Al het nieuws

Ledenvergaderingen PPG Coatings Nederland

Naar aanleiding van de laatste sessie in het kader van de cao onderhandelingen met jullie directie zijn wij na maanden onderhandelen tot een onderhandelingsresultaat gekomen.

Onderhandelingsresultaat
Het resultaat betreft een nieuwe cao met de looptijd van 20 maanden (van 1 mei 2021 tot 1 januari 2023). De lonen gaan in totaal met 4,2% omhoog. De eerste loonsverhoging van 2,5% krijg je met terugwerkende kracht per 1 mei 2021, de tweede loonsverhoging van 1,7 % per 1 mei 2022. Andere gemaakte afspraken betreffen het aanvullend geboorteverlof, de reis- en thuiswerkvergoeding, de RVU-regeling en een toeslag voor de 5-ploegendienst.

Over dit resultaat mogen jullie stemmen tijdens de ledenvergaderingen.

Graag gaan we met jullie over dit onderhandelingsresultaat in gesprek. Daartoe worden face to face en online ledenvergaderingen georganiseerd. Deze vergaderingen zijn alleen toegankelijk voor leden van de aangesloten bonden of voor collega’s die ter plekke lid worden.

Door de corona maatregelen geldt voor Amsterdam dat er een beperkt aantal mensen per sessie aanwezig mogen zijn. Hiervoor wordt een indeling gemaakt, men krijgt op tijd bericht bij welke sessie men welkom is. Het volledige onderhandelingsresultaat heb ik toegevoegd aan deze brief.

Planning
Wij hebben een planning gemaakt voor de ledenvergaderingen:

Datum

Uithoorn

Restaurant

Amsterdam

vergaderzaal DCA

Den Bosch

Restaurant

Tiel

Online

maandag 29 november 2021

10:00 - 11:00

       

dinsdag 30 november 2021

17:30 - 18:30

       

woensdag 1 december 2021

   

15:30 - 16:30

   

woensdag 8 december 2021

 

 

 

9:30-10:30 VFA/dag dienst

10:30-11:30 VFA/dag dienst

11:30-12:00 Lunch

12:00-13:00 RDA/tech. dienst

13:00-14:00 VFA/dag dienst

14:00-15:00 VFA/dag dienst

   

9:30

 

 

12:00

 

14:00

Met Tiel hebben wij helaas geen contact kunnen krijgen. Indien er gewenst wordt ledenvergaderingen fysiek in Tiel plaats te laten vinden, neem dan even contact op zodat dit kan worden ingepland. Anders kan worden deelgenomen aan de online ledenvergaderingen. Dit geldt ook voor de mensen die het niet prettig vinden fysiek naar de ledenvergaderingen te komen. Indien je online deel wil nemen, dan graag even per mail laten weten zodat je de toegangslink toegestuurd krijgt.

Niet in de gelegenheid om te stemmen? Dan kan je iemand machtigen (zie bijlage).

Gevolgen van de stemming
Als de meerderheid van de leden tegen dit resultaat stemt dan is er geen nieuwe cao en zullen we moeten stemmen voor een actietraject. Indien de meerderheid van de leden voor stemt dan hebben jullie een nieuwe cao.

Niet leden die lid worden tijdens de vergadering kunnen meestemmen en hebben recht op een stakingsuitkering indien nodig.

Met vriendelijke groet, mede namens de kaderleden,

Chantal v. Binsbergen    bestuurder CNV C.vanbinsbergen@cnvvakmensen.nl

John van Dorland           bestuurder FNV john.vandorland@fnv.nl

 

Downloads