Voortgang cao bakkers

Enige tijd geleden hebben wij uiteindelijk ingestemd met het eindbod voor de cao bakkers. Dat het lang geduurd heeft voor er een cao tot stand is gekomen is duidelijk. Mochten werkgevers het doen voorkomen dat dat aan vakbonden ligt, dan is dat onzin. Bij een cao zijn niet alleen werknemers betrokken, maar ook werkgevers.

Afronding Cao

De cao is pas echt rond als de handtekeningen gezet zijn. De inhoud van het eindbod moet ook verwerkt worden in de tekst van de cao. Daar gaat wat tijd over heen, maar dat proces is bijna afgerond. Dat betekent niet dat er iets aan de inhoud verandert.

De loonsverhoging blijft onveranderd alsmede de éénmalige uitkering. Wat wel mogelijk is, is dat de eerste loonsverhoging wat later plaatsvindt, maar dan nog geldt dat u een nabetaling ontvangt over de periode vanaf 1 juni tot het moment dat de eerste loonsverhoging plaatsvindt.

De éénmalige uitkering zal dan direct plaatsvinden na ondertekening. Direct houdt dan in met de eerste salarisrun na ondertekening. Mijn verwachting is dat ondertekening snel zal plaatsvinden.

Evert Jan van de Mheen
Vakgroepbestuurder
M 06 5373 6490
E
ej.vandemheen@cnvvakmensen.nl