Tweede onderhandelingsronde UWV: loon, reiskostenregeling en pensioen

Op aandringen van de vakbonden heeft UWV in de tweede onderhandelingsronde een loonbod op tafel gelegd. UWV is ook met voorstellen gekomen om de reiskostenregeling aan te passen. Pensioen is ook een belangrijke arbeidsvoorwaarde dat ter sprake kwam. Vakbonden trekken gezamenlijk op. De gierende inflatie, hoge energieprijzen en de krapte op de arbeidsmarkt vragen om een flinke stappen op deze drie onderwerpen.

Vervolg overleg op 24 november

Het loonbod van de werkgever,  is voor vakbonden volstrekt  onvoldoende. Ditzelfde geldt voor de reiskostenvergoeding. UWV wil hierin te weinig doen om de regeling te verbeteren. Inzet van de vakbonden is om de koek te vergroten. Op 24 november onderhandelen we met elkaar verder over loon, reiskostenregeling en pensioen.. Het is op dit moment te vroeg om inhoudelijk al mededelingen te doen. Na de volgende onderhandelingsronde zullen we jullie inhoudelijk informeren over de stand van zaken.
Het overleg over de volgende onderwerpen vraagt om vervolg:
  • de uitgangspunten tussen werkgever en bonden zijn verschillend.
  • De kloof tussen de inzet van werkgever en bonden is groot.
  • Sommige voorstellen vragen om nadere uitwerking door UWV.
CNV Vakmensen verliest echter niet uit het oog, dat er naast loon, reiskosten en pensioen nog meer punten op het lijstje staan. Na 24 november zullen we jullie informeren over de stand van zaken.

De cao maken we samen

Onze inzet voor de onderhandelingen is vastgesteld op basis van een enquête. Met kaderleden hebben we frequent overleg. Wat zijn de stappen, hoe gaan we verder. We vertegenwoordigen jullie en vinden jullie stem heel belangrijk . Laat je reactie/vragen/opmerkingen achter op onze cao-pagina.

Nieuwe CNV-leden

Als we na de volgende onderhandelingsronden een onderhandelingsresultaat hebben bereikt leggen we dat voor aan onze leden. Alleen leden kunnen hun stem uitbrengen. De stemuitslag bepaalt of wij akkoord gaan met het onderhandelingsresultaat en de nieuwe cao afspraken. CNV Vakmensen geeft tot 1 januari korting op de contributie voor nieuwe leden. Nieuwe leden betalen €20,23 voor 6 maanden lidmaatschap. Bestaande leden die een nieuw lid inschrijven ontvangen een cadeaubon van €20.
In de cao van UWV is bovendien een fiscale regeling afgesproken waardoor leden een deel van vakbondscontributie terug krijgen van de werkgever. Hoe meer CNV leden, hoe sterker wij staan aan de onderhandelingstafel en hoe beter jullie cao. Meer informatie over onze ledenactie lees je op www.cnv-ledenwerven.nl  

Heb je nog vragen

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de cao onderhandelingen of de ledenactie, bel of mail mij gerust. Je kan het hele cao-traject volgen op Cao UWV | CNV Vakmensen

Mirjam van Leussen, vakbondsbestuurder: M 06 2886 6597 / m.vanleussen@cnvvakmensen.nl 
Robbim Heins, vakbondsbestuurder: M 06 5160 1987 / r.heins@cnvvakmensen.nl