Al het nieuws

A.s.r.: pensioenoverleg

Vorige week hebben de gezamenlijke bonden een webinar pensioen gehouden. Zoals daarin toegelicht, heeft jullie werkgever een verbeterd voorstel gedaan met betrekking tot een nieuwe pensioenregeling. Ook hebben wij toegelicht waarom wij het voorstel van a.s.r. in overweging willen nemen.

De huidige DB-regeling voortzetten of deze omzetten in een CDC-regeling is en blijft onbespreekbaar voor a.s.r. Daarnaast speelt een rol dat de kosten voor deze regelingen enorm zijn, maar niet per saldo een beter pensioen voor jullie oplevert. Inmiddels hebben de gezamenlijke bonden 30 juni dan ook een reactie op het voorstel van a.s.r. gegeven. Dat overleg is constructief verlopen. Er is nog niet onderhandeld maar we hebben over en weer toelichting op standpunten gegeven. Het voorstel van a.s.r. hebben jullie kunnen lezen op infonet. 

Hieronder kort een aantal van de punten die de gezamenlijke bonden hebben ingebracht. 

  • Wij hebben aangegeven dat wij niet akkoord gaan met een premiestaffel van 1,5%. Deze moet echt lager zodat er meer zekerheid op een goede pensioenuitkomst is.
  • Mogelijkheid tot bijsparen.
  • Meer zekerheid rondom het nabestaandenpensioen.
  • Afspraken over de inkoop van garanties.
  • Compensatie voor het verschuiven van het volledige risico naar de werknemers.
  • Looptijd van 5 jaar.
  • Huidige opgebouwde pensioenen en partnerpensioen blijven staan.

Natuurlijk is ook het pensioenakkoord onderwerp van gesprek. Hoe ziet deze eruit, wat betekent het pensioenakkoord voor de regeling die wij gaan afspreken, etc. Kortom, naast bovenstaande zijn er nog meer punten waar wij met a.s.r. het gesprek over moeten aangaan om uiteindelijk tot een afspraak over een nieuwe pensioenregeling te kunnen komen. 

Het volgende overleg staat gepland op 7 juli. Wij houden jullie op de hoogte! 

Contact
Heb je vragen rondom je werk, de pensioengesprekken of je lidmaatschap? Neem dan contact met mij op. Het eenvoudigst gaat dit via de mail: t.westerink@cnvvakmensen.nl

Tamara Westerink
bestuurder
M.: 06 51 20 29 91