Al het nieuws

Update voor Particuliere Beveiligers

Na de zomer starten de onderhandelingen voor jullie nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Ondertussen zijn nog niet alle afspraken uit de huidige cao nagekomen. Hierover lopen verschillende rechtszaken. Een update van vakbond CNV Vakmensen voor leden en toekomstige leden.

Eén cao voor alle particuliere beveiligersTot voor kort waren er twee cao's in de particuliere beveiliging. De cao Particuliere Beveiliging en de alternatieve cao van VBe/Unie. Een onwenselijke situatie, omdat bedrijven met de goedkope en flexibele cao makkelijker en goedkoper op aanbestedingen kunnen inschrijven dan andere bedrijven. Na alle onrust en ellende die deze cao - ondermeer op Schiphol - heeft veroorzaakt, lijkt de VBe/Unie-cao voorlopig van tafel. Alle bedrijven moeten zich dus aan de cao Particuliere Beveiliging houden. We verwachten dat dit zo blijft.
Werkgeversvereniging VBe en werknemersvereniging De Unie proberen nog wel om toestemming te krijgen voor de nieuwe alternatieve cao. Hiervoor is toestemming nodig van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De eerste slag is gewonnen, maar de juridische strijd is nog niet helemaal voorbij.

Tekort aan beveiligersDe krappe arbeidsmarkt is ook in de particuliere beveiliging zichtbaar. De onregelmatige werktijden en weinig regie over je rooster in de particuliere beveiliging lijkt er aan bij te dragen dat beveiligers werk zoeken dat meer rust en regelmaat biedt. Soms wijkt men uit naar meer voorspelbare banen binnen de sector, soms verlaat men de beveiliging.
In de huidige cao is afgesproken dat we zoeken naar gezondere, meer voorspelbare rooster die meer rust en regelmaat bieden. Het is niet gelukt tot algemene roosterregels voor de hele beveiligingssector te komen, omdat de werkzaamheden in verschillende deelsectoren te veel van elkaar verschillen. In de voorbereidingen voor de volgende cao blijft 'roosters en werktijden' hoog op de agenda staan in het overleg met leden en kaderleden.

Nieuw functiegebouwHet functiegebouw in de huidige cao is verouderd. Werkgevers en vakbonden hebben in de cao afgesproken om dat functiegebouw opnieuw te bekijken en te actualiseren waar nodig. Hier is een start mee gemaakt. Een externe organisatie gaat in opdracht van werkgevers en vakbonden met voorstellen komen. Daar zullen ook individuele beveiligers, planners en werkgevers bij worden betrokken. De komende maanden wordt hier meer over bekend.

Gratis 2000 euro scholingWij zijn er van overtuigd dat het goed is om je blijvend bij te scholen. Ook voor veel beveiligers geldt dat er een moment komt dat je misschien binnen of buiten de sector iets anders wilt doen. Het meest kansrijke toegangsbewijs voor een andere baan is: scholing. Binnenkort is er voor beveiligers die maximaal een MBO-opleiding hebben, 2000 euro beschikbaar om vrij te besteden aan een opleiding naar keuze. Het moet om een erkende opleiding gaan, maar je kunt opleidingen kiezen in iedere gewenste richting.
Weet je het nog niet, dan kun je gratis advies krijgen om een geschikte opleiding te kiezen. Loop je vast tijdens je opleiding, dan kun je gratis studiebegeleiding krijgen. Op dit moment werken we de laatste details van de regeling uit, binnenkort informeren we je hier uitgebreid over.

Verlopen van G4S Aviation SecurityDe bedrijfs-cao voor G4S Aviation Security is niet verlengd. Deze cao had een aantal plussen ten opzichte van de cao Particuliere Beveiliging. Beveiligers bij G4S Aviation Security behouden die plussen, hun cao-voorwaarden worden nu onderdeel van hun individuele arbeidsovereenkomst. Daarnaast is de cao Particuliere Beveiliging van toepassing. De cao Particuliere Beveiling is een zogenaamde 'minimum-cao' is, dat betekent dat werkgevers altijd naar boven mogen afwijken.
Beveiligers die onder de cao G4S Aviation Security vielen, behouden dus hun 'oude' arbeidsvoorwaarden, maar hebben bovendien recht op tenminste de arbeidsvoorwaarden uit de cao Particuliere Beveiliging. Let op: dit geldt niet voor beveiligers die meer dan een jaar na het verstrijken van de cao G4S Aviation Security in dienst zijn gekomen. Heb je hier vragen over, bel naar CNV Info (030 7511007) of mail naar info@cnv.nl, om te checken of deze overgang goed is verlopen.

Behoud van arbeidsvoorwaarden na contractwisselingVorig jaar is vakbond CNV Vakmensen naar de rechter gestapt om te eisen dat luchthavenbeveiliger CTSN zich aan art. 20 van de cao houdt. Dit betekent dat beveiligers al hun arbeidsvoorwaarden behouden als zij na een contractwisseling naar een andere werkgever gaan. Dit kort geding hebben we niet gewonnen. Deels omdat de rechter beoordeelde dat de belangen op Schiphol in Corona-tijd zwaar wegen.
Wij zijn in hoger beroep gegaan. Daarnaast speelde de cao van VBe/Unie (zie boven) hier een rol. Het bedrijf CTSN heeft overigens toegezegd deze cao niet langer toe te passen en over te gaan naar de cao Particuliere Beveiliging. We vinden het van belang dat ook bij andere contractwisselingen beveiligers moeten kunnen rekenen op behoud van arbeidsvoorwaarden. Naast leden van vakbond CNV hebben ook leden van FNV zich achter onze rechtsgang geschaard.

Arbeidsduurverkorting 2023: 13 dagen per jaar minder werkenOp 1 januari 2023 gaan alle beveiligers per vier weken een dag minder werken en stijgt je vier-weken-loon met tenminste 2,5%. Het aantal werkuren per vier weken gaat dan van 152 naar 144 uur. Je uurloon gaat dus omhoog. Voor luchthavenbeveiligers op Schiphol is dat dit jaar al in gegaan.
Probleem: de beveiligingsbedrijven op Schiphol hebben de uurlonen niet verhoogd, maar de verkorting van de arbeidsduur ingevoerd met zogenaamd 'Schiphol-uren'. Dit is niet wat is afgesproken en hier zijn veel klachten over. Met onze steun stappen onze collega's van FNV hiervoor naar de rechter. Daarnaast proberen we met de landelijke werkgevers tot een juiste invulling van de arbeidsduurverkorting te komen.

Voorbereidingen voor nieuwe caoDe huidige - vijfjarige - cao loopt halverwege volgend jaar af. Dat lijkt nog ver weg, maar na de zomer zullen we opnieuw met werkgevers om de tafel gaan om een nieuwe cao af te spreken. Met al onze jullie collega's in de CNV-bedrijfsledengroepen maken we nu al voorstellen voor verbeteringen in de cao. We hebben bedrijfsledengroepen (blg's) bij Trigion, Securitas, CTSN, I-sec, G4S en G4S Aviation Security. Daarnaast spreken wel zes keer per jaar met leden uit de Vakgroep Beveiliging, waar jullie collega's uit verschillende bedrijven de cao-voorstellen voorbereiden.
Wil je meedenken over je arbeidsvoorwaarden, laat het ons weten.

Schiphol moet veiligerEerder dit jaar heeft vakbond CNV Vakmensen de Arbeidsinspectie (InspectieSZW) ingeschakeld op Schiphol. Aanleiding was dat onze beveiligers melden dat het werk op de luchthaven niet veilig is. Terechte klachten. De arbeidsinspectie heeft inmiddels laten weten dat de bedrijven op Schiphol zich beter aan de maatregelen rondom Corona moeten houden en werkplekken veiliger moeten maken. Ook de vrachtposten op Schiphol zijn aan vervanging toe. Deze week zijn CNV en FNV bij Trigion op Schiphol geweest om tot een plan van aanpak te komen zodat de arbeidsomstandigheden op de luchthaven in orde komen. (lees hier meer) 

Sterke vakbonden, betere arbeidsvoorwaardenDe particuliere beveiliging is een complexe sector waar bedrijven onderling erg hard concureren om opdrachten binnen te halen. Omdat het overgrote deel van de kosten uit lonen bestaat, betekent dit dat er constant druk is op de arbeidsvoorwaarden van beveiligers. Hoe goedkoper de beveiliger, hoe makkelijker een bedrijf opdrachten binnen sleept. De enige bescherming die beveiligers hebben is een goede cao die voor alle bedrijven geldt. Om die goede cao uit te onderhandelen is het belangrijk om sterke vakbonden het hebben.
Wil je je inzetten om mensen lid te maken van vakbond CNV, laat het me weten. Wij - Erik Honkoop en Erik Maas - komen ook regelmatig op locaties waar veel beveiligers werken, zodat we een goed beeld krijgen van de sector, dus nodig ons uit voor een bezoek aan jou en je collega's. Stuur een mailtje en we nemen contact met je op.


Vriendelijke groet,

Erik Honkoop en Erik Maas

e.honkoop@cnvvakmensen.nl / 06 - 51 32 09 18
e.maas@cnvvakmensen.nl / 06 - 51 60 21 45

Lid worden van onze vakvereniging voor beveiligers? Dat kan hier.

Wil je reageren of heb je een vraag aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error