Loon beveiliger gaat in januari 6,2 procent omhoog

In januari 2024 gaan beveiligers 6,2 procent meer verdienen. We krijgen veel vragen over hoe deze stijging precies in elkaar zit. Een korte uitleg. En wat uitleg over het fenomeen: inflatie.

In de cao Particuliere Beveiliging is voor de lonen van beveiligers de volgende afspraak gemaakt (artikel 37, lid 4 van de cao): 
 
In 2024 stijgen de lonen als volgt:
a. Met 6%.
b. En daarnaast met de jaarmutatie van de Consumenten Prijs Index (CPI) met een minimum van 0,0% en een maximum van 2,5%.
c. De totale loonstijging per loonperiode 1/2024 is daarmee de som van bovenstaande punten a en b.
d. De referteperiode voor de CPI is 1 oktober tot en met 30 september van het voorafgaande jaar.
 
Wat betekent dit?

Allereerst: je loon gaat met 6% omhoog. Dat is de achtergestelde verhoging die beveiligers begin dit jaar niet hebben gekregen. Daar bovenop krijg je het percentage van de jaarmutatie CPI (consumentenprijsindex) van september dit jaar. Deze CPI is het percentage waarmee de prijzen tussen 1 oktober 2022 en 30 september 2023 zijn gestegen. Dit percentage was 0,2% (CBS). Dit betekent dat je loon stijgt met 6% plus 0,2%, ofwel 6,2%.

Het gaat hier om verhoging van de zogenaamde schaallonen, dat zijn de lonen die in de cao zijn afgesproken. Mogelijk krijg je daar bovenop ook nog een periodieke verhoging doordat je in een hogere loontrede komt.

Veel gestelde vragen

- Wat is het verschil tussen jaarinflatie en CPI?

Inflatie is de stijging van de prijzen over een bepaalde periode, ofwel de waardevermindering van geld (wiki). De inflatie die we hanteren voor de bepaling van lonen noemen we de consumentenprijsindex. Dit geeft aan hoeveel boodschappen je voor een euro kunt kopen. Meer weten en een filmpje: hier.

De jaarinflatie is de stijging van de prijzen over een heel jaar. De jaarinflatie over 2023 is de stijging van de prijzen tussen 1 januari tot en met 31 december 2023.

De CPI (consumentenprijsindex) is ook de inflatie over een jaar, maar dit cijfer wordt maandelijks vastgesteld over het achterliggende jaar. De CPI van september 2023 is de stijging van de prijzen op 30 september 2023 in vergelijking met een jaar eerder. De CPI van oktober is de stijging van de prijzen op 31 oktober ten opzichte van een jaar eerder. Enzovoorts.

Omdat de CPI iedere maand bekend wordt gemaakt kun je de inflatie beter in de gaten houden. Nadeel van de CPI is dat er grote schommelingen kunnen zijn.

- Waarom kiezen we in de cao voor de CPI van september en niet voor de jaarinflatie?

Omdat we willen dat de lonen in januari worden verhoogd. Als we rekening houden met de jaarinflatie dan moeten we langer wachten. De jaarinflatie van 2023 wordt waarschijnlijk pas in de loop van januari 2024 bekend. Dit betekent dat de lonen pas in maart of april kunnen worden verhoogd. Het is beter om de lonen in januari te verhogen en daarom nemen we de CPI van september als uitgangspunt.

- Zit er verschil tussen de hoogte van de jaarinflatie en de hoogte van de CPI

Ja. De CPI meet in principe hetzelfde als de jaarinflatie voor consumentenprijzen, maar alleen het moment waarop je het vaststelt is anders. Omdat de inflatie altijd schommelt betekent dit dat de CPI hoger of lager kan zijn dan de jaarinflatie. Vorig jaar was de jaarinflatie 10% en de CPI van september 14,5%. Dit jaar is de jaarinflatie naar schatting zo'n 5 a 6%, maar is de CPI van september 0,2%. Over een langere periode zijn CPI en jaarinflatie gemiddeld hetzelfde.

- Geldt de loonstijging ook over de toeslagen voor luchthavenbeveiligers?

Nee. Luchthavenbeveiligers krijgen een aantal toeslagen op gewerkte uren en op hun basis-uurloon. Bij deze toeslagen is afgesproken dat ze volgende jaar niet meestijgen in de loonsverhoging. De objecttoeslag voor luchthavenbeveligers blijft dus 2,50 euro per uur. Ook de arbeidsmarkttoeslag blijft gelijk. Je basisuurloon stijgt wel.

- Hoeveel zijn de lonen afgelopen jaren gestegen?

De uurlonen in de particuliere beveiliging zijn in de periode 2018 tot 2024 in totaal met 35,64% gestegen. In de luchthavenbeveiliging lopen die stijgingen op tot boven de 50% vanwege de toeslagen op het uurloon. De inflatie over diezelfde periode was zo'n (schatting) 28%.

Ten opzichte van de inflatie zijn de lonen voor beveiligers gestegen, dit betekent dat de koopkracht is gegroeid. Ook ten opzichte van cao-lonen in andere sectoren lopen beveiligers iets voor over deze periode. Opmerking daarbij is dat de loonontwikkeling over een langere periode terug waarschijnlijk minder gunstig is. Er is nog wat in te halen.

Overzicht ontwikkeling lonen en inflatie vanaf 2018:

Jaar Vierwekenloon beveiliger * Uurloon beveiliger * Inflatie voorgaande jaar ** Cao-lonen in andere sectoren **
2018 1,50% 1,50% 1,40% 1,80%
2019 1,75% 1,75% 1,70% 2,30%
2020 2,60% 2,60% 2,60% 2,90%
2021 2,50% 2,50% 1,30% 2,30%
2022 2,70% 2,70% 2,70% 2,70%
*** 2023 8,50% 14,50% 10,00% 5,50%
2024 6,20% 6,20%  **** 5,60%  ***** 6,20%
         
Totaal tot 2023 21,02% 27,72% 21,08% 18,78%
Totaal tot 2024 28,53% 35,64% 27,86% 26,14%
         
Opmerkingen:
* De loonstijgingen zijn exclusief periodieke loonstijgingen en exclusief toeslagen zoals de Schipholtoeslag en de arbeidsmarkttoeslag.
** Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek.
*** In 2023 was er een arbeidsduurverkorting, waardoor de uurlonen harder stegen dan de periodelonen. De fulltime werkweek ging van 38 naar 36 uur bij gelijkblijvend weekloon.
**** De inflatie van 2023 is een schatting.
***** De cao-loonstijging voor 2024 is een schatting.

 

Tot slot

Op dit moment zijn we in een voorbereidende fase voor een nieuwe cao. De afgelopen jaren hebben we met een actieve vakbond hard gewerkt om zowel de lonen als de arbeidsomstandigheden in de particuliere beveiliging weer in de lift te krijgen. Dat doen we samen met onze leden en kaderleden. Vooral vorig jaar was duidelijk dat CNV-leden een verschil kunnen maken.

Willen we ook bij de komende cao weer verbeteringen, dan is het nodig dat we een goede vertegenwoordiging van leden hebben. Kortom, maak je collega's lid.


Vriendelijke groet, Erik Honkoop

Onderhandelaar Particuliere Beveiliging voor vakbond CNV

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error