Cao-resultaat boek- en kantoorvakhandels

CNV Vakmensen heeft de afgelopen tijd een aantal keer met werkgevers onderhandeld over een nieuwe cao voor de Boekhandels en Kantoorvakhandels. Zo aan het einde van 2023 ligt er nu toch nog een resultaat voor dat we ter stemming aan jullie kunnen voorleggen. Het is nu aan de leden van CNV Vakmensen om te beslissen of er een nieuwe cao komt.

Lonen stijgen in 2024 structureel met 6,5%

Op basis van stevige onderhandelingen hebben werkgevers, ondanks de lastige economische situatie in de branches, een uiterst bod gedaan voor het verhogen van de salarissen waarmee zij behoorlijk zijn opgeschoven richting onze inzet. Dit heeft geleid tot een loonbod in 2024 van totaal 6,5 procent: op 1 januari 2024 worden de feitelijke lonen met 5 procent verhoogd en op 1 juli 2024 worden de feitelijke lonen én de schaallonen met nog eens 1,5 procent verhoogd. Tevens wordt de cao-loongrens op de beide genoemde momenten met dezelfde percentages verhoogd.

Het loonbod van 6,5 procent is hoger dan de verwachtte inflatie over het huidige jaar (4,1 procent). Dat is positief! De DNB verwacht bovendien dat de inflatie in 2024 nog verder zal dalen.

Vernieuwd loongebouw met verbeterd perspectief

Maar naast het loonbod ligt er ook een nieuw loongebouw waar CNV Vakmensen en werkgevers het afgelopen jaar hard aan hebben gewerkt. Dit is nodig omdat door de forse stijgingen van het Wettelijk Minimum Loon in 2023, er een scheefgroei in het loongebouw van de cao Boek- en Kantoorvakhandel is ontstaan.
Een groot gedeelte van het loongebouw is op het niveau van het WML terecht gekomen. Dit is niet wenselijk. Met het nieuwe loongebouw is dat straks grotendeels gerepareerd.
Voor veel medewerkers die binnen het loongebouw vallen betekent dit dat hun loon per 1 april 2024, de invoeringsdatum van het nieuwe loongebouw voor huidige medewerkers, nog een keer omhoog gaat. Immers, inschaling geschiedt namelijk in de schaaltrede met het naasthogere loon (ten opzichte van het laatst genoten basisloon) in dezelfde functiegroep. Bovendien is het maximum van de schalen van de loongroepen 2 tot en met 8 in het nieuwe loongebouw straks verhoogd, waardoor veel medewerkers in de boek- en Kantoorvakhandels een verbeterd perspectief krijgen en dus kunnen doorgroeien naar een hoger loon. Dat is een goede ontwikkeling!

Overige afspraken

Naast het loonbod en het vernieuwde loongebouw, hebben we eveneens afgesproken om de reiskosten woon-werk per 1 januari 2024 aan te passen aan het fiscaal maximum van 23 cent per kilometer.
De thuiswerkvergoeding is ook omhoog gegaan. Deze gaat naar de maximaal fiscaal onbelaste thuiswerkvergoeding; in 2024 is dit € 2,35 per thuis gewerkte dag of gedeelte daarvan.
Tot slot heeft CNV Vakmensen met werkgevers afgesproken om werknemers, in dienst bij werkgevers voor wie deze CAO geldt, desgewenst toegang te verschaffen tot het kennisplatform van de Novaka Academy. De KBb, de werkgeversorganisatie voor de boekhandels, zal in 2024 bovendien ook nog een opleidingsvoorstel presenteren.

Stemmen

De onderhandelingen hebben geleid tot een cao-resultaat waarvan je de volledige tekst als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt. Dit is het maximaal haalbare wat op basis van onderhandelingen tot stand kon komen. Hiermee zijn we uitonderhandeld.

CNV Vakmensen is positief over het resultaat. Het is nu aan de leden van CNV Vakmensen om te beslissen of deze cao tot stand komt. Klik hier om naar de digitale stemming te gaan. Leden van CNV Vakmensen hebben een beslissende stem, medewerkers een raadgevende stem. Je kan stemmen tot en met donderdag 4 januari 2024.

Contact

Heb je vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan kun je die altijd op de cao-pagina plaatsen of stuur mij een bericht.

Martijn den Heijer, bestuurder/onderhandelaar
M 06 2016 4972 / m.denheijer@cnvvakmensen.nl