Cao Openbaar vervoer 2023; resultaten enquête bekend

De resultaten van de enquête die is gehouden onder onze leden en andere belangstellenden is bekend. Veel mensen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheden om hun mening kenbaar te maken. Daar kunnen we wat mee. In deze nieuwsbrief vind je de resultaten. Maar we komen eerst terug op onze nieuwsbrief van vorige week.

Uitnodiging

Wij hadden vorige week zowel FNV als de VWOV uitgenodigd om een kop koffie te komen drinken in een poging zo te kunnen starten met de onderhandelingen voor 2023. Helaas heeft FNV per mail aangegeven daar niet op in te willen gaan, dit in tegenstelling tot de werkgevers die telefonisch hebben aangegeven, wel op onze uitnodiging in te willen gaan. Kennelijk is de behoefte bij het FNV groter om actie te voeren dan een resultaat te bereiken voor 2023. Doodzonde!

Eénmalige uitkering

Hierop hebben de werkgevers nog niet inhoudelijk op gereageerd. Echter gaan we er nog altijd van uit dat de werkgevers dit serieus zullen nemen.

Resultaten enquête

De resultaten uit de enquête leiden tot de volgende thema’s waarop resultaten geboekt moeten worden. Een verkorte versie van de resultaten hebben we bijgevoegd.

Mensen centraal, niet de dienstregeling

Liefst 3 op 4 mensen geeft aan te lijden onder de werkdruk. Dat werkdruk een probleem is, is geen verrassing, maar dat het zo hoog is (75%), dat verrast ons wel. Dat maakt het ook onmogelijk om over wendbaarheid te praten, alvorens er oplossingen zijn voor de werkdruk. Er moeten mensen bij en dat houdt meer in dan het opvullen van vacatures. Daarmee red je het niet. De bezetting moet omhoog zodat er meer lucht in de roosters en diensten kan komen. De chauffeurs moeten niet om de dienstregeling heen gepland worden. Nu lijken chauffeurs net puzzelstukjes om de dienstregeling kloppend te maken. De chauffeur is uitgangspunt en niet andersom. Dat betekent afspraken om meer personeel binnen te krijgen en veel ruimere normen voor rij, rust, keertijden etc. 

Ouderenregeling

Veel gevraagd is een uitbreiding van de ouderenregeling naast de bestaande afspraken over de RVU-regeling. Misschien moet dat leiden tot een keuzemodel.

Geld

Onze leden verwachten in overgrote meerderheid, dat de hoge inflatie gecompenseerd gaat worden. Niet meer dan logisch in deze tijd. Daarnaast worden de lage reiskosten als een groot probleem gezien.

Materieel

Ook slecht materieel leidt tot stress en een hoge werkdruk. Nieuw materieel wordt onder het motto van duurzaamheid veel te snel geïntroduceerd. Dat moet anders, de arbeidsomstandigheden moeten veel beter. Dat voorkomt uitval, waardoor mensen langer en gezonder aan het werk kunnen blijven. Problemen zoals bij Qbuzz of Keolis, moeten tot het verleden behoren.

Werkgevers scoren gemiddeld een magere 6

Onze leden geven de werkgevers in het OV gemiddeld een 6, met als negatieve uitschieter Keolis die beneden de 5 scoort. Wij vinden dit droevig. Daar kunnen werkgevers onmogelijk tevreden mee zijn. Zo blijf je als sector onaantrekkelijk. Tijd dat werkgevers daar wat aan gaan doen; tijd voor een goede cao.

Genoeg redenen om gezamenlijk met de collega-vakbond aan tafel te gaan. Werkdruk is voor ons beiden ontzettend belangrijk. Laten we gezamenlijk voorstellen formuleren om aan de hand hiervan met werkgevers inhoudelijk het gesprek aan te gaan. Dat wordt geen vrijblijvend gesprek. Gaan werkgevers hierop niet bewegen, dan roepen ze de problemen over zichzelf af.

Hanane Chikhi
cao onderhandelaar Openbaar vervoer
M: 06 20748851
E: h.chikhi@cnvvakmensen.nl

Evert Jan van de Mheen
cao onderhandelaar Openbaar vervoer
M: 06 53736490
E: ej.vandemheen@cnvvakmensen.nl

 Downloads

Heb je een vraag op opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error