Al het nieuws

Periodiek overleg Achmea

Tijdens het overleg met Achmea is gesproken over thuiswerken nu en in de toekomst, meting coronamaatregelen, rouw op het werk,kiezen aantal uren werkweek en winstuitkering 2019.
Thuiswerken nu en in de toekomst: meer thuiswerken maar niet altijd
Door de coronacrisis werken nog steeds de meeste mensen thuis. Het is de verwachting dat dit in de toekomst ook zal gaan gebeuren. Daarom heeft Achmea met de medezeggenschap het volgende afgesproken:
  • je krijgt een thuiswerkvergoeding als je thuis werkt. Als je 1 dag thuiswerk 10 euro per maand, bij 2 dagen thuiswerken krijg je 20 euro per maand en bij 3 of meer dagen thuiswerken krijg je 30 euro per maand. Als je naar kantoor komt declareer je jouw reiskosten. Met je leidinggevende maak je een afspraak over je werkritme.
  • als je zaken nodig hebt om thuis te kunnen werken kan je met goedkeuring zaken bestellen, die eigendom van Achmea blijven
  • daarnaast kan je zelf zaken aanschaffen als je iets anders wil dan standaard dan krijg je dat tot maximaal 1000 euro per 5 jaar (fiscaal maximum) vergoed.
Als je op kantoor werkt blijft de 1.5 meter de norm. Daar ben jijzelf en je collega's verantwoordelijk voor. CNV Vakmensen heeft daarbij wel aangegeven dat zij verwacht dat leidinggevenden daar ook het goede voorbeeld in geven.
Om te bezien wat de gewenste toekomstige bezetting is zijn er een aantal pilots gestart met een bezetting van 0,7, van 0,6, van 0,5 en van  0,4. Het zijn pilots om te kijken wat kan gaan werken en is nog geen gelopen race. De medezeggenschap is ook daarbij betrokken. En na de pilots worden deze geevalueerd. Verplicht thuis blijven werken is niet aan de orde. Je hebt daar zelf een keuze in en  bespreekt dat met je leidinggevende en in je team.

Meting coronamaatregelen
Door een meting, die ook bij andere financials wordt gedaan, blijkt dat medewerkers  bij Achmea wel tevreden zijn over hoe het nu gaat met het thuiswerken en de coronamaatregelen in het algemeen. Wel blijft de 1,5 meter afstand een aandachtspunt. Vergeleken bij andere bedrijven doet Achmea het goed volgens de eigen medewerkers.

Aandacht voor rouw op het werk
CNV Vakmensen heeft voor de zomer een boekje over rouw op het werk gepubliceerd. Iedereen krijgt met rouw te maken. In het werk wordt daar over het algemeen weinig aandacht aan besteed. Er is ook geen one size fits all oplossing. Elk mens gaat anders met rouw om. Wel is het van belang om er op het werk op aandacht voor te hebben. Vooral voor leidinggevenden en directe collega's is het van belang om aandacht voor de rouwende collega te hebben. In het boekje worden een paar handige tips gegeven. Het boekje is aan Achmea aangeboden. Ook is het aanbod gedaan om dit nader toe te lichten aan managers. Het boekje wordt  als bijlage toegevoegd.

Kiezen van het aantal uren per week dat je gaat werken
Vanaf 14 september kan je aangeven of je 34 uur per week gaat werken of dat je gebruik maakt van de overgangsregeling en nog 36 uur per week blijft werken. Je hebt tot 14 oktober de tijd om dat aan te geven. Daarna kan je ook nog aangeven of je gebruik wilt maken van selecturen. Natuurlijk wordt dat ook in de teams besproken.  CNV Vakmensen gelooft in de 34-urige werkweek en is benieuwd naar jouw ervaringen met het keuzeproces.

Winstuitkering 2019
De winstuitkering over 2019 wordt in september uitbetaald voor degenen voor wie het van toepassing is.

Nog vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen, dan kan je bij mij terecht.

Ike Wiersinga, bestuurder CNV Vakmensen
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
T 06 2350 0986

Downloads