Onderhandelingsresultaat UWV : meningen erg verdeeld

De uitslag van de stemming over het onderhandelingsresultaat is bekend. De meningen zijn erg verdeeld. 58% van de CNV-leden die hun stem hebben uitgebracht heeft voor gestemd. 42% heeft tegen gestemd. Lang niet alle CNV-leden hebben hun stem uitgebracht. CNV heeft de uitslag van de stemming bij UWV bekend gemaakt en wil de uitkomsten van de stemming met UWV bespreken.

Onderhandelingsresultaat UWV ter stemming voorgelegd

In de nacht van maandag 27 februari op dinsdag 28 februari jl. bereikten UWV en vakbonden een onderhandelingsresultaat. We hebben het onderhandelingsresultaat neutraal aan jullie voorgelegd. Het was een resultaat met plussen en minnen. In de afgelopen periode hebben wij 4 informatierondes georganiseerd, waarin we het onderhandelingsresultaat toegelicht en besproken hebben.
Over de periode 7 maart - 17 maart (12.00 uur) hebben we het onderhandelingsresultaat aan de leden ter stemming voorgelegd.

Meningen CNV-leden zijn erg verdeeld

Afgelopen vrijdag is de uitslag van de stemming bekend geworden. Vanochtend hebben we de uitslag van de stemming in de CNV-kadergroep besproken, ook was er over de duiding gezamenlijk overleg tussen de vakbonden onderling.
 
De meningen van de CNV-leden over het onderhandelingsresultaat zijn erg verdeeld.
In meerderheid is er door de CNV-leden (die hun stem hebben uitgebracht) vóór het onderhandelingsresultaat gestemd. Echter, de marges zijn klein. 
58% van de CNV-leden die hun stem hebben uitgebracht heeft voor gestemd.
42% van de CNV-leden die hun stem hebben uitgebracht heeft tegen gestemd.
Helaas hebben lang niet alle CNV-leden hun stem uitgebracht.

De reacties lopen uiteen van: mooi resultaat;  goed gedaan;  ik vind het een redelijk resultaat en kan er goed mee leven tot nog teveel losse eindjes in het akkoord, bod werkgever onvoldoende, mager resultaat.

Uit de reacties van de CNV-leden blijkt, dat zij met name zorgen hebben, over de volgende punten:
- er is geen sprake van koopkrachtbehoud.
- met name de medewerkers in de onderste loonschalen komen er bekaaid van af.
- de looptijd is te lang.
- de tweede structurele loonsverhoging moet op een eerder moment verstrekt worden. 
Ondanks de enorme verdeeldheid bemerk je onder de CNV-leden een enorme solidariteit naar de medewerkers in de lagere inkomensgroepen. Gelet op de hoge inflatie en de hoge energieprijzen spreken veel CNV-leden hun bezorgdheid uit over het financieel rond kunnen komen van die groep medewerkers.

Hoe nu verder?

Een meerderheid van de CNV-leden heeft zich vóór het onderhandelingsresultaat uitgesproken. Van een breed draagvlak is echter geen sprake. Er is slechts sprake van een krappe meerderheid. De uitkomst van de stemming is uitgebreid in de CNV-kadergroep besproken. Alvorens vervolgstappen te zetten willen we eerst de uitkomsten van de stemming met het UWV bespreken. Wat betekent nu deze uitslag, ook in relatie met de uitslag van de andere vakbonden, hoe kan de rust binnen UWV teruggebracht worden.
Uiteraard houden we jullie van het vervolg op de hoogte.

Bejegening

Gebleken is dat er op het cao-traject veel spanning staat. Zo groot dat vakorganisaties hebben begrepen, dat (kader-)leden van vakorganisaties onheus en negatief zijn bejegend door collega's onderling.  De CNV-kadergroep (inclusief de bestuurder) heeft onthutst op dit bericht gereageerd: wij voelen ons geraakt. Vrijheid van je wel of niet aansluiten bij een vakbeweging is een groot goed. Vrijheid van voor of tegen een resultaat stemmen is daar inherent aan. Je mag en kunt uiteraard van mening verschillen. Echter, het gaat te ver als er op de man gespeeld wordt.  Ook taalgebruik en bejegening richting werkgever laat soms zeer te wensen over. Als vakorganisatie willen we klip en klaar aangeven dat het niet acceptabel is om persoonlijke aantijgingen en woordgebruik richting werkgever-en/of werknemersafvaardiging te uiten waarbij de grenzen van het betamelijke worden overschreden.

Vragen en/of opmerkingen

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over het cao-traject, bel of mail mij gerust. Je kan het hele cao-traject volgen op de cao-pagina UWV
Je kan daar ook jouw opmerkingen kwijt over het cao-traject.
Ontvang je deze nieuwsbrief per post, ga dan naar de cao-pagina via www.cnvvakmensen.nl/caos  en type "UWV" in het cao zoekveld.

Mede namens Jos Tummers, lid onderhandelingsdelegatie CNV,

Robbim Heins
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 5160 1987
E:  r.heins@cnvvakmensen.nl

Discussie

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error