Nieuw pensioen voor beveiligers komt er aan

Voor pensioenen gelden per 1 januari 2028 nieuwe wettelijke regels. Dit geldt ook voor het pensioen voor beveiligers. Er moet een nieuwe pensioenregeling komen en hier hebben vakbonden, werkgevers en het pensioenfonds afgelopen tijd aan gewerkt.

De wet schrijft voor dat een aantal keuze's in worden gemaakt voor het nieuwe pensioen. Zo is er voor de beveiligers gekozen voor een solidaire pensioenregeling, een nabestaandenpensioen dat past bij de inkomens van beveiligers, zo weinig mogelijk wijzigingen voor huidige gepensioneerden en nabestaanden. Ook is besloten om de oude pensioenregeling 'in te varen' in de nieuwe regeling, zodat we geen twee pensioenregelingen hebben voor beveiligers.

Omdat de wijziging in de pensioenregeling een wettelijke verplichting is, hebben we er naar gestreefd een regeling te maken die zoveel mogelijk dezelfde uitkomsten geeft als de huidige regeling. Maar een pensioenwijziging is erg complex. Op dit moment werken we nog aan een begrijpelijkere uitleg van de nieuwe regeling en organiseren we een aantal voorlichtingsbijeenkomsten. Data en tijdstippen volgen.

Belangrijk: uiteindelijk beslissen de leden van CNV en de andere betrokken vakbonden over deze regeling. Ook de werkgeversorganisatie moet akkoord gaan. Wil je meer weten over de wijzigingen voor het pensioen bij beveiligers, lees dan hier alles over de wijzigingen in het pensioen voor beveiligers en hier alles over de achtergronden van de stelselwijziging.

Binnenkort volgt meer informatie, met data en bijeenkomsten.


Vriendelijke groet,

Erik Honkoop, CNV Vakmensen

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error