Update Sociaal akkoord Schiphol

Op dinsdag 29 augustus spraken vakbonden CNV Vakmensen en FNV opnieuw met Schiphol over mogelijke verlenging van het Sociaal akkoord Schiphol. We geven jullie graag weer een update over de laatste stand van zaken.

Uitkomst vakbondsledenbijeenkomsten

Op donderdag 31 augustus hebben vakbonden ledenbijeenkomsten georganiseerd om te vertellen waar we nu staan. Hierin hebben we aangegeven dat vakbonden CNV Vakmensen en FNV graag de arbeidsmarkttoeslag willen verlengen voor minimaal een jaar. Inzet van CNV Vakmensen was in eerste instantie zelfs 2 jaar. Het doel is voor vakbonden namelijk om de arbeidsmarkttoeslag te behouden. Er is immers nog sprake van een krappe arbeidsmarkt en bij verschillende bedrijven op Schiphol nog een hoog verloop.

Om Schiphol aantrekkelijk te maken en houden is de arbeidsmarkttoeslag noodzakelijk, zo gaven de vakbondsleden ook gisteren in de bijeenkomsten aan. Vakbondsleden gaven aan dat als de arbeidsmarkttoeslag zou verdwijnen zij zelf of collega's gaan overwegen om wellicht zelfs elders te gaan werken en dit willen we natuurlijk voorkomen. Daarom werd dus nogmaals onderstreept welk belang de arbeidsmarkttoeslag kennelijk nog steeds voor de werkvloer heeft. Ook werd duidelijk gemaakt dat als er sprake is van afbouw van de arbeidsmarkttoeslag dit vergezeld zou moeten zijn van andere afspraken over de verdere verlaging van werkdruk, een betere werk/ prive balans en verbeteringen van de arbeidsomstandigheden. 

Vakbondsleden gaven verder aan dat het leven duurder is geworden. Als symbolisch voorbeeld noemden zij ook dat de frisdrank 2 keer duurder is geworden in de lounges. De schoonmakers lijken minder tijd te hebben om goed schoon te kunnen maken. Beveiligers gaven aan dat de sta-tijden nu nog vaak te lang zijn op verschillende filters. Ook is er nog veel sprake van 'lastige roosters', met andere woorden: de werk/ prive balans blijft teveel verstoord door de vaak onwerkbare roosters. Er werd daarnaast aangegeven dat er nog steeds veel ZZP-ers werken op de werkvloer waardoor het voor de vaste werknemers weliswaar fijn is dat er extra collega's zijn, maar dat vaste werknemers moeilijker nee kunnen zeggen tegen te werken diensten. 

Inzet Schiphol

De inzet van Schiphol voor de arbeidsmarkttoeslag is anders, zij zien een zomer zonder lange rijen en met grote groepen nieuwe werknemers. Schiphol heeft vakbonden daarom voorgesteld om de arbeidsmarkttoeslag komend jaar in stappen te willen gaan afbouwen. Hierin stonden vakbonden en Schiphol dan ook nadrukkelijk tegenover elkaar. Waar we elkaar wel gedeeltelijk hebben gevonden is de plek waar deze arbeidsmarkttoeslag zou kunnen thuishoren, namelijk in de cao's. Om de arbeidsmarkttoeslag op te nemen in de cao's hebben vakbonden wel tijd nodig om te kijken of daar voldoende draagvlak voor te vinden is en om deze in onderhandelingen met werkgevers voor te gaan stellen. Zo loopt de schoonmaak cao in de zomer van 2024 af en die van de beveiliging in maart 2024. Wat vakbonden dus nodig hebben is tijd om dit uberhaupt voor elkaar te krijgen.

Gezamenlijk statement

Samen met Schiphol hebben vakbonden vervolgens het volgende gezamenlijke statement geformuleerd:

'In 2022 is het Schiphol Sociaal Akkoord overeengekomen door Schiphol en vakbonden FNV en CNV Vakmensen, om medewerkers op de luchthaven betere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden te bieden. Een aantal afspraken uit dat Sociaal Akkoord loopt af op 1 september 2023, waaronder de arbeidsmarkttoeslag. Die toeslag wordt eind september nog uitgekeerd.

Partijen zijn momenteel in overleg met elkaar over hoe er een vervolg gegeven kan worden aan het Sociaal Akkoord, gericht op de kwaliteit van werk op Schiphol, zodat Schiphol een aantrekkelijke plek blijft voor medewerkers. Daarbij gaat het o.a. om onderwerpen zoals arbeidsomstandigheden en de inhoud van het werk. Het gaat ook over de toekomst van de arbeidsmarkttoeslag. Schiphol Group en vakbonden FNV en CNV Vakmensen zetten zich maximaal in om werknemers en werkgevers op Schiphol zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over het vervolg van het Schiphol Sociaal Akkoord en de arbeidsmarkttoeslag.'

Hoe nu verder?

De komende weken zullen vakbonden CNV Vakmensen en FNV met Schiphol verder onderhandelen over een mogelijke verlenging van het Sociaal akkoord en in de hoop aan jullie binnenkort een voorstel te kunnen voorleggen waarover vakbondsleden kunnen stemmen. Nog geen vakbondslid? Meld je dan nu aan via www.cnvvakmensen.nl/lidworden en stem straks mee!

We houden jullie op de hoogte! 

Mede namens de CNV Vakmensen kaderleden van de onderhandelingsdelegatie: Robin Klootwijk, Richard Oosting, Martine Verhoef en Hylke Pastor.

En de collega’s Erik Honkoop (beveiliging), Jan Kampherbeek (schoonmaak) en Michiel Wallaard (afhandeling).

Erik Maas
Onderhandelaar CNV Vakmensen
e.maas@cnvvakmensen.nl

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error