CNV en FNV bereiken resultaat met Orsima over een nieuwe cao

In deze merkwaardige coronatijd is het de CNV, FNV en de werkgevers verenigd in de Orsima-cao gelukt om op woensdag 9 december te komen tot een nieuwe cao.

Looptijd
De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht gelden vanaf 1 april 2020 en heeft een looptijd tot en met 30 september 2021. Wij zijn tevreden dat het ons, in deze hele bijzondere periode, toch uiteindelijk nog gelukt is om overeenstemming te bereiken over een nieuwe cao Orsima. Wij zijn tevreden over het niveau van afspraken maar het woord is nu aan jullie, de leden van CNV en FNV kunnen nu hun stem uitbrengen.

Vooraf
De cao liep al af op 1 april 2020. Dat was midden in de eerste lockdown. Veel werkgevers waren erg onzeker over hun toekomst en wat hun nog te wachten stond. Veel uit te voeren werkzaamheden in de Industrie werden tijdelijk en ook voor langere tijd opgeschort vanwege die onzekerheid. De olie-industrie kreeg harde klappen, ‘onderhoudstops’ werden uitgesteld en zelfs naar het volgende jaar verschoven. Kortom; de situatie was allesbehalve rooskleurig en de stemming was pessimistisch.

In gesprek
Ondanks dit alles bleven wij met de werkgeversdelegatie in gesprek en de behoefte om de cao “overeind” te houden, maakte dat wij de afgelopen weken coronaproof met elkaar in gesprek zijn gegaan om te onderhandelen over een nieuwe cao voor jou. En dat is nu gelukt. Niet het beste resultaat uit de geschiedenis maar zoals gezegd, de situatie was en is daar nu niet naar. Wij hopen dat ondanks alles jij als lid kunt instemmen met het bereikte akkoord en leggen dit neutraal aan je voor.
De afspraken

  • Looptijd: van 1 april 2020 t/m 30 september 2021
  • Lonen: per 1 maart 2020: 1,75%, per 1 maart 2021: 1,25%
  • De APC zoals opgenomen in art. 11 lid. 4 van de cao is voor de looptijd van alleen deze cao niet van toepassing.
  • Premie O&O-fonds Orsima: deze wordt verlaagd van 1,29% naar 1,04%.
  • De premie voor werkgevers bedraag: 0,68% en de premie voor werknemers bedraagt: 0,36%.
  • Cao-tekst: partijen zullen een werkgroep de opdracht geven de cao-tekst te vereenvoudigen en onduidelijkheden in de cao weg te nemen door een andere definiëring/redactie van artikelen. Daarnaast wordt ‘catalyst handling’ aan de werkingssfeer toegevoegd. Tevens gaat de werkgroep bezien of de afwijkende bepalingen ten aanzien van asbest in de cao gehandhaafd dienen te blijven. De werkgroep zal uiterlijk 1 juli 2021 aan partijen rapporteren.

Zoals gezegd leggen wij bovenstaande resultaat neutraal aan jou voor. Wij willen uiterlijk vrijdag 18 december a.s. van je weten wat jij vindt van dit resultaat. Klik op de link om je stem uit te brengen:  resultaat cao Orsima 
Krijg je de nieuwsbrief per post, dan kun je met dit webadres op internet je stem uitbrengen: https://bit.ly/3qUIGhx

Mede namens Bob van Duijn en Vincian den Braber.

Arjan Baselmans
bestuurder CNV Vakmensen
M : 06 - 47826889
E : a.baselmans@cnvvakmensen.nl