Werkgevers Hoveniersbranche doen eindbod cao

De werkgever in de Hoveniersbranche hebben een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. We kwamen er aan de onderhandelingstafel niet uit en nu leggen werkgevers ons een laatste bod voor dat we kunnen accepteren of weigeren. Volgende week komt dit op papier en kunnen leden hun stem hierover uitbrengen.

Op donderdag 7 september heeft eindelijk het vervolg op de onderhandelingen over de cao Hoveniers plaatsgevonden. De cao liep 1 juli 2023 af, maar we kwamen er voor de zomer niet uit. Toen boden werkgevers in totaal 6% loonsverhoging voor een jaar, terwijl wij tussen de 8,5% en 10% vroegen. Op 7 september kwamen werkgevers met een bod dat niet heel veel afweek van hun bod in juni in die zin dat ze aangaven bereid te zijn een cao te sluiten voor 18 maanden (dus tot 31 december 2024) in plaats van 12 maanden en daarbij 8% loonsverhoging te bieden in plaats van de eerder geboden 6%. Dat is natuurlijk een hogere loonsverhoging, maar je legt je ook voor langere tijd vast en je weet niet of het de inflatie voor volgend jaar gaat dekken. Als laatste tegenbod hebben wij aangegeven bereid te zijn die 8% met elkaar af te spreken, maar wel voor 12 maanden. Werkgevers gaven aan daartoe niet bereid te zijn en gaan nu een eindbod doen van 8% loonsverhoging voor 18 maanden. Daarnaast is onderdeel van het eindbod dat de onderste 3 schalen een extra periodiek krijgen en dat de reiskostenvergoeding per 1 januari 2024 wordt verhoogd naar €0,22 per kilometer met een maximum van €5 per dag. Er zullen veel meer zaken in het eindbod staan, waar we over gesproken hebben. We verwachten dat eindbod in de loop van volgende week en dan zal dat aan de leden worden voorgelegd.

Eindbod is onvoldoende

Je begrijpt dat we er niet uitgekomen zijn en er eenzijdig van de kant van de werkgevers een eindbod wordt gedaan. Dat betekent dat we niet tevreden zijn. Als je kijkt naar de loonsverhogingen over 2023 en 2024 volgens het eindbod en in de vorige cao dan is het allemaal nog best redelijk tot goed (inflatie wordt gecorrigeerd met een klein plusje). Probleem is echter dat er in 2022 een hoge inflatie is geweest (rond de 10%) die maar voor een deel wordt gecompenseerd. Werkgevers zijn niet bereid meer te doen, wat leidt tot het eindbod en zou voor ons reden zijn om dat eindbod niet te accepteren.

Wat als we eindbod niet accepteren?

Hierbij moet je je wel realiseren dat als je een eindbod afwijst, werkgevers niet bereid zijn verder te praten (daarom heet het een eindbod). Als werknemers dan niks doen, komt er geen cao tot stand, komt er op kort termijn geen loonsverhoging en worden de andere wijzigingen ook niet doorgevoerd. Wel blijft voor leden van de vakbonden de cao zoals die op 30 juni gold van toepassing, tenzij je individueel akkoord gaat met wijzigingen. Alternatief is nog dat werknemers in actie komen om alsnog een betere cao af te dwingen. Dan moeten werknemers in de Hoveniersbranche met elkaar bereid zijn actie te voeren met als uiterste actiemiddel de staking. Die afweging moeten we dus samen maken.

Hoe verder?

Als het eindbod volgende week komt, zal dit aan de leden van CNV Vakmensen worden toegestuurd en ter stemming worden voorgelegd. Wij zijn een vereniging en onze leden besluiten of er wel of niet een cao tot stand komt. Als een meerderheid van de leden instemt met het eindbod komt er alsnog een cao tot stand en als dat niet zo is niet. Ook bepalen de leden of er dan wel of niet actiegevoerd gaat worden. Maar daarover gaan we jullie dus nog volgende week raadplegen. Dus houd je brievenbus of e-mail in de gaten. En breng je collega's van deze nieuwsbrief op de hoogte, zodat ze weten wat er speelt.

Blijf goed op de hoogte via de WhatsApp-groep

Het is belangrijk dat we je snel op de hoogte kunnen stellen van wat daar gebeurt. Dit kan door lid te worden van de WhatsApp-groep. Als je je wilt aansluiten bij de WhatsApp groep kun je op je telefoon deze link gebruiken. Meer informatie over de cao Hoveniers kun je vinden op jouw cao-pagina www.cnvvakmensen.nl/hoveniers .

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je tot 25 september contact opnemen met CNV-bestuurder Henry Stroek (tel: 06-22452195 of e-mail h.stroek@cnvvakmensen.nl ), omdat de CNV-onderhandelaar Jeroen Warnaar tot die tijd op vakantie is. Daarna is hij ook weer bereikbaar (tel: 06-20354990 of e-mail j.warnaar@cnvvakmensen.nl ). Meer informatie kun je vinden op www.cnvvakmensen.nl/hoveniers .

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error