Serieuze vooruitgang cao-onderhandelingen Bouw en Infra

De achterliggende dagen is er intensief onderhandeld over jouw nieuwe cao. Ons ongenoegen en teleurstelling waren groot na de vorige onderhandelingsronde, dit heeft plaatsgemaakt voor de vaststelling dat er serieuze vooruitgang is geboekt en alle belangrijke onderwerpen op de onderhandelingstafel liggen. Voor CNV Vakmensen is de stand van zaken aanleiding om met de cao-commissie (werkende leden onder de cao bouw en infra) in gesprek te gaan om de vervolgstappen te bepalen. Op 11 mei zetten we de onderhandelingen met werkgevers voort.
Petitie
Na de vorige onderhandelingen hebben vele honderden leden van CNV Vakmensen via een petitie hun ongenoegen geuit over de voortgang van de onderhandelingen en de opstelling van werkgevers binnen het onderhandelingsproces. Jullie zorgen en ongenoegen hebben we overgebracht. Jullie steun en reacties zijn zeer waardevol en van grote invloed gebleken. Blijf dus meedenken, meepraten en meebeslissen.

Inhoud
En wat is nu inhoudelijk de stand van zaken na de onderhandelingen van de afgelopen dagen? Dat is jullie logische en terechte vraag.
Op dit moment is het even niet handig om uitvoerig uit te weiden over de verschillende onderwerpen. Daar is het proces van onderhandelingen nu niet bij gebaat. We gaan nu met de cao-commissie om tafel. De cao-commissie adviseert ons als onderhandelingsdelegatie over het vervolg van onze (inhoudelijke) aanpak. We hopen en rekenen op jouw begrip.

Na de onderhandelingen op 11 mei komen we zo snel mogelijk weer bij je terug met nieuwe en meer informatie.

Vervolg proces onderhandelingen
De ontwikkelingen, voortgang en alle voorstellen kun je altijd vinden op www.jeachterban.nl/bouw
Natuurlijk mag je mij ook mailen.

Met vriendelijke groet,

Gijs Lokhorst
onderhandelaar cao Bouw en Infra
E: g.lokhorst@cnvvakmensen.nl
M: 06-51202970