Cao Beroepsgoederenvervoer, de stemmen zijn geteld

Op 9 december hebben wij het eindbod van werkgevers aan jullie voorgelegd met de vraag je stem uit te brengen: ben je tevreden of stem je tegen? In onze herhaalde oproepen om je stem uit te brengen hebben we benadrukt dat een tegenstem alleen niet voldoende is voor een beter resultaat. De werkgevers waren helder: take it or leave it…

Tijdens de 2 digitale spreekuren hebben wij geconstateerd dat er verdeeldheid, maar vooral ook gelatenheid heerst onder de achterban. In de stemming zien we dit terug in het feit dat heel veel leden hun stem niet hebben uitgebracht. Uiteindelijk is het resultaat dat 66% van de door leden uitgebrachte stemmen tegen het eindbod is en 34% voor. CNV Vakmensen staat nu voor de vraag: Wat vinden de leden die niet gestemd hebben? Moeten we deze uitslag nu zien als een overduidelijk nee, of toch een ja?

Stemming FNV

Inmiddels is de uitslag van de stemming van de leden van de FNV bekend, de leden van de FNV hebben met een kleine meerderheid vóór het eindbod gestemd. Dit betekent dat de er een cao gesloten wordt tussen de werkgevers en de FNV.

Omdat CNV Vakmensen en de kadergroep er van overtuigd zijn dat vernieuwing van de cao noodzakelijk is, mag het niet zo zijn dat dat CNV Vakmensen geen partij is bij de cao voor 2024-2025 en dus geen stem krijgt bij deze vernieuwing.

Omdat het niet reëel is te denken dat CNV Vakmensen zonder de gehele achterban in het beroepsgoederrenvervoer een beter resultaat af kan dwingen, vragen we jou als lid om alsnog je stem te laten horen over de vraag of CNV Vakmensen de cao namens jou mag ondertekenen om de komende 2 jaar jouw belangen te behartigen voor de toekomst? We zijn absoluut niet tevreden over het eindbod, maar een groot deel van de achterban heeft zich door niet te stemmen uitgesloten voor acties voor een beter resultaat.

Nieuwe/aanvullende stemming

Leden krijgen hierna meteen een beveiligde stemming. We vragen echt met klem: stem!

Er staat bij de stemlink dat je tot 27 december 2024 kunt stemmen, dat moet uiteraard 2023 zijn.

Tot slot

Deze situatie moet een leer zijn voor ons allemaal. Als bestuurders gaan wij (ondergetekenden) nadenken hoe we jou en jouw collega’s beter kunnen aansluiten bij processen als deze. Als je daarbij ideeën hebt, laat het ons dan vooral weten, JIJ bent de vakbond! Wij zijn er van overtuigd dat we de sector beter en mooier kunnen maken, dit kan echter alleen wanneer we samenwerken. Verandering komt niet vanzelf, verandering komt niet door ontevreden te zijn. Verandering komt wanneer we er gezamenlijk de schouders onder zetten, alleen samen staan we sterker.

Heb je vragen?

Laat het ons weten. Stel je vraag of geef je reacties op de cao-pagina

Roel van Dijk
bestuurder CNV Vakmensen
e r.vandijk@cnvvakmensen.nl
m 06 5338 4473