Cao-voorstellenbrief Saint Gobain Born

In de laatst gehouden ledenvergadering bij Saint Gobain Abrasives in Born hebben we de belangrijke zaken voor de komende cao-onderhandelingen met elkaar besproken. We hebben de voorstellen vastgelegd in de voorstellenbrief. Deze vind je als bijlage bij deze nieuwsbrief.

2 Gespreksrondes

Inmiddels hebben er twee gespreksronden met jullie werkgever plaats gevonden. In de eerste bijeenkomst werd een toelichting gegeven op de financiële situatie van SGA en de rol van Born hierin. Een terugblik naar een goed jaar 2021 en een onzeker jaar voor de boeg. Daarnaast werd er gesproken over de adviezen van de ingestelde werkgroep bij het vorige onderhandelingsresultaat.
In het overleg met de werkgever van afgelopen week zijn de voorstellen voor een nieuwe cao van beide kanten toegelicht. De gesprekken vonden in een goede sfeer plaats waarbij wel aangetekend moet worden dat er nog de nodige ruimte zit tussen de voorstellen. 

Volgend overleg

Op donderdag 7 april praten we verder met jullie werkgever. Mocht je in de tussentijd vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de kaderleden of ondergetekende.

Volg het cao-traject

Op de cao-pagina kun je het cao-traject volgen, meepraten en vragen stellen. Ga meteen naar de cao-pagina

Mede namens de kaderleden Katleen Schepers en Liliane Kuhtreiber,
Jeroen Bruinsma, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 3449 7279 /  j.bruinsma@cnvvakmensen.nl

Downloads