vraagt voor 12 maanden 5% inflatiecorrectie plus 100 Euro. In overleg met de andere bonden zijn we in het overleg gezakt naar 6% zonder de extra Euro’s. UWV biedt 4% per 1 juli 2024 en 1% per 1 januari 2025. Daarboven op krijgt iedereen 30 Euro netto per maand internetvergoeding. Dus ook parttimers krijgen die volle 30 Euro.
 • Het minimale maandloon wordt 2640 Euro, parttimers naar rato
 • CNV vroeg 2 cent per kilometer extra reiskostenvergoeding voor fiets en auto, die komt er
 • Thuiswerkplekvergoeding: als je binnen 1 jaar uit dienst gaat, betaal je volledig terug. Binnen 2 jaar betaal je 50% terug. Daarna niets. Dit is met terugwerkende kracht tot begin van de regeling
 • 5 weken 100% betaling aanvullend geboorteverlof, 9 weken 100% betaling ouderschapsverlof, 6 weken 100% betaling adoptie- en pleegverlof. Ook boven dagloon. En je hoeft niet zelf te verrekenen.
 • 36 uur: wil UWV niet. Ook 5 mei als vaste feestdag wil UWV niet. Wel mag je goede vrijdag en/of hemelvaart ruilen tegen een door jou te kiezen dag.
 • Functiehuis: UWV wil over naar functiehuis Rijk. Dus niet de schalen Rijk, voor je je “rijk” rekent. CNV kan de gevolgen nog niet overzien, dus dit alleen bestuderen.
 • Geschillencommissie: CNV wil onafhankelijke geschillencommissie. Nu beslist altijd uiteindelijk het management. UWV wil dit niet veranderen.
 • Overwerk: voortaan krijg je de gewerkte uren in tijd, en de toeslag in geld. Schaal 9 krijgt ook overwerk als je minder dan 5 uur overwerkt. Toeslag wordt ma-vr binnen bedrijfstijden 25%, ma-za buiten bedrijfstijden 50% en zondag 100%. Je vrije tijd moet je opnemen, of sparen. Je mag straks 76 uur per jaar sparen. Je toeslag krijg je in geld uitbetaald.
 • Wachtdienst: als je bereikbaar moet zijn krijgen alle functiegroepen (dus ook boven 10) door de week 7% van het uurloon per uur, in het weekend 12%. Word je opgeroepen, dan is het overwerk. Schaal 10 en hoger krijgen bij oproep 16,33% toeslag bovenop de gewerkte uren.
 • Geen verbetering generatiepact, geen RVU
 • Er komt een tekst in de cao over doorwerken na AOW-leeftijd. Dat is vrijwillig naar beide kanten: dus alleen als UWV en jij het allebei willen.
 • Vaste banen: percentage flexibele banen zal hetzelfde blijven. Niet automatisch na 1 jaar een vast contract, zoals CNV wil. Wel zal deels of geheel de uitzendperiode mee gaan tellen bij het dienstverband met UWV
 • Schorsing zonder loon gaat uit de cao
 • Sociaal plan wordt verlengd tot 3 maanden na afloop cao
 • Behalve de 30 Euro geen verbeteringen op thuiswerken. CNV wil dat je meer positie hebt tegenover je leidinggevende, als je meer thuis wilt werken.
 • Studieschuld: vakbonden vragen om aflossen fiscaal vriendelijk te kunnen doen uit keuzebudget.

Uitleg cao Rijk
Ik zit zelf ook aan tafel bij de cao Rijk, dus ik snap jullie vragen. Ik denk dat we die in drieën moeten splitsen: (1) de loonsverhoging (2) de eenmalige uitkering en (3) het verschil tussen beide cao’s. (1) De loonsverhoging: vorig jaar heeft CNV bij UWV in totaal 9% loonsverhoging afgesproken vanwege de hoge inflatie. Daarmee hebben we de hoge inflatie van de afgelopen jaren niet helemaal ingehaald. Bovendien stijgen de prijzen in 2024 volgens CPB nog met 2,9%. Je kunt op de CNV-website in onze nieuwsbrief van 19 januari 2024 lezen, dat we dan 5% loonsverhoging bij UWV nodig hebben om aan het einde van het jaar bij te zijn met de inflatie. Daarboven vraagt CNV dan nog 100 Euro per maand om je inkomen te verbeteren. Bij het Rijk is dat heel anders gegaan. Daar gingen de lonen vorig jaar niet met 9% maar met 3% omhoog, en met 1,5% per 1 januari 2024. Veel lager dus dan die 9%. (2) Jullie hebben je loonsverhoging vorig jaar gekregen, het Rijk niet. Daarom een eenmalige uitkering bij het Rijk om het terugwerkende kracht te geven. (3) het niveauverschil tussen de cao Rijk en de cao UWV zit m met name in de lengte van de werkweek. Bij het Rijk is die 36 uur, bij UWV 38 uur. CNV-leden bij UWV willen ook graag een 36-urige werkweek. Daarom zet CNV met name in op een 36-urige werkweek bij UWV.

Reageer!
CNV heeft je reactie nodig om verder te kunnen. Reageer op Cao UWV | CNV Vakmensen - Sociale Zekerheid | CNV Vakmensen). Of doe mee met de CNV info-bijeenkomsten op maandag 22 april 1600-1700 uur of dinsdag 23 april 1200-1300 uur. Nu deelnemen aan de vergadering

Roel van Riezen
06 51 60 20 34
r.vanriezen@cnv.nl