Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Begrippen

Vakantiedagen extra voor oudere werknemers

In artikel 51 van de cao staat dat iemand die op 30 juni respectievelijk 31 december een bepaalde leeftijd heeft, telkens een aantal extra vakantiedagen verwerft. Voorwaarde is wel dat de werknemer minstens zes maanden in dienst is. Iemand die op 31 december vijftig jaar is (en dat op 30 juni nog niet was), krijgt 1,5 vakantiedag extra. Het basis aantal vakantiedagen is 24, dus het totaal komt in dit geval op 25,5.

Als je op 30 juni al 50 jaar bent, ontvang je op 30 juni en op 31 december 1,5 vakantiedag extra en heb je dus over dat kalenderjaar in totaal drie vakantiedagen extra. Een totaal van 27 dagen. Totdat je 55 jaar bent, ontvang je op deze manier elk half jaar 1,5 dag en dus 3 dagen per jaar. Daarna loopt het aantal dagen op. Een vakantiedag bestaat uit 8 uur.

Lees meer over extra vakantiedagen voor oudere werknemers