Cao-overleg Groothandel in Bouwmaterialen gaat van start

Begin april start het overleg voor een nieuwe cao voor de medewerkers in een Groothandel in Bouwmaterialen. Daar zal CNV Vakmensen voorstellen indienen voor verbetering van de cao waarbij we de nadruk zullen leggen op inkomensverbetering voor de medewerkers in deze sector.

Voorstellenbrief

Onze voorstellen voor een verbetering van de cao zijn gebaseerd op de inbreng van de leden en het arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV Vakmensen. De leden gaven in hun reacties vaak aan dat de inkomensontwikkeling sterk is achtergebleven en dat juist daarop een reparatie moet plaatsvinden.

Maar er wordt veel meer geregeld in de cao en daar gaat de voorstellenbrief ook over. Denk aan wijziging van het generatiepact, stagevergoeding en afschaffing van de jeugdsalarissen, mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, enz. De voorstellenbrief tref je als bijlage aan. Vooruitlopend op het cao-overleg hopen we binnenkort van de werkgevers te vernemen wat hun inzet zal zijn voor een nieuwe cao.

Vragen/opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen over jouw werk of het lidmaatschap kan je bij Arie Kasper terecht. Maar als je echt goed geïnformeerd wilt zijn, kan je ook de cao-pagina bezoeken. Je kunt daar het hele cao-traject volgen, meepraten en je vragen stellen.
Krijg je deze nieuwsbrief per post? Ga dan naar www.cnvvakmensen.nl/caos en typ in de zoekbalk Groothandel in Bouwmaterialen en klik dan op jouw cao. Dan kom je op de cao-pagina. Wil je in het vervolg de nieuwsbrief ook liever digitaal (dus ook sneller) ontvangen? Ga naar www.cnvvakmensen.nl/mijncnv en pas jouw gegevens aan.

Arie Kasper
Bestuurder CNV Vakmensen
M  06-13 20 84 02
E   a.kasper@cnvvakmensen.nl

Downloads