UWV overhandiging petitie verontruste medewerkers

Op 16 januari 2023 zijn de cao-onderhandelingen UWV hervat. Kaderleden overhandigden de petitie aan de voorzitter van de Raad van Bestuur . Maar liefst 9236 medewerkers ondertekenden de petitie. Reactie van UWV voldoet niet aan de wens in de petitie. Vakbonden organiseren op 23 januari a.s. digitale gezamenlijke medewerkersbijeenkomst.

Kaderleden overhandigen petitie aan voorzitter Raad van Bestuur

Op 16 januari 2023 zijn de cao-onderhandelingen weer hervat. De vakorganisaties hebben eerst de petitie van de medewerkers overhandigd. De petitie is uiteindelijk ondertekend door 9236 UWV-medewerkers. Maarten Camps heeft de petitie, namens de Raad van Bestuur, in ontvangst genomen. 9236 medewerkers hebben uitgesproken dat zij geen genoegen nemen met 4% structurele salarisverhoging. De inflatie in 2022 was 10%. Dan is 4% te laag, medewerkers willen hun besteedbaar inkomen op peil houden. Maar medewerkers voelen zich ook niet voor vol aangezien door UWV. Vakbonden zien dat het klimaat verhard.

Antwoord Raad van Bestuur

Vakorganisaties hebben Maarten Camps gevraagd om te reageren op deze boodschap van het personeel. De Raad van Bestuur heeft de volgende boodschap:

  • Belangrijk signaal van alle medewerkers.
  • Goed dat we met elkaar bespreken hoe we recht kunnen doen aan zorg, inzet, waardering die wij vanuit het MT en RvB hebben voor al die collega’s die zich zich dagelijks voor de klanten inzetten.
  • Inzet van onze collega’s is onmisbaar, waardering is heel groot.
  • De petitie helpt inderdaad om duidelijk te maken en te onderstrepen hoe belangrijk het is om tot een goede cao te komen.

Hoe verder

UWV heeft het aanbod intussen verhoogd naar een twee jarige cao met in het eerste jaar een structurele salarisverhoging van 5% en in het tweede jaar van 3%. Met daarbij een afspraak over een eenmalige uitkering als de inflatie hoger is dan 3%. De petitie heeft dus al geholpen. Vakorganisaties vinden dit echter onvoldoende. Er hebben 9.236 medewerkers een petitie ondertekend waarin ze vragen aan de Raad van Bestuur om hen serieus tegemoet te komen.

Daarnaast hebben cao-partijen ook nog een flinke discussie over de kostenvergoedingen.

We moeten er serieus rekening mee houden dat de cao-onderhandelingen dit jaar niet vanzelf zullen gaan. Aan de onderhandelingstafel kunnen we geen doorbraak bereiken. UWV voldoet niet aan de verwachtingen, zoals door jullie uitgesproken in de petitie. In de medewerkersbijeenkomst willen we jullie informeren en raadplegen. Informeren over de stand van zaken, raadplegen over jullie inzet. We zullen ons samen moeten gaan beraden over welke stappen wij gezamenlijk (vakbonden en medewerkers UWV)  kunnen gaan zetten.

Uitnodiging medewerkersbijeenkomst

Vakorganisaties houden een gezamenlijke online medewerkersbijeenkomst. In deze bijeenkomst geven we achtergrondinformatie over de cao-onderhandelingen. We behandelen vragen die jij via de chat kunt stellen.
Datum:       maandag 23 januari 2023
Tijd:            15.00 – 16.30 uur
Locatie:       online via MS Teams. Klik hier om deel te nemen aan de MS Teams vergadering
Voor wie:    leden van vakorganisaties, medewerkers UWV en uitzendkrachten bij UWV. 
De bijeenkomst vindt plaats via MS Teams. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 

Creatieve ideeën

Het in beweging krijgen van UWV zal niet zonder slag of staat gaan. We zullen dat met elkaar moeten doen.

Heb jij creatieve ideeën om UWV in beweging te krijgen en wil je nu al actief meedenken over mogelijke actievormen dan kun je je opgeven door een e-mail te sturen naar mij, bestuurder Robbim Heins: r.heins@cnvvakmensen.nl We gaan met z’n allen hard aan het werk om een goede UWV-cao tot stand te brengen.

Vragen en/of opmerkingen

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de cao-onderhandelingen, bel of mail mij gerust. Je kan het hele cao-traject volgen op de cao-pagina Cao UWV | CNV Vakmensen Daar kun je ook jouw opmerkingen kwijt over het cao-traject.

Robbim Heins, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 1987 / r.heins@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag op opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error