Onderhandelingsresultaat cao KPN

Na een flink aantal stevige gesprekken in korte tijd hebben CNV Vakmensen, de andere vakbonden en werkgever KPN deze week een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe 2-jarige cao. Over zeer veel cao onderwerpen zoals loon, vakantie en pensioen zijn afspraken gemaakt. Onderdeel van de afspraken is ook een ongewijzigde verlenging van het Sociaal Plan. Het onderhandelteam van het CNV denkt dat het over het algemeen een goede deal is. Leden van CNV Vakmensen bepalen echter of een onderhandelingsresultaat ook een akkoord wordt. Daarom bevat deze nieuwsbrief een oproep om voor of tegen het onderhandelingsresultaat te stemmen.

Inhoud onderhandelingsresultaat
De cao gaat de komende twee jaar flink veranderen. Er zijn zeer veel afspraken gemaakt die je in de bijlage van deze nieuwsbrief kunt lezen. Hierbij een korte samenvatting.

De lonen gaan omhoog per 1-2-2024 met (gemiddeld) 3%, Per 1 juli 2024 met 2,5% en per 1 januari 2025 met (gemiddeld) 3%. De RSP wordt verbeterd met 5%. Dat wordt uitgesmeerd over 5 jaar maar levert ieder jaar een verbeterd salaris(perspectief) op voor de medewerker die nu een RSP van 100% heeft. Geboorteverlof wordt 5 weken volledig doorbetaald en rouwverlof 5 dagen. Je krijg meer mogelijkheden om je arbeidsduur jaarlijks te verhogen of te verlagen waarbij de rekeneenheid 40 uur in de week is. Deze rekeneenheid wordt voor alle loonlijnen bij KPN hetzelfde. Er komt 1 loonlijn voor alle KPN’ers. De vakantieregeling gaat volledig op de schop per 1-1-25. Daarbij krijg je als richtsnoer één dag extra verlof.

Cao budget en variabele beloning worden per 2025 omgezet naar een nieuwe ‘Flex en Boost’ regeling. Eigenlijk betekent dit dat variabel loon voor een groot gedeelte wordt omgezet naar vast loon. Dat heeft ook positieve effecten op jouw pensioenopbouw. Met ‘Flex en Boost’ krijg je de beschikking over een individuele ‘salarispot’ van 16,33% dat je kunt laten uitkeren of fiscaal gunstig kan inzetten voor vergroening van je huis, extra pensioenopbouw, kopen van KPN aandelen, aflossing studieschuld, vergoeden vakbondscontributie etc etc. Je kan dus zelf veel meer keuzes maken hoe je met je arbeidsvoorwaarden wilt omgaan.

De KPN pensioenregeling zal met ingang van 2026 worden verbeterd door een hogere premie inleg dat voor het grootste gedeelte door de werkgever wordt betaald. De RVU regeling wordt ongewijzigd verlengd, de stand-by regeling wordt geïndexeerd en de medewerkers in volcontinu diensten krijgen een aanvulling in de reiskostenvergoeding. Daarnaast zal KPN een bijdrage doen voor internationale solidariteit.

Ook van belang is dat alle medewerkers recht krijgen op alle mogelijkheden als het gaat om ontwikkeling en inzetbaarheid. De stagevergoeding komt in de cao te staan. Daarnaast wordt het Sociaal Plan, het vangnet bij reorganisaties, tussentijds ongewijzigd verlengd tot 31-12-2026.

Mening van het CNV onderhandelteam
Het onderhandelteam van CNV Vakmensen bestond uit Hans Tuinman, Jeroen Stalenhoef en ondergetekende. Wij zijn over het algemeen tevreden over de uitkomsten van deze onderhandelingen.

Veel van onze voorstellen zijn door KPN overgenomen. Denk hierbij aan verbeterde regelingen over combinatie arbeid en zorg, pensioen, ontwikkeling, stages en verduurzaming van arbeidsvoorwaarden. De ongewijzigde verlenging van het Sociaal Plan is daarbij een mooie afspraak. Qua loon hadden we op meer ingezet maar doordat de inflatie daalt momenteel bleek deze uitkomst het hoogst haalbare. Ook de verbetering van ouderenregelingen zat er niet in. De grote wijziging van de vakantieregeling had voor ons niet gehoeven maar komt tot stand als resultaat van onderhandelingen.

Al met al is ons stemadvies positief maar het is aan jou om je eigen mening hierover te vormen.

Stemmen alsjeblieft!
Leden bepalen of een cao tot stand komt. Als je klikt op bijgaande link kan je invullen wat je mening is. Je kunt stemmen tot 22 januari. https://q.crowdtech.com/srRdoA0udUWCmI3roJfalQ

Vragen en/of opmerkingen?
Er zijn over zeer veel onderwerpen veel afspraken gemaakt. Niet alles zal even duidelijk zijn. Het onderhandelteam van het CNV Vakmensen is van harte bereid om antwoord te geven op je vragen. Hiervoor kun je terecht bij: Hans Tuinman (hans.tuinman2@kpn.com ) 06-29526477, Jeroen Stalenhoef (jeroen.stalenhoef@kpn.com) 06-55157986 en ondergetekende.

Voor nadere informatie over CNV en KPN kun je ook kijken op de cao pagina van CNV Vakmensen: Cao KPN | CNV Vakmensen - ICT | CNV Vakmensen

Marten Jukema
Vakbondsonderhandelaar
E: m.jukema@cnvvakmensen.nl
T: 06-13204112

Downloads