Vakbondsnieuws voor beveiligers: zomerupdate

Vrouwen in de beveiliging, praten met journalisten, inflatie, vakantie en verlof, minuren en ongecontroleerde beveiligers. Een update voor beveiligers. De zomervakantie is in volle gang. Maar voor veel beveiligers is het een drukke tijd. En ondertussen gebeurt er veel in de beveiligingswereld. Het belangrijkste lees je in deze nieuwsbrief.

Minister ondersteunt CNV-standpunt: geen korting op je verlof

Veel beveiligers vragen ons waarom ze op 1 januari ineens minder verlofdagen op hun loonoverzicht zien dan een maand eerder. Dat komt door een bepaling in de cao waar CNV al jaren tegen is (artikel 60, lid 7b). In deze bepaling staat:
Heb je niet alle vakantiedagen in een jaar opgenomen? Dan bepaalt je werkgever de waarde van deze vakantiedagen aan het einde van het jaar. De waarde van deze vakantiedagen groeit niet mee met je loonontwikkeling. Dit betekent: stijgt je loon volgens artikel 37? Of krijg je een periodieke loonverhoging? Dan daalt het aantal vakantiedagen (in tijd) evenredig.
Wat betekent dit? Een voorbeeld: op 31 december verdien je 15 euro per uur, je hebt 100 uren bovenwettelijk verlof over. De geldwaarde van je verlof is 100 uur van 15 euro, ofwel 1500 euro. Op 1 januari gaat je loon omhoog van 15 naar 17 euro per uur. De werkgever neemt dan de geldwaarde mee (1500 euro) naar het nieuwe jaar. Omdat je in het nieuwe jaar 17 euro per uur verdient, geeft die 1500 euro nu (1500 gedeeld door 17) nog maar 88,2 uren bovenwettelijk verlof. Je bent dus bijna 12 uur verlof kwijt.

Wij vinden dit een oneerlijke manier van rekenen. Bij de laatste cao-onderhandelingen hebben wij daarom gevraagd dit artikel te schrappen. Veel beveiligers krijgen immers geen toestemming van hun werkgever om die vakantiedagen tijdig op te nemen. Bovendien: minuren gaan wel in tijdwaarde mee naar een volgend jaar. Ook zien we dat wettelijke vakantiedagen worden gekort, en dat mag niet.

Het goede nieuws is dat het Ministerie van Sociale Zaken het met ons eens lijkt te zijn. De minister vindt artikel 60 lid 7b strijdig met de wet, zo liet men onlangs weten. We wachten nog even af wat het definitieve oordeel is, maar het zou kunnen dat we voor onze leden vakantiedagen gaan terug vorderen als die ten onrechte zijn gekort. Nog niet helder of dit ook over de voorgaande jaren geldt.

Tekort aan vrouwelijke beveiligers bij passagierscontrole

Een groep beveiligers op Schiphol is vorige week een petitie gestart om meer vrouwelijke beveiligers op de luchthaven te krijgen. In de passagierscontrole moeten voldoende vrouwelijke beveiligers zijn om ook vrouwelijke passagiers te kunnen visiteren. Maar er is een tekort.

Dit betekent dat de vrouwelijke beveiligers die wel in dienst zijn, nu extra diensten moeten draaien om de tekorten in te vullen. Ook krijgen vrouwelijke beveiligers vaak geen toestemming voor aanvragen voor verlof. Wij zijn in overleg met Schiphol en de beveiligingsbedrijven om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. Wil je je collega-beveiligers steunen? Teken dan de petitie hier.

Steeds meer ongecontroleerde beveiligers bij gemeenten

Steeds vaker zien we dat beveiligingsbedrijven zonder de cao Particuliere Beveiliging opdrachten binnen proberen te halen. Door de cao Particuliere Beveiliging te ontwijken kunnen deze bedrijven hun beveiligingsdiensten goedkoper aanbieden aan klanten. We zien dit regelmatig bij gemeenten die beveiligers inhuren voor de noodopvang van vluchtelingen.

Beveiligingsbedrijven die niet met de cao Particuliere Beveiliging werken, worden niet gecontroleerd op naleving van de spelregels. Structurele controle op loon, arbeidstijden en de inzet van flexkrachten vindt niet plaats, waardoor deze bedrijven hun beveiligers ongestraft kunnen onderbetalen en heel veel zzp'ers en flexkrachten in kunnen schakelen. Het haalt de lonen voor alle beveiligers naar beneden. Dit heet 'concurrentie op arbeidsvoorwaarden'.

Mag dit? Helaas nog wel. Bedrijven die lid zijn van de alternatieve werkgeversvereniging VBe mogen zich aan de cao Particuliere Beveiliging onttrekken vanwege een maas in de wet. Deze werkgeversvereniging heeft met het Alternatief Voor Vakbond een cao afgesloten die voor goedkope tarieven zorgt. Tot vorig jaar werd deze cao nog afgesloten met De Unie, maar zij hebben zich hier sinds kort uit terug getrokken.

Samen met onze collega's van FNV en de Nederlandse Veiligheidsbranche is vakbond CNV al drie jaar aan het procederen om ontduiking van de cao Particuliere Beveiliging aan te pakken. Komende maand is er weer een zitting in deze enorm complexe juridische procedure.

We hopen dat er voor het einde van dit jaar een uitspraak is, zodat goedkope en ongecontroleerde beveiligingsbedrijven niet langer hun gang kunnen gaan. Willen we van beveiliger een fatsoenlijk betaald en gerespecteerd beroep maken, dan kan dat alleen als alle beveiligingsbedrijven zich allemaal aan dezelfde spelregels houden. Wordt vervolgd.

Minuren, hoe zit dat nou? En moet ik ze inhalen?

In de laatste cao is afgesproken dat niemand verplicht is om meer dan 144 uur per loonperiode (4 weken) te werken. Dit betekent voor een full-timer dat je niet verplicht bent om minuren in te halen. Een voorbeeld: je bent full-timer en je bent in loonperiode 5 voor 140 uur ingeroosterd. Je hebt dus 4 minuren. Je werkgever vraagt je om deze 4 minuren in de volgende loonperiode in te halen. Dit hoef je niet te doen, want je mag niet verplicht worden om meer dan 144 uur te werken.

Waarom is deze afspraak zo gemaakt? In 2023 is de 36-urige werkweek ingevoerd in de beveiliging, je werkt dus 144 uur per loonperiode. Voor 2023 was dit 152 uur (38-urige werkweek). In de cao staat dat je overurentoeslag krijgt vanaf 152 uur. Vakbond CNV heeft gevraagd om in 2023 overurentoeslag uit te betalen vanaf 144 uur, maar werkgevers wilden dit niet. Als er geen overurentoeslag is, dan is het onredelijk dat je verplicht bent om overuren te maken. Om die reden is niemand verplicht om meer dan 144 uur te werken. Effect hiervan is dat je als full-timer ook niet verplicht bent om minuren in te halen.

Wat kan ik wel afspreken met mijn werkgever? Ons advies als je het geen probleem vindt om meer dan 144 uur te werken: maak met je werkgever de afspraak dat je overurentoeslag krijgt vanaf 144 uur. Je kunt dan ook afspraken maken over het inhalen van minuren. Laat de afspraken die je maakt op papier zetten en laat ze checken door je vakbond. De cao-bepaling dat je niet verplicht bent om meer dan 144 uur te werken, die blijft geldig.

Hoe lang is een verlofdag? (antwoord: 7,2 uur)

Vraag je verlof aan, dan rekenen sommige werkgevers hier 8 uur voor, sommigen 7,6 uur en anderen 7,2 uur. Ook hier bestaat veel onhelderheid over. Voor de helderheid: de standaard voor een verlofdag is 7,2 uur. Een week verlof is 36 uur.

Maar er zijn wat uitzonderingen. Bijvoorbeeld als je verlof vraagt terwijl je al bent ingeroosterd. Op dat moment is je verlof gelijk aan het aantal uur dat je bent ingeroosterd. Een andere uitzondering is wanneer je standaard werkt met minder tijdvakken. Als je diensten altijd - maar dan ook echt altijd - 8 uur zijn, dan kun je afspreken met je werkgever om een verlofdag ook 8 uur te laten zijn. Maak hier dan wel heldere schriftelijke afspraken over.

Kortom, de lengte van een verlofdag is standaard 7,2 uur, maar kan afwijken in sommige gevallen. In de nieuwe cao willen we betere afspraken maken voor de aanvragen van verlof. Met onze kaderleden zullen we hier voorstellen voor maken. Heb je zelf ideeën: laat het ons of de kaderleden weten.

Mag je over je werk praten met een journalist?

Beveiligers staan vaak aan de frontlijn van maatschappelijke problemen. Als het gaat om de opvang van vluchtelingen, veiligheid op industrieterreinen, controle van vliegtuigen en de ogen en oren zijn in de havens. Het is logisch dat werken in de beveiliging betekent dat je met vertrouwelijke informatie omgaat en niet zomaar alles aan iedereen kunt vertellen. Dit betekent dat je niet zomaar alle details over je werk aan een journalist kunt vertellen.

Maar er zijn grenzen aan die geheimhouding. Als er grote problemen zijn in het werk, dan moet dat ook naar buiten kunnen komen. Zonder journalisten te woord te staan hadden we nooit de problemen op Schiphol op kunnen lossen. Journalisten zijn nodig om problemen boven tafel te krijgen. Wij vinden dan ook dat een beveiliger een journalist moet kunnen spreken zonder dat de werkgever hier moeilijk over doet. Zolang je de veiligheid hiermee niet in gevaar brengt. Over arbeidsvoorwaarden, werkdruk, loon of misstanden kun je wat ons betreft prima een journalist te woord staan. Let op: het is meestal verstandig om bij je werkgever te melden dat je contact hebt gehad met een journalist. 

Krijg je hier zelf mee te maken, of ben je wel eens benaderd door een journalist? Neem dan contact met ons op als je vragen hebt. Als er voldoende interesse is, kunnen we ook een groepje leden in de beveiliging een korte training geven over de omgang met media. Laat ons weten of hier interesse in is.

De inflatie: wat betekent dit voor je loon

Per 1 januari 2024 stijgen de lonen in de particuliere beveiliging met 6 procent. Daarboven komt nog een percentage dat afhankelijk is van de inflatie, tot een maximum van 2,5 procent. Het cijfer dat we voor deze inflatie hanteren is de zogenaamde jaarmutatie consumenten-prijs-index (CPI) van september. Hoewel er nog steeds inflatie is, zien we deze CPI dalen.

De CPI is een cijfer wat aangeeft hoe duur je boodschappen en je aankopen zijn in vergelijking met een jaar daarvoor. De CPI in juni 2023 was 5,7 procent. Wat betekent dit? Stel je kocht in juni 2022 een tas boodschappen voor 100 euro. Bij een CPI van 5,7 procent betaalde je in juni 2023 voor diezelfde tas boodschappen 105,70 euro. Ofwel, alles is in een jaar 5,7% duurder geworden.

De voorzichtige verwachting is dat het inflatiecijfer zal blijven dalen. Is het inflatiecijfer (CPI) in september hoger dan 2,5 procent, dan zal de loonstijging voor beveiligers volgend jaar 6 + 2,5 = 8,5 procent zijn. Is het inflatiecijfer lager dan 2,5 procent, dan word je loonstijging 6 procent + CPI. Is de CPI lager dan 0 procent, dan blijft je loonstijging 6 procent.

De jaarmutatie CPI van september wordt meestal in de tweede week van oktober bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. We moeten dus nog even afwachten voor we weten wat de loonstijging op 1 januari 2024 wordt.

Tot slot

De komende drie weken - tot en met 8 september - ben ik met verlof en neemt mijn collega Erik Maas het vakbondswerk in de particuliere beveiling waar. Hij is bereikbaar via e.maas@cnvvakmensen.nl of via 06 - 5160 2145. Medio september start de voorbereiding voor de nieuwe cao.


Met vriendelijke groet, Erik Honkoop

Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen 
M.: 06 5132 0918
E.: e.honkoop@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error