VDL Nedcar - Stand van zaken

Na de wilde staking vanuit de werknemers, de door de vakbonden georganiseerde stakingsdagen vorige week en het opschorten van de staking vanaf afgelopen vrijdag: in deze nieuwsbrief uitgebreide informatie over de stand van zaken in het proces om te komen tot een aangepast sociaal plan.

Beste leden/medewerkers bij VDL Nedcar,

De afgelopen weken waren spannend en onzeker voor iedereen die bij VDL Nedcar betrokken was. Met deze nieuwsbrief brengen wij jullie op de hoogte van de stand van zaken op dit moment. Jullie horen veel informatie en er gaan berichten rond in de fabriek die gewoon niet kloppen of slechts deels waar zijn. Laat je niet gek maken door alles wat er verteld wordt maar hou vast aan de informatie die van de vakbonden komt.
Met onderstaand “vraag en antwoord” hopen wij jullie inzicht te geven in de huidige situatie.

Is er sprake van een akkoord tussen VDL Nedcar en de bonden?
Nee, er is (nog) geen sprake van een akkoord tussen VDL Nedcar en de bonden. Er is door VDL Nedcar een berekening op tafel gelegd om de ontslagvergoeding vast te stellen.

Waarom hebben de bonden de actie gestopt?
De acties zijn niet gestopt maar opgeschort. Als wij er in de komende onderhandelingen niet uitkomen, kunnen we wederom oproepen tot acties. Wij hebben tijdens de afgelopen stakingsdagen VDL Nedcar opgeroepen met een beweging naar onze kant te komen. Dat is informeel gebeurd en daarom zijn de acties voorlopig opgeschort. Bovendien wil opschorten zeggen dat we op ieder moment weer kunnen oproepen tot stakingen als dat nodig is. Ons ultimatum staat nog steeds!

We hadden toch beter kunnen doorgaan met staken?
Dat is een geluid dat wij de laatste dagen veel hebben gehoord. Als bestuurders hebben wij de inschatting gemaakt dat we beter in relatieve rust met VDL Nedcar kunnen praten in plaats van de druk van de acties daarbij te hebben.

Waarom duurt het allemaal zo lang?
We hebben veel kostbare tijd verloren door de opstelling van VDL Nedcar in het voorafgaande (onderhandelings-)proces. We hebben veel tijd moeten steken in het aan tafel krijgen van de directie om te gaan onderhandelen over een aangepast sociaal plan. Uiteindelijk heeft VDL Nedcar een beweging gemaakt en nu pas kunnen we echt met het maken van afspraken beginnen. We willen graag goede afspraken maken!

Wie bepaalt of er straks een akkoord is?
Jullie als leden van de vakbonden, hebben de laatste stem in dit hele verhaal. Als wij straks denken of vinden dat we de afspraken aan jullie kunnen voorleggen dan zullen we dat doen in ledenvergaderingen met de goede uitleg daarbij. Als onze leden het akkoord vinden, liggen de afspraken vast. Als het resultaat onvoldoende wordt beoordeeld, dan bepalen we samen wat het vervolg gaat zijn.

Waarover moeten we dan nog praten/onderhandelen?
Eigenlijk over alles in het sociaal plan waar wij aanvullende afspraken over willen maken. Tot op dit moment is er alleen inhoudelijk gesproken over de berekening van de ontslagvergoeding. Wij willen een verhoging van de ontslagvergoeding en die ligt er nu pas. Alle andere onderwerpen uit ons ultimatum moeten we nog bespreken. Denk daarbij aan de looptijd van het sociaal plan, de positie van ouderen, geen verplichting om bij andere VDL bedrijven te gaan werken etc.

Druk op de bestuurders en kaderleden
Wij snappen heel goed dat de medewerkers van VDL Nedcar graag snel duidelijkheid willen over de toekomst. Druk leggen op de vakbondsbestuurders en de kaderleden helpt echter niet om het proces goed en zorgvuldig te doen. Ook doen wij een oproep aan jullie allemaal om het vooral netjes en beheerst te houden. Je mag best ontevreden zijn over de gang van zaken maar ga het gesprek aan met respect voor elkaars mening!

We weten niet om hoeveel ontslagen het gaat?
Op dit moment weten wij niet over hoeveel ontslagen we praten. VDL Nedcar is nog steeds bezig om nieuwe klanten binnen te halen en als dat wel lukt dan ziet het ontslag-plaatje er anders uit.
Het is dus van groot belang dat VDL Nedcar nu snel met duidelijkheid komt over de exacte plannen en feiten.

Foute communicatie
Wij krijgen berichten dat er allerlei informatie over dit proces op de werkvloer terecht komt. Vaak is dit onjuiste informatie. Dat zorgt voor onnodige onzekerheid en boosheid. Dat snappen wij heel goed, maar laat je niet gek maken door allerhande briefjes, lijstjes met bedragen die je zou krijgen etc. Het is pas definitief als wij het aan de leden hebben voorgelegd. Wij hebben de directie van VDL Nedcar verzocht om niet mee te werken aan het voortijdig naar buiten brengen van informatie.

Wij willen nu zo snel mogelijk stappen zetten
Wij hebben VDL Nedcar laten weten dat de acties zijn opgeschort en dat wij nu zo snel mogelijk tot goede afspraken willen komen. Ook wij hebben te maken met de lastige periode waarin we nu zitten met diverse feestdagen en brugdagen. De verwachting is dat we 2 tot 3 hele dagen nodig hebben om alles goed op de rails te krijgen en dan kunnen we naar de leden om de inhoud te bespreken. Blijf de berichten tussentijds dan ook goed volgen.

Afsluitend
Wij hopen jullie met deze informatie een beetje meer inzicht te hebben gegeven in het proces waarin wij nu zitten. Wij doen er alles aan om tot goede afspraken te komen voor een aangepast sociaal plan.

Wij nemen jullie op weg daartoe natuurlijk mee.

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag.

Mede namens de kaderleden Will Kroonen en Frank Lasomer en de kadergroep,

Jeroen Bruinsma
Bestuurder CNV Vakmensen

Heb je een vraag of opmerking?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error