Oproep CNV: Reiskosten- en thuiswerkvergoeding omhoog!

Recent hebben CNV Vakmensen en andere vakbonden KPN opgeroepen om de reiskosten- en thuiswerkvergoeding naar boven bij te stellen in verband met de gestegen prijzen. We zijn benieuwd naar de reactie van KPN.
Gestegen prijzen
Eén maal per maand overlegt CNV Vakmensen, samen met de andere vakbonden die onderhandelen over de KPN cao, met de werkgever KPN over de stand van zaken binnen het concern. Op de agenda staan vaak cao gerelateerde zaken of onderwerpen die daarvan in het verlengde liggen. Tijdens het overleg in april hebben de vakbonden de gestegen prijzen voor reizen en thuiswerken aan de orde gesteld. Onderwerpen waar wij tijdens de laatste cao onderhandeling geen (goede) afspraken over konden maken. We roepen KPN op om zijn verantwoordelijkheid als goed werkgever te nemen en de vergoedingen naar boven toe bij te stellen. In de bijlage kun je de brief lezen die wij aan KPN hebben gestuurd.

Reactie KPN
Naar aanleiding van onze brief heeft KPN aangegeven onze oproep te begrijpen maar meer tijd nodig te hebben om tot een besluit hierover te kunnen komen. In ons maandelijks overleg van vorige week werd aangegeven dat dit besluit niet lang meer op zich zal laten wachten. We wachten de ontwikkelingen hierover af en hopen en verwachten dat KPN alle medewerkers op dit punt tegemoet zal willen komen. We wachten de ontwikkelingen af.

Vragen en/of opmerkingen
Wil je reageren op deze nieuwsbrief of heb je andere onderwerpen die wij als vakbondsvertegenwoordigers tijdens het maandelijks overleg aan de orde zouden moeten stellen neem dan contact op met KPN collega en CNV kaderlid Hans Tuinman of met ondergetekende.

Marten Jukema
Vakbondsonderhandelaar
m.jukema@cnvvakmensen.nl
06-13204112

Downloads