Cao-eindbod van ING: hoe gaan we daarmee om?

ING heeft vorige week maandag een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. Een eindbod met plussen en minnen. ING heeft daarbij ook duidelijk aangegeven dat we hierover niet verder meer kunnen onderhandelen: dit is het dus. Dat betekent dat we dit eindbod nu gaan voorleggen aan alle leden. Jij mag het zeggen: accepteer je dit eindbod of wil je (doorgaan met) actievoeren?

Het is dus een eindbod geworden. Daar zijn we uiteraard niet erg gelukkig mee. De contacten die we met ING hebben gehad over de cao zijn alleen maar over de collectieve loonsverhoging gegaan. Andere belangrijke zaken als werkdruk, vakmanschap en ontwikkeling, werkcode, verhoudingen internen/externen zijn helemaal niet aan de orde gekomen en ook geen onderdeel van het eindbod. Veel liever hadden we dus gezien dat we echte cao-onderhandelingen hadden gevoerd en een onderhandelingsresultaat of zelfs een akkoord hadden bereikt. Dat is helaas niet gelukt en daar balen we van.

We komen van ver

Aan de andere kant: we komen wel van heel ver. Het is goed om te beseffen dat we – met alle acties die we sinds september hebben ondernomen – op de loonparagraaf veel hebben bereikt. In september vorig jaar wilde ING niet verder gaan dan een loonsverhoging van slechts 2%. Leg dat maar eens naast het eindbod dat er nu ligt. Dat hebben we met elkaar toch maar voor elkaar gekregen, dankzij een massaal ondertekende petitie, manifestaties, ludieke acties, werkonderbrekingen en zelfs een staking – de eerste ooit in de geschiedenis van de bank. Maar toch, het eindbod komt voor een groot deel van de ING-medewerkers niet in de buurt van het door CNV Vakmensen gestelde ultimatum en was als geheel voor de vakbonden onvoldoende om de cao-onderhandelingen weer op te starten.

Tweejarige cao

Het eindbod van ING betreft een cao van 2 jaar (van 1 januari 2023 tot 1 januari 2025). Naast een eenmalige uitkering van 2.000 euro bruto (per juli 2023) gaan de lonen als volgt omhoog:

  • Per 1 juli 2023: 400 bruto per maand (voor salarissen tot 80.000 per jaar) en 320 euro bruto per maand (voor salarissen vanaf 80.000 euro per jaar)
  • Per 1 juli 2024: 3%

In het eindbod van ING (zie bijlagen bij deze nieuwsbrief) kun je meer lezen over extra verhoging van de salarisschalen en de inschalige verhogingen.

Plussen en minnen

Het is een eindbod met plussen en minnen. We noemen er hier een paar, maar er valt natuurlijk veel meer over het eindbod te zeggen. Bovendien zal iedereen de plussen en minnen anders wegen. Op een aantal onderwerpen heeft ING het eindbod zelf nog toegelicht in een Q&A. 

Een paar minpunten: 

  • voor een deel van de ING-medewerkers betekent dit nog steeds een fors verlies aan koopkracht ten opzichte van de inflatie vanaf de laatste collectieve salarisverhoging in september 2020 en ook ten opzichte van de inflatie in alleen 2022
  • budgetten voor extra inschalige verhoging en promoties zijn niet transparant
  • de afspraak om bij een hoge inflatie in 2024 met elkaar ‘in gesprek te gaan’ is natuurlijk boterzacht

Een paar pluspunten:

  • voor een deel van de ING-medewerkers zal de koopkracht-correctie acceptabel zijn
  • de verruiming van de schalen biedt, weliswaar beperkt, perspectief voor medewerkers die nu aan het eind van hun schaal zitten
  • voor jonge professionals aan het begin van hun carrière biedt het eindbod perspectief op salarisgroei
  • er komt, zij het laat, een acceptabele thuiswerkvergoeding

Er ligt dus een eindbod, hoe gaan we nu verder?

Een eindbod betekent ook het eindpunt van het cao-overleg. We gaan dit dus aan de leden voorleggen. Als de meerderheid voor stemt, accepteren we als CNV het eindbod en is er sprake van een cao. Als de meerderheid tegenstemt, gaan we deze cao als CNV niet ondertekenen. Bedenk daarbij: als je tegenstemt, zul je ook bereid moeten zijn om meerdere dagen daadwerkelijk te staken. Dat zal de enige manier zijn om ING alsnog op andere gedachten te brengen. Met ludieke acties zullen we in deze fase absoluut niets meer voor elkaar gaan krijgen.

En wat doen de andere bonden?

In de afgelopen maanden hebben we nauw opgetrokken met FNV en De Unie. Nu er een eindbod ligt, volgt elke bond zijn eigen democratische proces. Daarom communiceren we nu elk naar onze eigen leden en houdt elke bond een eigen ledenraadpleging. Er zijn dus verschillende scenario’s mogelijk. Als een van de bonden het eindbod accepteert, is er een cao.

Ledenraadpleging: wat vind jij?

Alle leden van CNV Vakmensen kunnen stemmen over het eindbod (zie de bijlagen bij deze nieuwsbrief). LET OP: Je ontvangt hierover nog een apart bericht die gelinkt is aan jouw lidmaatschap code. Daarmee kun je vanzelf en beveiligd stemmen.. Stemmen kan tot en met uiterlijk 18 april 2023.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen over het eindbod? Laat het me weten.

Job Marskamp
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M: 06 23 90 98 65
E: j.marskamp@cnvvakmensen.nl

Downloads

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error