Stand van zaken eindbod Openbaar Vervoer (3)

Gisteravond is de cao-commissie van CNV Vakmensen weer bij elkaar geweest. Op de agenda stond het tekenen van de cao. Zoals we vorige week al hebben aangegeven zouden we daar deze week een besluit over nemen en dat hebben we ook gedaan.

Tekenen cao

Dat CNV Vakmensen zou tekenen was bekend, onze leden hebben immers in meerderheid ingestemd en dan geven we daar natuurlijk gehoor aan.

De cao commissie heeft gisteravond besloten om volgende week 1 juni over te gaan tot het tekenen van de cao. Een aantal overwegingen heeft daarbij een rol gespeeld.

RVU

Voor veel van onze leden is een twee-jarige RVU van belang en steeds vaker werd de vraag gesteld wanneer ze gebruik konden maken van deze regeling. Ook daarom werd het tijd. Als de handtekening gezet is op 1 juni, is de cao rond en kun je als je voldoet aan de voorwaarden gebruik maken van deze regeling. Mogelijk kun je er dan al per 1 juli uit.

Proces collega vakbond

Zoals wij al diverse keren hebben aangegeven hebben wij onze collega vakbond de tijd gegund om hun proces te doorlopen zoals hen dat goeddunkt. Dat doen we al sinds 14 maart, het moment dat wij de uitslag van onze stemming bekend hebben gemaakt. We hebben aangegeven even te wachten met tekenen, maar ook, dat die periode niet onbeperkt was en we zeker voor 1 juli zouden tekenen. We zien echter weinig voortgang en mede daardoor hebben we besloten niet langer meer te wachten. Inmiddels hebben wij onze collega-vakbond ook op de hoogte gebracht van het moment van tekenen.

Vitaliteitsfonds

Een heet hangijzer, bij ons, maar zeker bij onze collega-vakbond was het gebruik van het vitaliteitsfonds ter financiering van de RVU-regeling.

Gezien de huidige omstandigheden en druk op de verhoudingen tussen cao-partijen, hebben wij de werkgevers daarom opgeroepen om het geld in het vitaliteitsfonds tot en met 31 december 2022 niet aan te wenden ter financiering van de RVU-regeling. Indien er op of na 1 januari 2023 geen andere bestemming voor het vitaliteitsfondsgeld is overeengekomen, kan de werkgevers alsnog deze gelden inzetten ter financiering van de RVU-regeling. De werkgevers hebben hiermee ingestemd. Er zal dus ten minste tot 31 december 2022 geen gebruik worden gemaakt van het vitaliteitsfonds

Verder hebben wij gevraagd aan werkgevers om de vakbonden zo snel mogelijk uit te nodigen om te kijken of partijen per 1 januari tot een totaalpakket aan ouderenregelingen kunnen komen, waarbij we ook kijken naar uitbreiding van het generatiepact. Werkgevers hebben dit inmiddels toegezegd.

Focus op 2023

Nu de cao 2021-2022 hiermee voor ons is afgerond, gaan we zoals we hebben afgesproken snel onze blik werpen op 2023. Op korte termijn gaan we met de cao commissie afspraken maken hoe we de leden daarbij gaan betrekken.

 

Hanane Chikhi
Bestuurder CNV Vakmensen
E: h.chikhi@cnvvakmensen.nl
M: 06 207 488 51

Evert Jan van de Mheen
Bestuurder CNV Vakmensen
E: ej.vandemheen@cnvvakmensen.nl
M: 06 537 364 90