Al het nieuws

Ontwikkelingen bij ING

Er is uitvoering gegeven aan een aantal cao-afspraken, zoals bijvoorbeeld de doelen van de cmu-uitkering, de collectieve vrije dagen voor 2021, ingang ouderschapsverlof, inzet voor maatschappelijke organisatie, eerder met pensioen kunnen.

Doelen voor uitkeren CMU bepaald

De CMU( collectief maatschappelijke uitkering) , die in de cao is afgesproken, is afhankelijk is van het bedrijfsresultaat als van collectief maatschappelijke doelen. De doelen voor de uitkering in 2022 zijn als volgt:
  • minder CO2 uitstoot: 55% minder in 2021 dan in 2014
  • 2e bij NPS-score
  • 1500 medewerkers doen iets met betrekking tot duurzaamheid.
Door omstandigheden kunnen deze doelen wijzigen.

2 Collectieve vrije dagen

De 2 collectieve vrije dagen voor 2021 zijn bepaald op 27 december 2021 en 3 januari 2022. Vanaf 2022 is het de bedoeling dat er vaste vrije collectieve dagen komen. Daar hoor je binnenkort over. Op deze dagen is (op enkelen na) de bank gesloten, omdat iedereen vrij heeft.

Regelingen per 1 november 2021: ouderschapsverlof, RVU-regeling, PAWW

Per 1 november zijn de volgende regelingen ingegaan:
  • De betaald ouderschapsverlofregeling (is meer dan wettelijke regeling)
  • Kan je 3 jaar voor je AOW-leeftijd met pensioen via de zg. RVU-regeling
  • Betaal je niet meer de premie voor de PAWW (uitkering voor het 3e jaar werkloosheid of arbeidsongeschiktheid). Die premie wordt door ING betaald. Scheelt weer op je netto-inkomen.

Collectieve eenmalige uitkering

Per 1 oktober jl. heeft iedereen een eenmalige uitkering van 200 euro ontvangen.

Het vervolg: aan de slag met pilot onbeperkt verlof, beloningsregeling en pensioen

Wij zijn blij dat er snel vervolg is gegeven aan gemaakte afspraken. Er zal ook in de loop van 2022aan de slag gegaan worden met de pilot onbeperkt verlof. Wij willen daarvoor ook met de onderzoekers praten. Ook zijn wij voorzichtig begonnen met te praten over de beloningsregeling. Daarbij heeft CNV Vakmensen aangegeven daar nadrukkelijk de medewerkers, dus jij ook, bij te betrekken. Dat wordt vervolgd.
Omdat het pensioenstelsel wijzigt zullen wij vanaf december ook met elkaar in gesprek gaan over een nieuwe pensioenregeling bij ING.

Nog vragen en/of opmerkingen?

Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je terecht via i.wiersinga@cnvvakmensen.nl of via www.jeachterban.nl/ing/ 

Ike Wiersinga, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2350 0986 / i.wiersinga@cnvvakmensen.nl