Cao-afspraken UWV

In deze CNV-nieuwsbrief alles over de studie-afspraken in de cao. Ondertussen heb jij natuurlijk al onze oproep getekend aan de Raad van Bestuur om voldoende budget vrij te maken voor de volgende cao. Zoek die oproep anders op de DWU-pagina op, en wijs je collega's erop. Hieronder lees je over meer vaste banen, gratificaties, goede gesprek, hybride werken, cao-naleving, betalen van werktijd, modernisering cao.

Meer vaste banen

Dit was en is speerpunt voor CNV Vakmensen. 1 op de 4 medewerkers had geen vaste baan. Op verzoek van CNV Vakmensen heeft UWV de juiste beweging ingezet. In twee jaar tijd is het aantal vaste banen toegenomen van 75% naar 80%. Het aantal uitzendkrachten is bijna gehalveerd. Het aantal tijdelijke banen is ook afgenomen. Er zijn nu op fulltime basis 1800 meer vaste banen. Dus meer dan 2000 collega's zijn blij gemaakt met een vast contract die ze anders niet gekregen hadden. CNV Vakmensen blijft UWV stimuleren naar meer vaste banen.

Doen wat je afspreekt

De cao kan nog zo mooi zijn. Het gaat om de praktijk. De Engelsen zeggen: the proof of the pudding is in the eating. Daarom overleggen we met UWV, zodat jij je geschil voortaan aan een onafhankelijk iemand kunt voorleggen. We kijken of het hybride werken goed gaat: wordt jouw belang voldoende meegenomen in de beslissing hoe vaak je thuis/op kantoor mag werken? Staat in je functieomschrijving wat je ook echt moet doen? En zo zijn er veel meer voorbeelden. Vertel het CNV Vakmensen wanneer het goed gaat, en ook als er iets niet goed gaat.

Betalen van alle gewerkte tijd

Bij K en S moet je eerst je computer en systemen opstarten voordat je telefoontjes van cliënten kunt aannemen. Die tijd moet betaald worden, zegt de rechter bij een ander bedrijf. Ook UWV zegt: die tijd moet betaald worden. CNV Vakmensen krijgt veel signalen dat UWV deze tijd toch niet betaalt. Past dus goed bij het vorige onderwerp: doen wat je afspreekt. Als je bij K en S werkt, krijg je een gezamenlijke nieuwsbrief van UWV en vakbonden hierover.

Goed gesprek

Kortgeleden heeft UWV het kader hierover na overleg met vakbonden gepubliceerd. UWV en vakbonden gaan na een tijdje dit kader evalueren.

Gratificatie

Als je iets bijzonders presteert, mag UWV je een gratificatie geven. Samen met UWV stellen we richtlijnen op voor gratificaties. CNV Vakmensen wil daarin hebben staan dat UWV open is over gratificaties. Het hele team moet weten wie in het team een gratificatie krijgt en waarom. Waarom geef je anders een gratificatie? In oktober stellen we de richtlijnen vast samen met UWV en de andere vakbonden.

Functiewaardering

Eigenlijk zijn dit drie onderwerpen:

  1. Functiebeschrijving: er zijn nu heel veel functiebeschrijvingen. UWV wil graag naar minder functiebeschrijvingen. CNV Vakmensen vindt dat goed zo lang jij je maar herkent in je functiebeschrijving. Daarom praten we binnenkort verder hoe jij mee kan denken over jouw functieomschrijving. En natuurlijk hoe vakbonden en/of OR meekijkt.
  2. Functiewaardering: in welke salarisgroep valt mijn functiebeschrijving. Je hebt dus eerst de beschrijving nodig voor je kunt waarderen.
  3. Hoe kun jij bezwaar maken tegen je functiewaardering? Die procedure moeten we duidelijk opschrijven in de cao. Gelukkig heb jij als vakbondslid een streepje voor: de CNV-specialist beslist mee over jouw bezwaar.

We gaan eerst naar de functiebeschrijvingen kijken. Misschien kunnen we de beschrijvingen bij de Rijksoverheid gebruiken. Dat onderzoeken we. Pas daarna kijken we naar de waardering.

Modernisering cao

We gaan het cao-boekje opnieuw schrijven. De inhoud blijft hetzelfde, maar we gaan de tegenstrijdigheden eruit halen. En het Nederlands wordt veel leesbaarder.

Pensioen

Er komt een nieuw pensioensysteem. Daarover krijg je later nog aparte nieuwsbrieven. Je hebt als CNV-lid hierover ook stemrecht. CNV Vakmensen is onafhankelijk van UWV. CNV Vakmensen is afhankelijk van jou. Reageer daarom op deze nieuwsbrief. Want CNV Vakmensen verwoord wat voor jou belangrijk is. En dat weten we alleen doordat jij van je laat horen. Wil je meepraten over de cao, of vragen stellen? Ga dan naar de cao-pagina Cao UWV | CNV Vakmensen - Sociale Zekerheid | CNV Vakmensen

Roel van Riezen, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 2034 / r.vanriezen@cnvvakmensen.nl