Moeizaam vervolg cao-overleg UWV

De vierde onderhandelingsronde over de UWV-cao verliep moeizaam. Vakbonden hebben de support van de achterban hard nodig. Vierde onderhandelingsronde stond in het teken van de pensioenopbouw. Cao-partijen bereiken overeenstemming over een verhoging van de pensioenpremie als bijdrage aan de maximale pensioenopbouw in 2023.

Betrokkenheid achterban

De cao-onderhandelingen leven bij onze achterban. Wij krijgen van jullie veel reacties en vragen over de ontwikkelingen aan de cao-tafel. De gierende inflatie, het huidige loonbod van de werkgever, de pensioenregeling en de forse werkdruk houden de gemoederen bezig. Wij voelen ons door jullie enorm gesteund. Blijf ons actief volgen. Ook in het vervolgtraject hebben wij jullie support hard nodig.

Vierde onderhandelingsronde in het teken van pensioenopbouw

De vierde onderhandelingsronde verliep moeizaam. De kloof tussen partijen is groot. De vakbonden trekken gezamenlijk op en proberen stapje voor stapje een goed resultaat voor jullie te bereiken. De vierde onderhandelingsronde stond in het teken van de pensioenopbouw. Vakbonden vinden pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde en hielden stevig vast aan het uitgangspunt van maximale pensioenopbouw. Vooruitlopend op een cao-resultaat is er tussen cao-partijen overeenstemming bereikt over een verhoging van de pensioenpremie als bijdrage aan de maximale pensioenopbouw in 2023. Een belangrijke toezegging, omdat gisteren ook het pensioenbestuur bij elkaar kwam om besluiten te nemen voor komend jaar. Het standpunt van cao-partijen zal het pensioenbestuur meenemen in haar besluitvorming over de pensioenopbouw.
De afspraak kwam niet zonder slag of stoot tot stand. De loonsverhoging en de verhoging van de pensioenpremie hangen nauw met elkaar samen. Een loonsverhoging heeft een verhogend effect (zij het beperkt) op de pensioenpremie. Over de loonsverhoging moeten partijen nog een afspraak maken. Vooruitlopend op die afspraak is er nu een afspraak gemaakt over een verhoging van de pensioenpremie.

Vervolg

De onderhandelingen krijgen op woensdag 14 december a.s. een vervolg. We zijn er nog lang niet. De onderwerpen loon, reiskosten en overige onderwerpen liggen nog op tafel. Er zal door cao-partijen nog stevig onderhandeld moeten worden. Uiteraard houden vakbonden daarbij met een schuin oog de ontwikkelingen op andere cao-tafels in de gaten. We blijven jullie op de hoogte houden.

Leden stemmen over de cao

Als je na de onderhandelingen wil stemmen over het resultaat is het belangrijk om lid te worden. Alleen leden kunnen stemmen over de cao. Maak jouw ongeorganiseerde collega nu lid van CNV Vakmensen. Je collega betaalt dan €20,23 voor de eerste 6 maanden van het lidmaatschap. Meer informatie kun je vinden op www.cnv-ledenwerven.nl  

Heb je vragen 

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de cao-onderhandelingen of de ledenactie, bel of mail ons gerust. Steunbetuigingen zijn natuurlijk ook welkom. Je kan het hele cao-traject volgen op de cao-pagina Cao UWV | CNV Vakmensen 

Mirjam van Leussen, vakbondsbestuurder: M 06 2886 6597 / m.vanleussen@cnvvakmensen.nl 
Robbim Heins, vakbondsbestuurder: M 06 5160 1987 / r.heins@cnvvakmensen.nl   

Heb je een vraag op opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error