Al het nieuws

Vaste banen bij UWV

Tijdens het overleg van CNV Vakmensen afgelopen maandag met HRM directeur Harms en de andere bonden hebben we vooral gesproken over vaste banen, het goede gesprek, vergoedingen voor thuiswerken, daggeldvergoeding en cao-traject. Doel: het cao-overleg van dit najaar voorbereiden.

Lees hieronder per onderwerp, en reageer op www.jeachterban.nl.

Banen, tijdelijke contracten en uitzendkrachten
Jullie zeiden in de vorige cao tegen CNV Vakmensen: wij willen voor zoveel mogelijk collega’s een vaste baan, en zeker ook voor jongeren. CNV Vakmensen heeft toen met UWV afgesproken dat minimaal 85% van de medewerkers een vast contract zou hebben. In 2018 was de afspraak nog dat minimaal 80% van de medewerkers een vast contract zou hebben. De praktijk is precies andersom. Het aantal vaste banen is in percentage lager geworden. In januari 2019 had 83,7% een vast contract, en dat zakte elke maand tot 78,5% in december 2019. Dus nog onder de norm van 2018. Sinds begin dit jaar is het ongeveer stabiel gebleven op 78%.

UWV vindt zelf ook dat dit niet goed gaat. UWV heeft intern beleid afgesproken om de 85% vaste contracten te bereiken. Half september gaat CNV Vakmensen met UWV en de andere bonden verder praten over dit punt.

Voor managers binnen en buiten UWV is het spannend om vaste contracten af te sluiten, omdat het bij een organisatiekrimp veel makkelijker is om tijdelijke krachten af te stoten, dan het is om vaste krachten te ontslaan. Uitzendkrachten kun je zelfs direct zonder regeling naar huis sturen.

CNV wil dat zo veel mogelijk mensen goede arbeidsafspraken hebben en in aanmerking komen voor regelingen in het geval van organisatiekrimp.

Wat vind jij van deze stelling?
Het is voor een tijdelijke collega even erg als voor een vaste collega, als hij/zij moet stoppen met werken bij UWV. 
Laat hier van je horen!

Het goede gesprek: is dat goed?
UWV zegt: onze medewerkers zijn enthousiast over hun direct leidinggevende. Kijk maar in de medewerkers tevredenheidsonderzoeken. Ook CNV Vakmensen krijgt niet veel klachten. Maar soms gaat het toch echt mis. Daar moet je de situatie voor die medewerker verbeteren. Daarom gaan UWV, CNV Vakmensen en de andere bonden half september om de tafel met de vragen:

  • Hoe zorgen we ervoor dat elke medewerker regelmatig een goed gesprek heeft met zijn/haar direct leidinggevende?
  • Wat regelen we op die plekken waar het gesprek niet goed is?

Wat vind jij van deze stelling?
Voor mij hoef je niets te regelen, ik heb regelmatig een goed gesprek met mijn leidinggevende.
We zijn benieuwd naar je mening!

SLIM werken
UWV wil aan het einde van de zomer faciliteiten beschikbaar stellen voor thuis werken. Want niet iedereen zal na Corona altijd weer op kantoor kunnen werken. CNV Vakmensen heeft gezegd: dit onderwerp zal mogelijk op de cao-tafel terugkomen, ondanks dat je nu afspraken met de OR wil maken hierover.

Bij de divisie Handhaving speelt nog iets anders. Buitendienstmedewerkers krijgen een daggeldvergoeding als ze niet op kantoor werken. Sinds Corona werken ze vaker thuis, en op die dagen krijgen ze geen daggeldvergoeding. Terwijl zij dat voorheen wel kregen. CNV Vakmensen stelt voor: geef deze mensen tot aan 1 januari 2021 het gemiddelde van wat ze in 2019 kregen. Dan kunnen we daarna kijken wat er na de nieuwe regelingen voor SLIM werken nog nodig is voor de buitendienst. UWV wil hier niet op ingaan. Speelt dit voor jou? Meld je dan bij r.vanriezen@cnvvakmensen.nl en CNV Vakmensen zal uitzoeken wat juridisch mogelijk is.

Cao-traject dit najaar

  • Augustus/september: UWV, CNV en de andere bonden sturen waarschijnlijk een mini enquête over de cao thema’s rond naar alle UWV medewerkers.
  • 14 september: overleg met UWV met CNV Vakmensen en andere bonden over onder andere vast/tijdelijk werk en ‘het goede gesprek’.
  • 12 oktober: cao-webinar van een uur, praat ook mee!
  • 13 tot en met 22 oktober: CNV enquête via jeachterban.nl: wat wil jij in de cao?
  • 26 oktober: de cao-commissie van CNV Vakmensen bespreekt de enquête, en stelt daarop de CNV-voorstellenbrief voor de cao af. De cao-commissie bestaat uit een groep CNV-leden. Wil jij daarbij zijn? Meld je bij r.vanriezen@cnvvakmensen.nl
  • 11 november: cao-onderhandelingen ronde 1
  • 25 november: cao-onderhandelingen ronde 2
  • 2 december: cao-onderhandelingen ronde 3

Bij alle overleggen, ook die van afgelopen maandag, zijn namens CNV Vakmensen aanwezig: Marjolein Linders (CNV-lid en werkzaam bij UWV) en Roel van Riezen (bestuurder bij CNV Vakmensen).

Roel van Riezen
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 34
E: r.vanriezen@cnvvakmensen.nl