Cao onderhandelingen Smurfit Kappa Corrugated geannuleerd door de werkgever

Na de afgelopen cao onderhandelingen van april hebben we als vakbonden jullie gevraagd naar je mening over het voorliggende voorstel van de werkgever en gepeild of jullie bereidt zijn tot het voeren van acties voor een beter cao resultaat. Vandaag zouden we wederom onderhandelen, maar de werkgever heeft dit gisteren in de loop van de middag afgezegd en ons per mail een nieuw voorstel gestuurd zonder verdere toelichting of uitleg.

Het nieuwe voorstel van de werkgever is:

- Een structurele loonsverhoging van 7.5% m.i.v. 01-04-2023;

- In aanvulling hierop ontvangen werknemers in dienst op 1 april 2023 een éénmalige uitkering van 1,9% van het bruto jaarsalaris (jaarsalaris = schaalsalaris inclusief ploegentoeslag * 12).

We hebben dit vandaag met de kaderleden van de beide vakbonden besproken en daar is men allerminst tevreden over hoe de onderhandelingen tot op heden verlopen. Tijdens de vorige bijeenkomst stonden we na 10 minuten weer buiten omdat de werkgever geen mandaat had om verder te kunnen onderhandelen over het loon en onze inhoudelijke voorstellen. We hebben toen afgesproken dat hij in aanloop naar de bijeenkomst van vandaag zou nagaan wat hij als mandaat heeft om verder te kunnen onderhandelen. We hadden dus goede hoop dat we vandaag weer een flinke stap hadden kunnen zetten of misschien zelfs wel tot een resultaat hadden kunnen komen, tot we dus gisteren een mail ontvingen met de mededeling dat de bijeenkomst niet door zou gaan en een nieuw voorstel voor het loon zonder enige verdere toelichting. We weten nu niet of dit het uiterste is wat de werkgever kan doen maar er is ook geen enkele inhoudelijke reactie gegeven op onze overige voorstellen om tot een betere cao te komen zoals een oplossing voor het roosterprobleem en de jaarurennorm. 

Hoe nu verder?
We hebben in het overleg met de kaderleden besloten om volgende week donderdag 25 mei op alle locatie ledenraadplegingen te gaan houden. De tijden voor de verschillende locaties vind je hieronder. We hopen dat de werkgever voor de ledenraadplegingen met een verbeterd voorstel komt, anders gaan we ervan uit dat het bovenstaande een eindbod is en zullen we dit ook als zodanig met jullie bespreken. Voor de duidelijkheid een eindbod leggen we negatief ter stemming aan jullie voor omdat het te ver van het mandaat afzit wat we hebben meegekregen voor deze onderhandelingen.

Als jullie in meerderheid tegen het voorstel stemmen zullen we aansluitend gelijk doorgaan met het houden van actievergaderingen ook wel 3/4 vergaderingen genoemd. Daarin wordt dan de vraag gesteld of we over moeten gaan tot het stellen van een ultimatum en het voeren van mogelijke acties als de werkgever niet aan de gestelde eisen tegemoet komt voor het verlopen van het ultimatum. Daarvoor is het gewenst/vereist dat er een grote afvaardiging van de leden aanwezig is. Om over te kunnen gaan tot het stellen van een ultimatum en het mogelijk houden van acties moet driekwart van de aanwezige leden daarmee instemmen vandaar dat we iedereen vragen om aanwezig te zijn om zijn of haar stem te laten horen.  

We roepen jullie daarom op om op de volgende locaties en tijden aanwezig te zijn om je stem uit te brengen over het voorstel van de werkgever. 

Twincorr locatie Pekela 13.00 uur in de kantine
Twincorr locatie Hoogeveen 15.00 uur in de kantine

MNL Loenen en Eerbeek bijeenkomst in Eerbeek in de kantine om 13.00 uur
MNL Soest om 15.00 uur in de kantine

Elcorr om 13.00 uur in de kantine
Vandra om 15.00 uur in de kantine. 

Zonder leden geen cao!
De bijeenkomsten zijn ook toegankelijk voor niet leden neem dus je collega mee naar de bijeenkomst want het gaat ook over zijn of haar arbeidsvoorwaarde voor nu en de toekomst.  De leden bepalen door middel van de stemming wat de vervolg stappen worden. Ook niet leden kunnen hun stem uit brengen over het voorstel van de werkgever dit zal gezien worden als een indicatie voor het vervolg. Bij de 3/4 vergadering tellen alleen de door de leden ter plekke uitgebrachte stemmen en is stemmen middels een machtiging niet mogelijk.  

Een vakbond kan geen boodschappen voor je doen, je auto voltanken of je energierekening betalen. We kunnen wél een goede cao voor je afsluiten. De belangrijkste taak van vakbonden is het maken van afspraken over werk en inkomen namens de leden. Maar die goede cao komt er niet zomaar. Zonder leden is het moeilijk om goede afspraken te maken. Met elk nieuw CNV-lid worden we sterker en kunnen we meer druk uitoefenen op de werkgever. Wil jij een loonsverhoging die in verhouding staat met de stijgende prijzen? Wordt dan lid van CNV Vakmensen, dat kan via deze link

Heb je vragen of opmerkingen neem dan contact op met een van de kaderleden of stuur mij een whatsappbericht of mail dat kan via de gegevens hieronder. 

Vriendelijke groet, 
namens de kadergroep Smurfit Kappa Corrugated

Hank Oomkes
Onderhandelaar

m: h.oomkes@cnvvakmensen.nl | t: 06-51602057 | i: www.cnvvakmensen.nl 


 

Heb je een vraag of opmerking?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error