Leden stemmen in met nieuwe cao Tankstations en Wasbedrijven

Afgelopen december hebben de werkgeverspartijen (BETA & BOVAG) en de gezamenlijke vakbonden (CNV, FNV, de Unie en LBV) een principeakkoord bereikt voor de cao Tankstations en Wasbedrijven. De leden hebben hiermee ingestemd, en de nieuwe cao is nu van kracht. In deze nieuwsbrief lees je de belangrijkste punten uit de nieuwe cao.

CNV Vakmensen is blij met het behaalde resultaat, tot stand gekomen door goede samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Hoofdpunten

De cao heeft een looptijd van 15 maanden, te weten vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025.

De volgende afspraken zijn gemaakt over de loonontwikkeling:

  • Op 1 januari 2024 worden de feitelijke salarissen en de salaristabellen structureel verhoogd met € 185,- bruto per maand. Voor een parttimer wordt dit bedrag berekend naar rato van de arbeidsomvang;
  • Op 1 december 2024 worden de feitelijke salarissen en de salaristabellen structureel verhoogd met € 65,- bruto per maand. Voor een parttimer wordt dit bedrag berekend naar rato van de arbeidsomvang. Gemiddeld genomen gaat het hier om een loonsverhoging van 10 procent in 2024;
  • Jeugdschalen gaan fors omhoog, 15- tot en met 19-jarigen kunnen zelfs uitzien naar een loonstijging van 34 tot 46%

Andere hoofdpunten:

  • Het nachtvenster in de cao wordt verruimd met één uur. Het nieuwe venster duurt van 23.00 uur – 06.00 uur. Voor de uren binnen dit venster geldt de nachttoeslag. De nachttoeslag wordt bovendien verhoogd van 25% naar 30%;
  • Werknemers die meeruren maken, mogen zelf kiezen of deze uren worden uitbetaald of gecompenseerd in tijd. Werkgever en werknemer maken samen afspraken over de wijze waarop zij dit vormgeven in de praktijk. Kiest de werknemer voor compensatie in tijd dan worden deze uren in overleg met werkgever opgenomen;
  • De huidige afspraken van het generatiepact worden uitgebreid: een variant van 70% arbeidsduur, 85% loon en 100% pensioenopbouw wordt onder voorwaarden mogelijk. De overige regels uit het reglement en de spelregels zoals vastgelegd in de bijlage van de cao blijven van toepassing.

Het volledige principeakkoord is als bijlage toegevoegd

In de bijlage kun je het gehele resultaat lezen. Op dit moment wordt er gewerkt aan de nieuwe cao teksten. Wanneer deze af zijn kun je de gehele tekst teruglezen op de cao-pagina. Klik hier om naar de cao-pagina te gaan. Ontvang je deze nieuwsbrief per post, ga dan naar www.cnvvakmensen.nl en ga vervolgens naar het kopje cao en tik in het zoekveld tankstations en wasbedrijven in.

Word lid van CNV Vakmensen!

We willen graag weten wat er leeft op de werkvloer. Om te bouwen aan een betere sector met goede arbeidsvoorwaarden, hebben we jouw ideeën nodig! Tijdelijk kun je lid worden voor maar € 24,- voor de eerste 6 maanden!

Gerard van Dijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 2060 1819
E: g.vandijk@cnvvakmensen.nl 

Downloads