Vakbonden kruisen degens met ASML in rechtbank

Het gaat er dan toch van komen, zo lijkt. Vakbonden CNV Vakmensen en FNV Metaal kruisen de juridische degens met ASML in de rechtbank te Eindhoven op 14 september aanstaande.

Waar ging het ook alweer over?

Het is alweer een tijdje geleden, maar bij CNV Vakmensen en FNV Metaal staan een tweetal (juridische) conflicten nog bovenaan de prioriteitenlijst. (zie hieronder conflict 1 én 2)

Vakbonden hechten grote waarde aan het naleven van afspraken en zeker als het om cao afspraken gaat. Zo belangrijk dat wij destijds de gesprekken over arbeidsvoorwaardenvorming hebben opgeschort. Hoe kun je immers op vertrouwen afspraken maken als de reeds bestaande afspraken niet worden nagekomen?

1. Regelingen voor vakbondsleden

In de cao Metalektro 2018-2020 waren/zijn twee regelingen voor vakbondsleden opgenomen. De eerste is het recht om de vakbondscontributie onder te brengen in de fiscale vrijstelling van de zogenaamde werkkostenregeling en de tweede regeling ziet op een netto vergoeding van de vakbondscontributie voor leden van de vakbond die op 1 januari 2019 lid waren.  

Het gaat hier om twee separate artikelen en dus ook om twee aanspraken. ASML weigert om de twee regelingen boven op elkaar uit te voeren. Ook nadat vakbonden CNV Vakmensen en FNV Metaal daar meerdere keren op hebben aangedrongen.

2. Eenmalige uitkering principe akkoord Metalektro

ASML heeft de eenmalige uitkering niet uiterlijk op 1 oktober 2021 aan haar werknemers betaald. ASML heeft pas betaald op 25 oktober 2021. Dat is niet conform de afspraak die cao partijen hebben gemaakt. Weet: hier is voor gestaakt! Werknemers hebben dus recht op de wettelijke verhoging en de wettelijke rente over de eenmalige uitkering.

“Eenmalige uitkering: De werkgever betaalt op 1 oktober 2021 een eenmalige uitkering van 2,3% over 7 maal het feitelijke maandsalaris van juni 2021 inclusief de ploegentoeslag, of de toeslag voor consignatiediensten. De uitkering wordt berekend over het basismaandsalaris tot een maximum van 4.500 euro (voltijdssalaris). De eenmalige uitkering wordt toegekend aan de werknemer die op 1 december 2020 in dienst was en sindsdien onafgebroken is gebleven van dezelfde werkgever.”

Óók belangrijk voor (nog) niet-leden!

Claim 2 vorderen wij namens alle werknemers werkzaam bij ASML die op de eenmalige uitkering aanspraak kunnen maken. Dus stuur deze nieuwsbrief dan ook zeker door naar jullie nog niet georganiseerde collega’s. Zij hebben er ook recht op.

Arjan Huizinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 32
E:  a.huizinga@cnvvakmensen.nl

Downloads