Petitie vakbonden aan UWV

Door de vakantieperiode heeft nog niet iedereen de petitie getekend. In deze nieuwsbrief tref je de link naar de petitie nogmaals aan. Stuur deze ook door naar je collega's die geen lid zijn van CNV Vakmensen zodat het breed gedragen wordt. De link is ook te vinden op de DWU-pagina van de vakbonden.

Afgelopen cao-onderhandelingen gingen in constructief overleg, maar stonden ook onder spanning. De inflatie liep op en de budgetten waren ontoereikend. De inflatie is wel lager dan toen, maar de prijzen stijgen nog steeds. De koopkracht van onze leden staat daarom onder druk.

Reden waarom vakorganisaties ruim van tevoren een signaal willen afgeven aan de Raad van Bestuur dat koopkrachtbehoud het minimale is wat UWV dient te garanderen.
Op dit moment, maar ook over de vele jaren van cao-stijgingen achter ons, wordt koopkracht niet of nauwelijks geëvenaard. Concreet betekent dit dat medewerkers bij UWV niet meer zijn gaan verdienen, maar hoogstens op een nullijn zijn komen te staan.

Een situatie die een kentering verdient waarbij er echt waardering komt voor de toegenomen werklast, werkdruk, arbeidsproductiviteit, efficiency, automatisering en dergelijke. Toegenomen arbeidsproductiviteit bij koopkrachtbehoud is in principe verlies voor de factor arbeid en winst voor een onderneming.

Inhoud oproep

Onze oproep aan alle UWV-medewerkers om de RvB te steunen komt op het volgende neer.
Ik, als medewerker van het UWV, zet mij samen met mijn collega’s in voor de samenleving en mijn medeburgers. UWV kan deze belangrijke taak alleen uitvoeren met voldoende financiële middelen. Ik wil dat onze salarissen meestijgen met de inflatie en dat er voldoende budget is voor persoonlijke ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van onze dienstverlening aan de samenleving.
Ik steun daarom de vakorganisaties en doe een beroep op de Raad van Bestuur UWV om zich in te zetten voor een goed arbeidsvoorwaardenbudget dat recht doet aan de behoeften en inspanningen van de medewerkers van UWV.

In de bijlage tref je de brief aan de Raad van Bestuur aan.

Jouw steunbetuiging kun je kenbaar maken met deze link. Uiteraard mag je onze oproep kopiëren en verspreiden onder jouw collega’s.

Cao-pagina

Het hele cao-traject is online te volgen en je kunt bij alle fases meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen. Ga naar de cao-pagina Cao UWV | CNV Vakmensen - Sociale Zekerheid | CNV Vakmensen

Roel van Riezen, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 2034 / r.vanriezen@cnvvakmensen.nl

Downloads

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error