2050 Handtekeningen onder vakbondspetitie UWV gezet

Het cao-overleg is pas komend voorjaar, maar nu al hebben 2050 collega's de petitie ondertekend. De petities zijn vandaag verstuurd aan de Raad van Bestuur van UWV.

Overleg 25 oktober

De volgende stap is dat vakbonden de inhoud van de Petitie op 25 oktober bespreken met de voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV. Op deze wijze willen FNV, CNV Vakmensen, Novag en De Unie bereiken dat UWV met goede cao-voorstellen komt. In de petitie staat wat we bedoelen:

Ik, als medewerker van het UWV, zet mij samen met mijn collega’s in voor de samenleving en mijn medeburgers. UWV kan deze belangrijke taak alleen uitvoeren met voldoende financiële middelen. Ik wil dat onze salarissen meestijgen met de inflatie en dat er voldoende budget is voor persoonlijke ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van onze dienstverlening aan de samenleving. Ik steun daarom de vakorganisaties en doe een beroep op de Raad van Bestuur UWV om zich in te zetten voor een goed arbeidsvoorwaardenbudget dat recht doet aan de behoeften en inspanningen van de medewerkers van UWV.

Cao-pagina

We houden je op de hoogte. Volg ons ook op de cao-pagina: Cao UWV | CNV Vakmensen

Mede namens de collega's van FNV, De Unie en Novag
Roel van Riezen, onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 5160 2034 / r.vanriezen@cnvvakmensen.nl

 

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error