5e Ronde cao-overleg UWV

UWV en vakorganisaties zijn uit-onderhandeld. De achterban is nu aan zet. We vragen jullie om ondersteuning en om in beweging te komen. Teken de petitie!

Beste leden van vakorganisaties en overige medewerkers van UWV,

Op 14 december heeft inmiddels de 5e cao-ronde plaatsgevonden. Na de cao-ronde van 8 december waarin weinig vooruitgang werd geboekt, zijn de gezamenlijke vakbonden vol goede moed aan de 5e cao-onderhandelingsronde begonnen. We hebben onderzocht of er toch mogelijkheden waren om de arbeidsvoorwaarden op peil te houden en waar mogelijk knelpunten te verbeteren. Het primaire loon en de kostenvergoedingen vormden de primaire onderdelen van het gesprek. Ook het oprekken van de looptijd in combinatie met loonstijgingen is aan de orde gekomen.

Reactie UWV

Echter, UWV heeft aangegeven dat de arbeidsvoorwaarderuimte niet groter is geworden. Anders gezegd, we zijn niets opgeschoten en we kunnen alleen spreken over het UWV-aanbod ter verdeling en niet over een loon- en kostenverbetering die recht doet aan de gestegen prijzen en eventuele achterstanden met betrekking tot de reiskosten

Salarisstijgingen

Intussen zien we dat werkgevers in de markt 7% cao-salarisstijging bieden per 1 januari 2023 en bij de Overheid, zoals Waterschappen de cao-verbetering op kan lopen tot 10% (€125 nominaal en daarbovenop 2,5% per 1 januari en 2,5% per 1 juli 2023). Het huidige bod van 4% van UWV en de beperkte verbetering van de kostenvergoedingen steekt daar schril bij af. Zelfs de werkgeversvereniging AWVN komt recent, met cijfers gebaseerd op loonakkoorden eind 2022 voor 2023, uit op een gemiddelde salarisstijging van 6,4%.

Uit-onderhandeld

De conclusie van vakorganisaties is dat we voor dit jaar zijn uit-onderhandeld. Het moge duidelijk zijn dat het niet de onderhandelingsdelegatie is die uiteindelijk een cao afsluit voor de aangesloten leden en werknemers van UWV. Het zijn de leden die zeggenschap hebben over hun arbeidsvoorwaarden en die uiteindelijk akkoord moeten gaan met een nieuwe cao.
Wij zien echter dat UWV de wensen en gerechtvaardigde eisen van onze achterban onvoldoende serieus neemt. Er zal vanuit onze achterban dan ook “beweging” en ondersteuning moeten komen om het cao-proces vlot te trekken. Daarom hebben wij een petitie opgesteld die wij in januari 2023 willen gaan aanbieden aan de Raad van Bestuur.

Teken de Petitie: maak jouw steun duidelijk

De vakorganisaties zoeken dan ook jullie steun met de ondertekening van de petitie zodat jullie duidelijk kunnen maken dat er een goede cao met een fatsoenlijke loonstijging dient te komen en een reiskostenregeling waar je niet zelf behoeft toe te leggen. Verspreid de petitie, steun de petitie, teken de petitie en maak duidelijk aan de Raad van Bestuur dat jullie een beter bod verwachten dan nu het geval is. 
De Petitie kun je op 2 manieren aan ons terugsturen.
  1. Je treft deze in bijlage aan.  Onderteken dit document en e-mail deze naar vakorganisaties@uwv.nl: zet in het onderwerp alleen het woord Petitie. Deze mailbox wordt beheerd door collega’s van de bonden.
  2. Tweede mogelijkheid is: onderteken de Petitie digitaal. Jouw ondertekening komt dan meteen bij jouw vakbond terecht. De ondertekende petities worden verzameld door de vakbonden en ook gezamenlijk aangeboden. De petities kunnen uiterlijk 11 januari 2023 ingestuurd / ondertekend worden.

Verder praten in januari 2023

In januari praten we verder. En jullie begrijpen dat als er slechts 100 getekende petities zijn, we zo goed als uit-onderhandeld zijn. Indien er echter duizenden getekende petities zijn ingestuurd blijven we in positie en is het voor UWV ook duidelijk dat het jullie menens is en het de opmaat kan zijn voor verdere acties ! Wil je het hele cao-traject bekijken en meepraten over de cao, ga dan naar de cao-pagina. 

Teken daarom de Petitie!

Namens de vakorganisaties:

CNV:     Robbim Heins en Mirjam van Leussen, bestuurders
FNV:      Etienne Haneveld, bestuurder
Novag:  Peter de Leede, bestuurder
Unie:     Inge de Vries en Mandy Raaijmakers, bestuurders

Downloads