Overleg Woondiensten: focus op koopkrachtherstel en loon

De tweede onderhandelingsronde voor de cao Woondiensten stond in het teken van loon. Voor vakbonden staat herstel koopkracht voor iedereen voorop.  Werknemers met lagere inkomens hebben een extra financiële steun in de rug nodig. Aedes houdt vast aan marktconformiteit. Aedes erkent, dat de beloning in de sector Woondiensten uit de pas is gaan lopen met andere sectoren en wil dat gat dicht lopen. Over de grootte van het verschil verschillen Aedes en vakbonden nog van mening. Aedes maakt een beweging op loon, maar krijgt huiswerk mee.

Focus op loon

Op dinsdag 22 augustus 2023 vond de tweede onderhandelingsronde voor de cao Woondiensten plaats. In de tweede onderhandelingsronde stond het thema loon centraal. De sector Woondiensten heeft een inhaalslag te maken. Voor vakbonden staat herstel koopkracht voorop. De overeengekomen structurele loonsverhogingen in 2022 (3%) en 2023 (2,4%) in de sector Woondiensten zijn fors achtergebleven bij de inflatie. CNV Vakmensen houdt in haar loonvraag rekening met de opgelopen achterstand, maar neemt in de loonvraag ook de verwachtingen voor 2023 en 2024 mee. De loonvraag van CNV Vakmensen is gemiddeld 13,5%. Met deze loonvraag geeft CNV Vakmensen gehoor aan de oproep vanuit de achterban.

Aedes hanteert een ander uitgangspunt. Aedes houdt vast aan het begrip marktconformiteit. De sector Woondiensten mag niet uit de pas gaan lopen met andere sectoren. Ze richt zich daarbij met name op de zogenaamde referentiegroepen.  Aedes erkent, dat de sector Woondiensten achterop is geraakt. Aedes wil de opgelopen achterstand inhalen. Sinds 2016 is de wereld verandert. CNV Vakmensen vindt, dat Aedes de ogen niet mag sluiten voor de veranderde werkelijkheid. De krapte op de arbeidsmarkt springt hierbij in het oog. De aantrekkingskracht op toekomstige werknemers is daarbij van belang. Op dit moment is het moeilijk om in tal van functies vacatures vervuld te krijgen. Uiteraard is beloning niet de enige reden, maar in de afweging voor welke sector je kiest, speelt het wel degelijk een rol.

Als het loonbod van Aedes hoog genoeg is, heeft CNV Vakmensen de bereidheid uitgesproken om de discussie over een betaalde vrije dag op 5 mei en het generatiepact uit te stellen tot het volgende onderhandelingstraject. De onderwerpen komen dan zeker weer terug. Voor nu ligt de focus op herstel koopkracht.

Extra financiële steun voor de werknemers in de lagere inkomensgroepen

De medewerkers in de lagere inkomensgroepen zijn door de hoge inflatie en de energiecrisis extra geraakt. De energierekening hakt er voor velen fors in en de prijsverhogingen in de supermarkt komen met name voor de lagere inkomensgroepen extra hard aan. CNV Vakmensen vraagt daarom procenten en centen. Een structurele loonsverhoging van 10,5% en daarbovenop structureel een vast bedrag van € 100,- per maand.
Koopkrachtbehoud voor iedereen, waarbij de medewerkers in de lagere inkomensgroepen in verhouding extra profiteren van het vaste bedrag.

Aedes heeft hier oog voor en gaat nadenken over een loonsverhoging in centen en procenten. In voorgaande jaren schoof Aedes dit punt direct van tafel. Inmiddels komt een samengestelde loonsverhoging (centen en procenten) ook bij andere sectoren steeds vaker voor.

Aanpassingsbedrag

Als het over loon gaat, gaat het ook over het aanpassingsbedrag. Aedes houdt vast aan de gemaakte afspraken in het verleden. Ondanks de dringende oproep van vakbonden om de toepassing van het aanpassingsbedrag stop te zetten. De onderbouwing van vakbonden, dat de sector Woondiensten in vergelijking met andere sectoren achterop is geraakt en daardoor afschaffen van het aanpassingsbedrag op zijn plaats is, lijkt vooralsnog aan dovemansoren gericht. Wat ons betreft is de discussie nog niet gesloten.

Aedes maakt een beweging op loon

Aedes heeft haar loonbod verhoogd naar 7% structureel. Daarmee maakt Aedes een beweging. Voor vakbonden echter niet genoeg. Vakbonden heeft aan Aedes het huiswerk meegegeven om de volgende keer terug te komen met een loonsverhoging van 2 cijfers voor de komma.

Volgende onderhandelingsronde 

De volgende onderhandelingsronde staat gepland op 6 september.

CNV Geldzorg

Graag nog even jullie aandacht voor het volgende. Wil je financieel fit worden en blijven, dan is is CNV Geldzorg iets voor jou. CNV Geldzorg helpt je om de geldzaken op een rij te zetten. CNV Geldzorg staat voor je klaar met bijvoorbeeld een startpakket voor inzicht en groei, een coach voor de begeleiding en een financieel planner om je toekomst in beeld te brengen.

Meer weten: https://www.cnvgeldzorg.nl/financieel-fit/woondiensten/ Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door FLOW.

Meepraten en reageren

Het beloven spannende onderhandelingen te worden. Het gaat ergens over. Als CNV Vakmensen kunnen we de ondersteuning vanuit de achterban goed gebruiken. Laat je horen, maak je mening kenbaar op de cao-pagina. Het gaat immers om jouw cao. Op de cao-pagina kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen: https://www.cnvvakmensen.nl/bouw/woondiensten/cao-woondiensten/ Krijg je deze nieuwsbrief per post, dan vind je op deze pagina ook de deelnamelink van de digitale bijeenkomsten.

Lid worden

Maak jouw ongeorganiseerde collega nu lid van CNV Vakmensen. Je collega betaalt dan €20,23 voor de eerste 6 maanden van het lidmaatschap. Meer informatie kun je vinden op cnv-ledenwerven.nl

Ronald Everard, kaderlid en lid onderhandelingsdelegatie
Stan Westerink, kaderlid en plaatsvervangend lid onderhandelingsdelegatie

Robbim Heins, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 1987 / r.heins@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error