Derde cao-gesprek UWV: meer begrip

In het derde cao gesprek op 27 maart 2024 heeft CNV vooral aandacht gevraagd voor de inflatie en voor de problemen met de huidige functiebeschrijvingen. CNV vraagt 5% inflatiecorrectie plus 100 Euro als verbetering.

Vorig jaar hebben jullie CNV gesteund tijdens de onderhandelingen. Daardoor kon CNV een loonsverhoging van 9% afspreken in 2023. De inflatie was toen hoger dan die 9%. De inflatie is nu niet hoog meer, naar verwachting zijn de prijzen einde 2024 2,9% hoger dan begin 2024. Bron is het Centraal Plan Bureau. Jullie hebben 5% nodig om de inflatie-achterstand van vorig jaar plus de verwachte inflatie van dit jaar in te lopen. Dus op die 100 Euro kunnen we dus nog wat zakken, op de 5% niet.

Al eerder in het cao-overleg had UWV enkele verbeteringen toegezegd: een uurloon van minimaal 16 Euro, 9 weken 100% betaling bij ouderschapsverlof en 5 weken bij geboorteverlof, schorsing zonder betaling gaat uit de cao, sociaal plan wordt verlengd, reiskostenvergoeding gaat volgens wens van CNV omhoog, uitruilen christelijke feestdagen mogelijk als jij dat wilt, diensttijd uitzendbureaus telt mee, aanpak schijnzelfstandigheid bij ZZP-ers die voor UWV werken.

Op 27 maart hebben we de belangrijkste onderwerpen diepgravend doorgesproken. We begrijpen elkaar en de problemen nu beter. Daarom kunnen we de volgende keer op 17 april stappen zetten.

Voor CNV blijft de 36 uur een speerpunt, zonder werkdrukverhoging uiteraard.

studieschuld
CNV heeft een poll op haar website staan: UWV moet helpen bij aflossen van de studieschuld. Wat vind jij: moet CNV zich hiervoor hardmaken? 231 mensen hebben ingevuld, 48% zegt ja, 44% zegt nee, 8% neutraal/geen mening. CNV heeft tijdens de cao-onderhandelingen aandacht gevraagd voor dit onderwerp. CNV kan geen cao-voorstel maken op basis van deze uitslag.

Wil je reageren? Wat is voor jou belangrijk? Je kunt je opmerking kwijt op Cao UWV | CNV Vakmensen - Sociale Zekerheid | CNV Vakmensen

Roel van Riezen
06 51 60 20 34
r.vanriezen@cnv.nl