Ledenraadpleging Sociaal akkoord Schiphol

Het Sociaal akkoord op Schiphol wordt verlengd. Vakbonden en Schiphol zijn het hierover eens geworden. Er ligt een verbeterd akkoord, dat grote groepen werknemers op Schiphol voor een langere periode perspectief biedt.

De arbeidsmarkttoeslag blijft nog ruim een jaar intact, dat kan tot zo’n 200 euro per maand schelen. Daarnaast bevat het akkoord ook belangrijke afspraken over het verlagen van de werkdruk en een betere werk-privébalans. Er komen betere roosters én een recht op onbereikbaarheid.

De afgelopen maanden hebben Schiphol en de vakbonden (CNV Vakmensen en FNV) intensieve gesprekken gevoerd over een mogelijke verlenging van het sociaal akkoord. Dat akkoord (van 1 juni 2022) was historisch en verbeterde de situatie voor grote groepen werknemers op Schiphol: beveiligers, schoonmakers, begeleiders van passagiers en buschauffeurs. Het akkoord liep op 1 september af, waarmee onder meer de arbeidsmarkttoeslag op losse schroeven kwam te staan.

Arbeidsmarkttoeslag blijft nog ruim een jaar bestaan

De arbeidsmarkttoeslag van 1,40 euro bruto per gewerkt uur blijft nog tot 1 september 2024 op het huidige niveau, wordt daarna afgebouwd en stopt per 1 januari 2025. De komende periode gaan we gebruiken om de toeslag onder te brengen in de verschillende cao’s, zoals in de schoonmaak en de beveiliging. Wat CNV Vakmensen betreft is de Schipholtoeslag belangrijk om bijvoorbeeld meer personeel naar Schiphol te trekken en daarmee ook de werkdruk verder omlaag te krijgen.

Meer vast personeel en meer vrouwelijke beveiligers

Bij de beveiliging wordt ingezet op zoveel mogelijk vast personeel. Bij de werving wordt de focus gelegd op het in dienst nemen van meer vrouwelijke beveiligers, waar momenteel nog een tekort aan is.

Betere roosters, recht op onbereikbaarheid

In het akkoord staan ook afspraken om de arbeidsomstandigheden op Schiphol verder te verbeteren. Dat betekent concrete zaken als betere rustruimtes en sanitair. Maar ook betere roosters en meer autonomie en zeggenschap over roosters, met aandacht voor een betere balans tussen werk en privé. Hiervoor zijn afgelopen week 2 werkgroepen voor betere 'roosters' en 'arbeidsomstandigheden' gestart waarin CNV leden kunnen deelnemen, mocht je interesse hiervoor hebben, mail dan naar e.maas@cnvvakmensen.nl.  

Werknemers krijgen ook een recht op onbereikbaarheid buiten werktijd. Die afspraak gaat werknemers echt helpen zo verwachten wij. Vanwege het personeelstekort krijgen werknemers nogal eens buiten werktijd appjes en oproepen om te komen werken. Mensen voelen daardoor extra druk, terwijl ze al zo’n onregelmatig leven hebben. Dat is niet goed, vrije tijd moet ook echt vrije tijd zijn. Het is mooi dat er nu een recht op onbereikbaarheid komt.

Woon-werkverkeer mag geen geld kosten

In het akkoord is ook vastgelegd dat woon-werkverkeer geen geld mag kosten. Dat betekent concreet dat werknemers, naast een reiskostenvergoeding, ook kunnen rekenen op een vergoeding voor de parkeerkosten als ze met eigen vervoer komen. Dat scheelt ruim 40 euro per maand vanaf 1 januari 2024. Zie hiervoor ook de presieze beschrijving in de bijlage. 

Stagevergoeding van minimaal 350 euro

Een nieuwe afspraak in het akkoord betreft de stagevergoeding. Alle stagiairs op Schiphol kunnen rekenen op een minimale vergoeding van 350 euro bruto per maand (op basis van een fulltime werkweek). De afspraak geldt voor alle groepen studenten: mbo, hbo en wo. CNV Jongeren, Probeer de Bond en het Interstedelijk Studenten Overleg voeren al een tijdlang campagne voor een verplichte stagevergoeding. Momenteel loopt er een petitie die al ruim 8.400 keer is ondertekend. Deze afspraak met Schiphol is een signaal naar andere werkgevers: regel dit nou gewoon voor stagiairs, in plaats van ze af te schepen met een cadeaubon of zelfs met helemaal niks.

CNV Vakmensen legt akkoord positief voor

CNV Vakmensen legt het verlengde Schiphol-akkoord (zie bijlage) komende weken positief voor aan de leden. CNV Vakmensen leden kunnen tot 25 oktober 12:00 uur hun stem uitbrengen. Na deze nieuwsbrief ontvang je een nieuwe nieuwsbrief om je stem uit te brengen. Houd je mailbox goed in de gaten. 

Erik Maas
Onderhandelaar CNV Vakmensen
E: e.maas@cnvvakmensen.nl 

Downloads

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error