Werkgevers Grafimedia weigeren inflatiecorrectie af te spreken

In december 2021 spraken we voor de nieuwe cao Grafimedia een totale loonsverhoging van 6,5% af. Een afspraak die op dat moment heel redelijk was. Maar de realiteit heeft ons ingehaald, met in 2022 een gemiddelde inflatie van ten minste 10%! Reden voor CNV Vakmensen om opnieuw met de werkgevers in overleg te treden.

Inflatiecorrectie

Samen met onze collega-bonden FNV en de Unie hebben we begin januari de werkgevers schriftelijk benaderd. We wilden graag in overleg om te kijken of we gezamenlijk iets kunnen doen om de hoge inflatie te compenseren. Uiteindelijk hebben we vorige week uitsluitsel gekregen. Alhoewel de werkgevers zeggen begrip te hebben voor deze oproep van de vakbonden, zijn ze toch niet bereid om hierover aanvullende (cao-)afspraken te maken.

Teleurstellend

De hoge inflatie in 2022 betekent een fors koopkrachtverlies. En alhoewel we de inflatie over 2023 nog niet kennen, is het duidelijk dat, tegen het eind van de looptijd van de cao in 2024, de lonen te ver achter zullen lopen op de inflatie! We vinden het dan ook uiterst teleurstellend dat de werkgevers onze oproep om hier nu al iets aan te doen naast zich neer hebben gelegd.

Hoe nu verder?

Hoe graag we het ook zouden willen, helaas kunnen we op dit moment niets afdwingen. Er is immers een geldende cao, door alle partijen ondertekend, die nog loopt tot april 2024. Natuurlijk zullen we, bij de volgende cao-onderhandelingen, de schade proberen in te halen. We verwachten dan ook dat dat heel lastige onderhandelingen zullen worden. We hebben jullie hulp daarbij dus hard nodig. Meld je daarom aan als kaderlid. Op die manier heb je direct invloed op je eigen arbeidsvoorwaarden; samen staan we sterk! Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met mij. Houd ook de cao-pagina in de gaten: Cao Grafimedia | CNV Vakmensen

Peter Bloemendaal, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2047 1887 / p.bloemendaal@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error