Al het nieuws

Reiskosten en gedifferentieerd belonen bij Transavia

Doordat de cao niet helemaal meer in lijn kan zijn met de werkelijkheid van corona hebben vakbonden met werkgever enkele praktische aanpassingen besproken van de cao daar waar het gaat om reiskosten en gedifferentieerd beloningsbeleid.

Reiskostenregeling voor TD en OCC
Voor werknemers die op dezelfde standplaats doorwerken (TD en OCC), verandert er weinig. Deze groep ontvangt de standaard reiskostenvergoeding zoals nu in de cao is opgenomen. Wel is er een verbetering afgesproken; het aantal kilometers wordt in het protocol gebaseerd op de snelste in plaats van de kortste route. Het maximum aantal kilometers blijft wel gelijk aan de huidige cao. Voor werknemers die tijdelijk voor kortere of langere tijd uithelpen op andere standplaatsen of een andere standplaats wensen, geldt dat per 1 april 2022 de standplaatsenregeling wordt aangepast. Het advies van de werkgroep standplaatsen is toegevoegd aan de stemming en maakt deel uit van dit protocol.

Reiskostenregeling voor kantoor
Voor werknemers die thuiswerken en op locatie werken, geldt dat de belastingdienst haar regels heeft aangescherpt waardoor de standaard reiskostenvergoeding niet meer mag worden gebruikt. Per 1 januari is het voorstel dat voor iedere werkdag een thuiswerkvergoeding of een reiskostenvergoeding wordt betaald. De thuiswerkvergoeding is volgens de NIBUD richtlijnen, dat is nu 2 euro netto per dag. De reiskostenvergoeding is in het protocol gebaseerd op het aantal kilometers van de snelste route, in plaats van de kortste route zoals nu in de cao staat. Het maximum kilometers blijft wel gelijk aan de huidige cao. Er wordt een simpele digitale kalender gemaakt, waarop voor de 10e van de daaropvolgende maand makkelijk de werklocaties kunnen worden doorgegeven. Doordat achteraf wordt betaald op basis van de daadwerkelijke werklocaties, wordt in januari 2022 eenmalig geen vergoeding betaald. Natuurlijk wordt bij uitdiensttreding de vergoeding over de laatste gewerkte maand betaald.

Buiten werking stellen gedifferentieerd beloningsbeleid
De afspraak die voorligt is dat in 2021, net zoals in 2020, geen sprake is van gedifferentieerd beloningsbeleid. In plaats daarvan wordt onafhankelijk van de beoordeling in 2022 standaard uitgegaan van een stijging van één periodiek. Voor de werknemers op het functiegroepmaximum wordt uitgegaan van een eenmalige bonus van 3%. Wij willen deze afspraak nogmaals maken voor de duur van één jaar en straks tijdens de cao-onderhandelingen, die gaan plaatsvinden begin 2022, structurele afspraken maken.

Vragen/opmerkingen/stemmen ?
Voor vragen of opmerkingen over deze info neem gerust contact op met je bestuurder Michiel Wallaard via 06-20471892 of m.wallaard@cnvvakmensen.nl We nodigen je ook uit om voor 15 november 12 uur aan te geven of je kan instemmen met deze aanpassingen.

Downloads