Gezamenlijke medewerkersbijeenkomst UWV groot succes

De gezamenlijke medewerkersbijeenkomst was een groot succes. Ruim 600 medewerkers bezochten afgelopen maandag 23 januari de door vakbonden georganiseerde digitale bijeenkomst. Nu gaan we met elkaar aan de slag om creatieve actievormen te bedenken. Meld je aan voor één van de actiecomités.

Terugblik digitale medewerkersbijeenkomst

Afgelopen maandag 23 januari organiseerden de gezamenlijke vakbonden een online medewerkersbijeenkomst. De opkomst overtrof de verwachtingen. Naar schatting ruim 6oo medewerkers hebben de onlinebijeenkomst gevolgd. We kregen reacties, dat op sommige vestigingen mensen in groepen met elkaar keken. Soms wel met 20 man tegelijk.
Doel van de medewerkersbijeenkomst
In de bijeenkomst informeerden we julllie over de stand van zaken in de onderhandelingen. Waar staan we nu. Naast een informatiebijeenkomst was het een achterbanraadpleging. Hoe kijken jullie er tegen aan. We kunnen er niet om heen, dat  de cao-onderhandelingen moeizaam verlopen. Uit de vele reacties van leden en de massale ondertekening van de petitie blijkt, dat de onvrede bij veel medewerkers groot is. Tijdens de medewerkersbijeenkomst maakten velen van de mogelijkheid gebruik om hun ongenoegen via de chat of rechtstreeks te uiten. Er is onvrede met het salarisvoorstel van UWV, onvrede met de veel te kleine verbetering in de reiskostenvergoeding, onvrede omdat er steeds meer gevraagd wordt van medewerkers, maar de waardering achter blijft.
Om een kentering aan de onderhandelingstafel teweeg te brengen, is het belangrijk, dat jullie in beweging komen. Medewerkers UWV en vakbonden gezamenlijk zullen zich moeten gaan beraden over de te zetten stappen om beweging in de cao-onderhandelingen te krijgen. Op dit moment verlopen de onderhandelingen niet naar wens.  In de chat kwamen al veel creatieve en bruikbare ideeën voorbij. Met de kaderleden inventariseren we op dit moment de vele ideeën.
Op de medewerkersbijeenkomst hebben we de deelnemers opgeroepen om actief te worden en zich te melden bij hun vakbond. Hieraan wordt al goed gehoor gegeven, maar we kunnen nog veel meer hulp gebruiken.

Petitie

Vorige week werd namens de medewerkers van het UWV een petitie aangeboden aan Maarten Camps, voorzitter Raad van Bestuur. 9236 medewerkers ondertekenden  de petitie.  9236 medewerkers spraken middels de petitie hun ongenoegen uit over de ontwikkelingen aan de cao-tafel. De petitie was een eerste actiemiddel dat de vakorganisaties samen hebben ingezet. Dit was een groot succes. Bijna de helft van de UWV-medewerkers heeft de petitie ondertekend en daarmee de Raad van Bestuur van UWV gevraagd om een beter voorstel tot verhoging van de salarissen en eerlijke vergoeding van de kosten die men maakt om het werk uit te voeren. Helaas heeft dit niet geleid tot een ommezwaai in de standpunten die jouw werkgever inneemt in het cao-overleg. Het lijkt dus noodzakelijk te zijn om meer druk uit te oefenen.

Actietraditie opbouwen

Bij UWV zijn medewerkers niet gewend om actie te voeren. Alhoewel wij in de contacten met leden veel ongenoegen over de situatie op de werkvloer bespeuren, bemerken wij ook terughoudenheid als het gaat om actievoeren. De terughoudendheid wordt ingegeven door een enorme loyaliteit naar de klant. Veel medewerkers willen hun klanten niet in de steek laten. Met elkaar zullen we naar creatieve actievormen moeten zoeken die passen bij de sfeer en de cultuur van UWV. Daarbij dient wel aangevuld te worden, hoe langer het resultaat op zich laat wachten, hoe harder de acties moeten gaan worden om de boel in beweging te krijgen.
Om jullie ideeën te verzamelen en concrete acties te coördineren moeten we nu de infrastructuur opzetten. Met elkaar decentrale actiecomité's opzetten, om daar de creatieve ideeën te laten ontstaan.  In het centrale actiecomité (bestaande uit kaderleden en bestuurders) worden de ideeën verzameld en de acties gecoördineerd. Met behoud van ieders eigenheid trekken de vakbonden in dit actietraject gezamenlijk op.

Decentrale actiecomités

De vakorganisaties roepen hun leden en niet-leden  op om zich aan te melden voor de actiecomités. Idealiter willen we op elk kantoor een actiecomité aan het werk. Dit comité denkt mee met de vakorganisaties welke actiemiddelen bij UWV/ of op het betreffende kantoor ingezet kunnen worden. En het actiecomité gaat ook aan het werk om collega’s te betrekken bij deze activiteiten. Wil jij deelnemen aan een actiecomité en zo echt meewerken aan een goede cao? Stuur een e-mail naar: r.heins@cnvvakmensen.nl en meld je aan.

Cao-overleg gaat vooralsnog door

Het mooiste is als we er wel in slagen om met onderhandelingen een cao te bereiken, een goede cao natuurlijk. Het volgende cao-overleg is op 9 februari 2023. Uiteraard werken vakbonden er hard aan om een goed overleg te hebben met UWV. Maar als jouw werkgever niet luistert naar de medewerkers dan moeten we op een andere manier druk uitoefenen. Op 9 februari 2023 willen we UWV alvast een voorproefje geven. Vakorganisaties bereiden samen een activiteit voor waarmee de UWV-medewerkers hun steun kunnen laten zien. Houd je mail dus in de gaten.

Vragen en/of opmerkingen

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de cao-onderhandelingen, bel of mail mij gerust. Het hele cao-traject volg je op de cao-pagina Cao UWV | CNV Vakmensen waar je ook jouw opmerkingen kwijt kan over het cao-traject.
Namens de vakorganisaties:
CNV Vakmensen: Robbim Heins bestuurder: M 06 5160 1987 / r.heins@cnvvakmensen.nl 
FNV: Etienne Haneveld, bestuurder
Novag: Peter de Leede, bestuurder
Unie: Inge de Vries en Mandy Raaijmakers, bestuurders

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error