Al het nieuws

Wat wil je veranderen aan de Hibin-cao?

Binnenkort start CNV Vakmensen samen met andere vakbonden aan een nieuw cao-overleg met de werkgevers Handel in Bouwmaterialen (Hibin). We vinden het vanzelfsprekend dat jij ons vertelt welke onderwerpen voor jou belangrijk zijn en in die onderhandelingen aan de orde moeten komen.

Tijdens de looptijd van de cao:

In het laatste cao-akkoord hebben we o.a. de pilot voor een nieuwe werktijdenregeling verlengd. We zijn benieuwd naar de resultaten van die pilot. Maar ook ging het in dat akkoord om het zgn. generatiepact (80-90-100 regeling) en het door werkgevers gewenste onderzoek naar nut en noodzaak van deze regeling. Wat is daaruit gebleken? Zomaar wat onderwerpen welke opnieuw aan de orde moeten komen, maar wat wil jij?

Wat wil jij?

De looptijd van de huidige cao is op 1 januari 2020 beëindigd. We willen natuurlijk vóór die tijd starten met het overleg maar we willen eerst jouw input voor nieuwe voorstellen. Wat mis je in deze cao, wat zou gewijzigd moeten worden of kan er misschien iets weg?  Je kunt ons laten weten welke onderwerpen voor jou van belang zijn. Dat kan door een mail te sturen aan Arie Kasper, jouw onderhandelaar in deze sector.  

Stuur voor maandag 4 november a.s. jouw mail met suggesties, vragen of opmerkingen aan a.kasper@cnvvakmensen.nl of bel 06-13208402. Laat dit ook aan je collega's lezen en ook al zijn ze geen lid, vraag hen ook te reageren!

Iedereen kan online vragen stellen -en meepraten- over het werk en de cao waar je onder valt. Ga hiervoor naar ons online platform: https://www.jeachterban.nl/groothandels/ Daar ontmoet je leden en niet leden en we proberen zo snel mogelijk antwoord te geven op vragen uit jouw werksituatie.

Meepraten in een cao-commissie?

Vooraf en gedurende een periode van cao-overleg willen we graag met leden direct contact hebben om met hen de vorderingen van het cao-overleg te bespreken. Dat noemen we een cao-commissie. Zo’n commissie komt doorgaans een keer of vier bij elkaar, meestal in het CNV gebouw in Utrecht. De cao (artikel 9.7) regelt dat dit ‘in de baas’ z’n tijd kan en je reiskosten worden door CNV Vakmensen vergoed.
Heb je interesse? Stuur ook dan een mail aan Arie Kasper of bel hem voor meer informatie.