Landelijke staking voor OV en Multimodaal op woensdag 22 en vrijdag 24 februari

Helaas heeft de staking van vorige week tot nu toe geen indruk gemaakt. Daarom zijn we genoodzaakt voorbereidingen te treffen voor nieuwe acties. Die hebben we nu gepland staan voor woensdag 22 en vrijdag 24 februari. Ook Multimodaal doet weer mee. Mochten de werkgevers voor 20 februari niet reageren en ligt er geen resultaat, dan volgen er op de genoemde dagen acties.

Wat zijn onze eisen? 

  • Een goede loonsverhoging.
  • Een goede ouderenregeling, generatiepact en RVU.
  • Goede afspraken om de werkdruk omlaag te brengen en de werkomstandigheden te verbeteren.
  • Goede afspraken om de sector weer aantrekkelijk te maken.
  • De salarissen van machinisten moeten van loonschaal 5 naar loonschaal 6.

Werkgevers zijn niet bereid om met een goed totaalpakket te komen. Het gaat niet alleen om loon, het gaat niet alleen om werkdruk. Het gaat om het totaal. Wij vinden dat ontzettend jammer en daarom rest ons niets anders dan wederom tot acties over te gaan.

Wanneer beginnen we en wanneer eindigen we?

De staking vangt aan bij de eerste diensten op woensdag 22 februari en op vrijdag 24 februari. Diensten die op dinsdag 21 februari en op donderdag 23 februari begonnen zijn worden gewoon afgemaakt. Bij de eerste diensten op donderdag 23 en vrijdag 25 februari wordt het werk hervat. Een extra late dienst of een nachtdienst die nog aanvangt op woensdag 22 februari of op vrijdag 24 februari (ook al is het om 23.00 uur) valt dus nog onder de staking.

Staken, hoe doe je dat eigenlijk?

Tijdens deze staking is het de bedoeling dat de vakbondsleden hun werk voor 2 dagen het werk neerleggen. Hoe je je moet registreren lees je hieronder.

Actielocaties

Werkgevers ontzeggen stakers de toegang tot de vestiging. Daardoor dien je je op een andere plaats te registreren. Waar dat allemaal kan, kun je uiterlijk maandag 20 februari terugvinden op onze website. Houd hiervoor onze cao-pagina in de gaten: https://www.cnvvakmensen.nl/vervoer/stads-en-streekvervoer/cao-openbaar-vervoer/

Niet leden

In tegenstelling tot wat werkgevers aangeven, hebben nieuwe leden recht op de volledige stakingsuitkering. Complete onzin wat werkgevers verkondigen. Dus geen € 42,00 maar € 70,00. Wel moeten ze daarvoor een jaar lid blijven.

Registratie

  1. Bij deze oproep ontvangt iedereen een gepersonaliseerd stakingsformulier op het huisadres.
  2. Je kunt op je formulier aangeven op welke dagen je staakt. Je kunt dat in één keer doen voor de beide dagen. Lever het formulier bij voorkeur in op een actielocatie. Kijk hiervoor vanaf maandag op onze website.
  3. Lukt het niet om naar een actielocatie te gaan, dan kun je het formulier invullen, een foto maken of scannen en opsturen naar het landelijk actiecentrum actieov@cnvvakmensen.nl. Zorg er wel voor dat je het originele formulier ook opstuurt naar CNV Vakmensen, t.a.v. Landelijk Actiecentrum, antwoordnummer 4308, 3500 VE Utrecht (een postzegel is niet nodig). Het originele formulier hebben we nodig vanwege de accountantscontrole. De stakingsuitkering hoeft daar niet op te wachten. Het verdient echter de voorkeur dat je het formulier inlevert op een actielocatie. Dit mag ook een andere locatie zijn die bij jou in de buurt is.
  4. Een stakingsuitkering ontvang je alleen voor de dagen die je werkt. Dus niet op dagen dat je roostervrij bent, een ADV dag hebt of verlof hebt. Onze lokale actieleiders controleren dit.
  5. Wij streven er naar dat uiterlijk vrijdag 3 maart de stakingsuitkering wordt overgemaakt op jouw bankrekening. Alle formulieren moeten dan wel uiterlijk maandag 27 februari in ons bezit zijn.

Wij hopen dat jullie ook nu weer in groten getale gehoor geven aan de oproep van de vakbonden en het werk neerleggen. Laat zien dat een goede cao jullie wat waard is en laten we wederom een succes maken van deze landelijke staking!

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen over de organisatie van de acties, neem dan contact op met het Landelijk Actiecentrum, tel. 030-751 1450 of mail ons: actieov@cnvvakmensen.nl. Op de stakingsdagen zijn we vanaf 07.00 uur al bereikbaar en op de overige dagen vanaf 08.30 uur (tot 17.00 uur).

Hanane Chikhi                                                            Evert Jan van de Mheen
M 06 2074 8851                                                          M 06 5373 6490
E h.chikhi@cnvvakmensen.nl                                     E ej.vandemheen@cnvvakmensen.nl