Cao partijen verhogen de uitkering en versoepelen voorwaarden zwaarwerkregeling

Bij het ontwerp van de Zwaarwerkregeling hebben cao partijen afspraken gemaakt voor als de kosten tegenvallen of meevallen. Jaarlijks evalueren cao partijen of aanpassing van de regeling nodig is. Op basis van de evaluatie van de financiën 2022 hebben cao partijen besloten om de uitkering te verhogen en de voorwaarde dienstjaren in de sector te verlagen van 20 jaar naar 18 jaar.

Verhoging uitkering

De maximale wettelijke RVU uitkering is per 1 januari 2023 verhoogd naar € 2.037 bruto per maand. Cao partijen hebben besloten om de RVU uitkering per 1 januari 2023 te verhogen van € 1.874 bruto per maand naar € 2.037 bruto per maand. De verhoging van de uitkering is al doorgevoerd.

Verlaging aantal jaar in de sector van 20 naar 18

Naast de indexatie hebben cao partijen besloten om de voorwaarden voor deelname aan de regeling te versoepelen. Een van de voorwaarden voor deelname aan de zwaar werkregeling is: je hebt minimaal 20 jaar in de sector beroepsgoederenvervoer gewerkt. Per 1 april 2023 wordt deze voorwaarde verlaagd naar 18 jaar.

Brief

Medewerkers die aan de 18 jaren in de sector voldoen (naast de andere voorwaarden) ontvangen van het pensioenfonds een brief. Daarin wordt de medewerker uitgenodigd om een afspraak te maken met een pensioenconsulent. Dat kan via www.pfvervoer.nl/afspraak. Samen met de medewerker kijkt de pensioenconsulent of de uitkering via de Zwaarwerkregeling genoeg is. Is dat niet zo, dan is het vaak mogelijk om de periode tot de AOW te overbruggen met tijdelijk extra pensioen van Pensioenfonds Vervoer.

Vragen?

Op de website www.zwaarwerkregelingvervoer.nl vind je veel antwoorden. Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij? Stel je vraag dan aan WWplus. Deze organisatie voert de regeling uit. De contactgegevens van WWplus zijn:

Verder kun je vragen stellen aan jouw werkgever en de vakbond.