Laatste informatie voor de 48 uurs staking Smurfit Kappa

We hebben jullie afgelopen maandag opgeroepen om vanaf vanavond 22.00 uur het werk voor 48 uur neer te leggen. Hieronder nog een keer de reden waarom we staken en wat aandachtspunten voor de registratie.

Afgelopen maandag heb je in de mail de oproep ontvangen voor een 48 uursstaking die vanavond bij het starten van de nachtdienst begint. De reden is dat we niet hebben kunnen onderhandelen over de voorwaarden voor een nieuwe cao. Smurfit Kappa heeft geen ruimte willen geven om de onderwerpen die jullie belangrijk vinden te bespreken.  Ze hebben gewoon aan ons en dus jullie medegedeeld wat hun bod was voor het loon en verder niets. 

Wij willen afspraken maken over een loonsverhoging die op zijn minst inflatiecompensatie biedt voor de gestegen prijzen van de afgelopen maanden. Alles is duurder geworden als je kijkt naar de boodschappen of energie. Jullie loon is niet meegestegen met deze inflaties dus je kunt voor het zelfde loon gewoon minder kopen. Smurfit Kappa maakt nog steeds zwarte cijfers en heeft de kostenverhoging wel kunnen doorberekenen aan de klanten. Maar daarbij is ze even vergeten dat jullie daarin een hele belangrijke rol spelen om dat mogelijk te maken. 

Daarnaast hebben we al meerdere keren met Smurfit Kappa gesproken over de roosters en de jaarurennorm die daarvoor gebruikt wordt. Je salaris wordt bepaald op basis van de brutonorm 1878 uur die je beschikbaar moet zijn voor Smurfit Kappa. Als je daar dan je verlofuren en de compensatie voor de feestdagen vanaf haalt kom je uit onder de netto urennorm van 1654 die Smurfit Kappa vindt dat je moet werken. Daarvan zeggen ze dan dat het te weinig is en je dus extra moet werken of dus verlof moet inleveren om wel aan die 1654 uur te komen. Je werkt dus 2 á 3 dagen voor nop en dat is niet de bedoeling. 

Deze twee punten willen we minimaal geregeld hebben, daarnaast zijn er nog een aantal andere voorstellen gedaan waarover nog niet is gesproken maar die we wel belangrijk vinden om het gesprek over te hebben. De directie wil niet meer verder praten en dus hebben we nadat hun laatste voorstel is weggestemd een ultimatum verstuurd. Ook daaraan wil men niet tegemoet komen dus moeten we Smurfit Kappa door middel van acties dwingen weer met ons in gesprek te gaan over jullie arbeidsvoorwaarden. Liever hadden we het niet zover laten komen maar de houding van Smurfit Kappa geeft ons geen andere keuze. 

Registreren
We leggen dus vanaf vanavond 22.00 uur het werk neer voor 48 uur en gaan de komende tijd ook niet overwerken want daarmee ondergraaf je het effect van de stakingen. We registreren morgenochtend om 8.00 uur aan de poort de actievoerders. We doen dit op 1 moment voor de beide dagen en voor alle diensten tegelijk. Dus als je nachtdienst, ochtenddienst, avonddienst of dagdienst hebt. Als lid van de vakbonden ontvang je dan voor de beide dagen een stakingsuitkering. Stel je hebt vrijdag een verlofdag of snipperdag staan, dan registreer je je 1 dag als staker. 

Wat heb je nodig om je te registreren
Daarvoor moet je je telefoon met de mail met de qr code van afgelopen maandag meenemen zodat we deze kunnen scannen en je kunnen registreren als staker. Neem voor de zekerheid ook je lidmaatschap pas mee met je lidnummer. Stel dat er iets niet werkt kunnen we je op die manier registreren. 

Werk je op de locaties, van Dam in Helmond, ELCORR in Etten-Leur of Rapidcorr in Eindhoven daar is geen ondersteuning vanuit CNV aanwezig maar je kunt je telefonisch registreren als staker door te bellen naar het landelijk actiecentrum in Utrecht via telefoonnummer 030- 75 11 450.

Nog geen lid?

Ben je nog geen lid maar wordt je dat tijdens de staking ook dan kun je in aanmerking komen voor een stakingsuitkering je dient dat wel minimaal 1 jaar lid te blijven van CNV Vakmensen. We zullen steekproefsgewijs controleren of de stakers niet alsnog aan het werk gaan. We zullen morgen samen bespreken hoe we verder gaan na deze eerste staking en welke vervolg acties we gaan houden. 

Praktisch
Tijdens de acties komen we niet op het terrein van Smurfit Kappa achter de poort, hebben we respect voor de collega's die wel aan het werk willen gaan omdat we er vanuit gaan dat ze ook respect hebben voor de collega's die staken. Volg je de instructies op van de kaderleden en bestuurders van de vakbonden. 

Wij hopen dat jullie massaal gehoor geven aan de oproep van de vakbonden en het werk neerleggen. Laat zien dat een goede cao jullie wat waard is en laten we een succes maken van deze staking. Heb je vragen of opmerkingen over de organisatie van de acties, neem dan contact met ons op. 

Vriendelijke groet, 
namens de kaderleden van het actiecomité

Hank Oomkes
Bestuurder CNV Vakmensen

E: h.oomkes@cnvvakmensen.nl
M: 06 5160 2057
I: www.cnv-ledenwerven.nl
 

Heb je vragen of opmerkingen?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error